veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Yksi sisarus saa perinnönjaossa muita suuremman perinnön – maksaako hän sekä perintö- että lahjaveroa?

Yksi sisarus saa perinnönjaossa muita suuremman perinnön – maksaako hän sekä perintö- että lahjaveroa?
16.6.2022

Jos perinnönjaossa yksi kolmesta rintaperillisistä saa huomattavasti enemmän kuin mikä on hänen perintökaaren mukainen osuutensa, tuleeko hänen maksaa perintöveron lisäksi lahjaveroa? Vai maksaako hän ainoastaan perintöveroa saamastaan omaisuudesta?

Perinnönjättäjällä ei ollut testamenttia, mutta hänellä oli runsaasti perintöverotettavaa omaisuutta.  

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Perintöveron lisäksi lahjavero on kuvaamassasi tilanteessa mahdollinen seuraus omaisuutta liikaa saaneelle, jos jakokirjassa poiketaan perintökaaren mukaisista laskennallisista jako-osista osoittamatta mitään perhevarallisuusoikeuteen perustuvaa syytä.

Perintökaaren mukaan kuvaamassasi tilanteessa kunkin kolmesta perillisestä tulisi lähtökohtaisesti saada yhtä suuri osuus pesästä. Kyse on ns. tasajaon periaatteesta. Tämä laskentamalli on myös perintöverotuksen perusteena.

On kuitenkin huomattava, että kuka tahansa voi lahjoittaa kenelle tahansa verovapaasti kolmen vuoden aikana alle 5 000 euroa. Jos esimerkiksi yksi kolmesta sisaruksesta saa kahdelta muulta sisarukselta erikseen alle 5 000 euroa lahjaksi, eivätkä nämä kaksi sisarusta ole viimeisen kolmen vuoden aikana antaneet sisarelleen veronalaisia lahjoja, ei lahjaverotuskaan tule kyseeseen.

Rahat, verot, työ & eläke, koti