veronmaksajat.fi

VEROT

Kotitalous­vähennys laajeni fysioterapiaan

Kotitalous­vähennys laajeni fysioterapiaan
7.2.2024

Kotitalousvähennystä voi tänä vuonna saada myös fysioterapiasta ja toimintaterapiasta, jos palvelu on annettu asiakkaan kotona.

Vuoden 2024 alusta lukien kotitalousvähennykseen oikeuttaa myös laillistetun fysioterapeutin ja toimintaterapeutin verovelvollisen kotona tai vapaa-ajan asunnolla antama fysioterapia ja toimintaterapia, jos kotitalousvähennyksen yleiset edellytykset täyttyvät.

Siten myös palvelutalossa, hoivakodissa, ryhmäkodissa tai senioritalossa asuva voi saada kotitalousvähennyksen fysioterapeutin ja toimintaterapeutin palvelusta.

Jos olet saanut samaa työtä varten palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen, et kuitenkaan saa vähennystä lainkaan – et edes siitä osasta, jonka olet maksanut suoraan palvelun tarjoajalle.

Kunnalle maksetuista suorituksista ei myöskään saa vähennystä.

Jos kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä tehdään yksityisessä palvelutalossa, kotitalousvähennyksen voi saada vain siltä osin kuin työ tehdään henkilön yksityisesti hallitsemissa tiloissa. Kunnallisessa palvelutalossa tehty työ ei oikeuta vähennykseen, kuten eivät muutkaan kunnan palvelut.

Kotitalousvähennystä ei myöskään saa, jos välittömästi samaa työsuoritusta varten on saatu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli. 

Voit ostaa palvelua vaikka vanhemmillesi

Fysioterapeutin ja toimintaterapeutin palveluista saat vähentää 60 prosenttia työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä. Verovuonna 2024 näitä palveluita koskee kotitalousvähennyksen korotettu, 3 500 euron enimmäismäärä. Omavastuu on 100 euroa.

Voit myös ostaa palvelun omille tai puolisosi vanhemmille tai isovanhemmille heidän kotiinsa ja saada kustannuksista kotitalousvähennystä. Silloin sinun on myös maksettava palvelu itse.

Palveluntuottajan pitää rekisteröityä

Kotitalousvähennykseen oikeuttaa laillistetun fysioterapeutin tai toimintaterapeutin koulutuksen mukainen fysioterapia tai toimintaterapia, jonka tarjoaminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain mukaista rekisteröitymistä fysioterapiaa tai toimintaterapiaa tarjoavaksi terveydenhuollon palveluntuottajaksi.

Kun palkkaat yrityksen tekemään työtä kotonasi, yrityksen pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin, samoin kuin yleensäkin kotitalousvähennystä vaadittaessa.

Vähennystä vain tietyistä palveluista

Fysioterapialla tarkoitetaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa sekä apuvälinepalvelua.

Toimintaterapialla tarkoitetaan kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja selviytyä omassa elinympäristössään ja omissa arkisissa toimissaan mahdollisimman itsenäisesti.

Toimintaterapia sisältää toimintakykyä, mielekästä tekemistä, osallisuutta ja hyvinvointia edistävää ohjausta ja neuvontaa, apuvälinepalvelua, arjen toimintojen harjoittelua ja ohjausta esimerkiksi silloin, kun toimintakyky on rajoittunut vammautumisen tai sairauden takia.

Laillistetun fysioterapeutin tai toimintaterapeutin tarjoama muu hoito tai palvelu kuin edellä mainittu fysioterapia tai toimintaterapia ei oikeuta kotitalousvähennykseen, ellei kyse ole kotitalousvähennyksen muutoin kuuluvasta tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä tai muusta vähennykseen oikeuttavasta työstä.

Merja-Liisa Huolman-Lakari

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti