veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Suomen rahoitusmarkkinat toimivat hyvin – parannettavaa riittää silti

Pentti Pikkarainen
Pentti Pikkarainen

Tarkan euron linja

Pentti Pikkarainen on työelämäprofessori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä talouspolitiikan ja rahamarkkinoiden vapaa tarkkailija.  

Hallitusneuvottelijat ovat istuneet kuluneen 2–3 viikon ajan Säätytalossa neuvottelemassa uuden hallituksen ohjelmasta. Rahoitusmarkkinakysymykset tuskin ovat olleet siellä kovin vahvasti esillä. Tämä on ymmärrettävää. Agendalla on monia vaikeampiakin aiheita, ja Suomen rahoitusmarkkinat toimivat kansainvälisten vertailujenkin mukaan erittäin hyvin. Hävettävää ei ole mutta toki aina pitää yrittää parantaa.   

Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin seurauksena rahoitusmarkkinoiden sääntely on kiristynyt ja lisääntynyt valtavasti. Osana tätä osaamisvaatimukset ovat kasvaneet. Tämä on erittäin myönteinen asia. 

Isossa-Britanniassa rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomainen edellyttää rahoituslaitosten johdolta rahoitusmarkkinoiden ja talousasioiden vahvaa osaamista. Valvoja arvioi ehdokkaiden osaamisen mm. haastattelemalla heitä.

Suomessa tulisi toimia samoin. Rahoituslaitosten johdossa oleville henkilöille tulisi määritellä korkeatasoiset vaatimukset, ja niitä pitäisi valvoa tiukasti.

Vaatimusten tulisi koskea myös työeläkelaitoksia mukaan lukien Kevaa ja Valtion eläkerahastoa VER:iä. Työeläkevakuuttajat hoitavat noin 200 miljardin euron varallisuutta. Toimivan johdon lisäksi vaatimusten tulisi koskea näiden instituutioiden hallituksia. Finanssivalvonnan tulisi tiukasti arvioida mahdollisten ehdokkaiden osaaminen ja hylätä epäpätevät ehdokkaat.

Juha Sipilän hallitus perusti vuonna 2016 valtion kehitysyhtiön Vaken. Tämä liittyi Sipilän hallituksen poliittiseen linjaukseen ”valtion taseen laittamisesta töihin”.

Vaken toiminnan aloitus on ollut takkuilevaa, ja Vakella on ollut ongelmia löytää itselleen luonteva rooli muiden julkisten ja yksityisten rahoituslaitosten joukossa. Tämä ei ole mitenkään yllättävää. 

Vaken perustamisen yhteydessä ei tehty kunnollista analyysiä rahoitusmarkkinoiden tilasta ja julkisen intervention tarpeesta. Jos olisi ilmennyt todella tarvetta tehdä jotain, luonteva vaihtoehto olisi ollut esimerkiksi valtion omistaman pääomasijoittajan Teollisuussijoituksen eli Tesin mandaatin justeeraaminen ja toimintaedellytysten varmistaminen.

Uuden hallituksen tulee lähivuosina arvioida Vaken toiminta. Toistaiseksi Vake on tuottanut vain kustannuksia ja mehevät (lisä)tulot sen toiminnassa oleville. Jos Vake ei lähivuosina löydä itselleen luontevaa roolia, sen toiminta on lakkautettava. 

Rahoitusmarkkinoihin liittyvien asioiden valmistelu valtioneuvostossa on hyvin hajanaista. Kukaan ei katso kokonaisuutta. 

VM:n rahoitusmarkkinaosasto vastaa pankkien ja arvopaperimarkkinoiden lainsäädännöstä. STM:n vakuutusosastolle kuuluu vakuutusmarkkinoiden ml. työeläkelainsäädännön valmistelu. TEM:illä on merkittävä rooli yritysrahoituksessa. Työeläkelaitoksilla on hyvin suuri rooli Suomessa ja niitä tulisi käsitellä osana rahoitusmarkkinoiden kokonaisuutta. 

Seuraavan hallituksen tulisi tavalla tai toisella ottaa hallintaan tämä kokonaisuus. Yksi vaihtoehto on, että nämä asiat kootaan yhden ministerin alaisuuteen. Kokonaisuus on niin vaativa, että siinä riittää hyvin työtä yhdelle pätevälle henkilölle.

Pentti Pikkarainen

Kommentit (1)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan kahdeksan ynnä kolme?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit