veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Vapaa-ajan asunto Italiassa – ilmoitanko asunnon perukirjassa?

Vapaa-ajan asunto Italiassa – ilmoitanko asunnon perukirjassa?
29.4.2022

Vaimoni kuoli. Meillä on ollut vapaa-ajan asunto Italiassa. Olemme testamentanneet asunnon poikamme tyttärelle siten, että minulla on elinikäinen käyttöoikeus tähän asuntoon. Pitääkö meidän ilmoittaa perukirjassa tämä asunto?

Edesmennyt vaimoni, minä ja perillinen asumme vakituisesti Suomessa. Velkoja ei ole.

Verojuristi Tero Hämeenaho vastaa:

Kyllä pitää. Perukirjassa ilmoitetaan myös ulkomailla oleva varallisuus, ja se on normaaliin tapaan perintöveron alaista Suomessa, jos perinnönjättäjä tai perinnönsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa. 

Italialla ja Suomella ei ole perintöverotusta koskevaa verosopimusta, joka voisi asiaa mahdollisesti muuttaa. 

Jos joudutte kuitenkin maksamaan Italian valtiolle samasta perinnöstä tai testamenttisaannosta veroa, tästä omaisuudesta Suomessa maksettavasta perintöverosta vähennetään Italian valtiolle maksettu vero.

Tämä hyvitys ei saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa samaa suhteellista osuutta Suomen perintöverosta kuin vieraassa valtiossa olevan perintöomaisuuden arvo on Suomessa perintöveron perusteena olevan kaiken perintöomaisuuden arvosta. Jos vieraassa valtiossa olevan perintöomaisuuden arvo on esimerkiksi 1/5 Suomessa perintöveron perusteena olevan kaiken perintöomaisuuden arvosta, ulkomaisen veron hyvitys ei voi olla suurempi kuin 1/5 Suomen perintöverosta.

Ulkomaisen veron hyvitystä ei saa kuitenkaan vähentää siitä osasta perintöveroa, joka kohdistuu seuraavaan omaisuuteen:

  • Suomessa sijaitseva kiinteä omaisuus.
  • Osakkeet tai osuudet yhteisössä, jonka varojen kokonaisarvosta yli puolet on Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. 

Kansainvälisiä perintöverokysymyksiä käsitellään esimerkiksi Verohallinnon syventävässä vero-ohjeessa Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa. 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti