veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Ilmastonmuutos kuriin verottamalla? Ei todellakaan

Pentti Pikkarainen
Pentti Pikkarainen

Tarkan euron linja

Pentti Pikkarainen on työelämäprofessori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä talouspolitiikan ja rahamarkkinoiden vapaa tarkkailija.  

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli julkaisi uusimman raporttinsa lokakuussa. Raportti on luonnollisesti saanut valtavaa huomiota. Raportin keskeinen viesti on, että ilmastonmuutoksen torjunnassa on ryhdyttävä pikaisesti ponnekkaisiin toimenpiteisiin.

Suomessa kaikki puolueet ovat kutakuinkin yhtä vihreitä ja suhtautuvat vakavasti ympäristökysymyksiin. Ensi kevään vaaleissa puolueet tulevat esittämään erilaisia veroja, investointeja, rajoituksia ja suosituksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Veronmaksajan kannalta asia on siten hyvin kiinnostava. 

Olen tutustunut myös ilmastonmuutosskeptikkojen näkemyksiin.   

Kriitikoiden mielestä ilmiön mittaamiseen liittyy ongelmia. Jos ilmiötä mitataan oikein, maapallon lämpötilassa ei ole tapahtunut oleellista muutosta yli sataan vuoteen. Yksi lämmin kesä tai vuosi ei todista mitään mahdollisesta pitkäaikaisesta muutoksesta. 

Jotkut kriitikot esittävät, että käytetyt mallit yliarvioivat hiilidioksidin lisääntymisen vaikutuksen lämpötilaan. Joidenkin tutkijoiden mielestä ilmastonmuutos johtuu erityisesti auringon toiminnasta ja ihmisen oman toiminnan vaikutus on hyvin pieni, jopa olematon. Ajoittain esiintyvät jääkaudet liitetään maapallon kiertoradan jaksollisiin muutoksiin. 

Koska en ole ilmastotieteilijä enkä luonnontieteilijä, en pysty arvioimaan, missä määrin ilmastonmuutos johtuu eri tekijöistä ja kuinka luotettavia erilaiset selitysmallit ovat. Vaihtoehtoisiin näkemyksiin tutustuminen on hämmentävää. Sen sijaan järkevät kansalaiset ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että maan, veden ja ilman saastuttaminen tulee minimoida. 

Taloustieteen näkökulmasta asiaan voitaneen suhtautua siten, että ilmastonmuutokseen liittyvät ihmisen oman toiminnan vaikutukset voivat olla hyvin suuria ja vahingollisia ja niitä on syytä yrittää torjua riskien minimoimiseksi. 

Kansalaisten on syytä varautua siihen, että verotus muuttuu ilmastonmuutoksen torjumisen vuoksi. On mahdollista, että esimerkiksi kivihiilen ja polttomoottoriautojen käyttöä verotetaan enemmän.

Verotuksen painopisteiden muuttamista ei tule kuitenkaan käyttää Troijan hevosena kokonaisveroasteen korottamiseksi.

Pentti Pikkarainen

Kommentit (1)
 
  • Olli 21.11.2018 14:18
     
    Kirjoitus on ristiriidassa otsikon kanssa. Ilman otsikkoa luettuna kirjoittajan mukaan näyttäisi olevan niin, että voi olla perusteltua muuttaa verotuksen painopisteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta että kokonaisveroastetta ei kuitenkaan saa nostaa. Otsikon mukaan ilmastonmuutosta ei kuitenkaan voi tai ei pitäisi (tämä jää epäselväksi) lainkaan verottamalla torjua.

    Eri ilmastonmuutoksen selitysmallien luotettavuuden arvioimisessa ei tarvitse olla niiden asiantuntija. Yleissivistys ja maalaisjärjellinen lähdekritiikki riittää. Keitä ovat mielipiteiden esittäjät? Käytä mielipiteen esittäjien uskottavuuden arviointiin vastaavia kriitereitä kuin käyttäisit omalla alallasi. Se, että on olemassa vastakkaisia mielipiteitä ei tarkoita, että totuus on jossain puolessa välissä.
    Ilmoita asiaton viesti

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan seitsemän ynnä kolme?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit