veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Tulotietojen luovuttamista medialle ehtii vielä vastustaa – pyyntöjä tullut yli 2 500

Tulotietojen luovuttamista medialle ehtii vielä vastustaa – pyyntöjä tullut yli 2 500
3.9.2020

Syyskuun alkuun mennessä 2 597 vähintään yli 100 000 euroa ansio- ja pääomatuloa ansainnutta henkilöä on pyytänyt Verohallinnolta, ettei heidän tulotietojaan luovuteta medialle. Pyynnöistä 27 on hylätty.

Omien tietojen salaamisesta pitää pyytää 1.10.2020 mennessä Omaverossa tai paperilomakkeella. Verovuoden 2019 tiedot julkaistaan 4. marraskuuta.

Kaikkien henkilöiden – myös niiden, joiden pyynnön tietojen luovuttamisen kieltämisestä Verohallinto hyväksyy – ja yhteisöjen julkiset tuloverotustiedot ovat nähtävillä verotoimistojen asiakaspäätteillä ja saatavilla puhelimitse. Pyyntö koskee ainoastaan tietoluovutusta medialle.

Hyötyä tietojen luovuttamisen vastustamisesta on vain niille, joiden ansio- ja pääomatulot ovat 100 000 euroa tai enemmän, koska alin tuloraja, jonka ylittävistä ansio- ja pääomatuloista tiedotusväline voi pyytää poiminnan, on 100 000 euroa.

Hyväksyttävä peruste liittyy esimerkiksi terveyteen, omaan tai läheisten turvallisuuteen tai omassa ammatissa tai työtehtävässäsi toimimiseen. Verohallinto arvioi perusteet aina tapauskohtaisesti. 

Perusteeksi ei kuitenkaan riitä se, että suhtaudut kielteisesti tietojen luovuttamiseen tiedotusvälineille tai niiden julkaisemiseen yleensä. Pelkkä viittaus lainsäädäntöön ei liioin ole riittävä peruste.

Henkilöllä on yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella mahdollisuus vastustaa henkilötietojensa luovuttamista tiedotusvälineille.

Tuloverotuksen tietojen poistoa on nyt mahdollista hakea toisena vuotena peräkkäin. Menettely on herättänyt keskustelua ja sitä käsitellään oikeusasteissa. Oikeuskäsittelyn aikana Verohallinto jatkaa vastustamisen hakemismahdollisuutta. 

NUMERO 233 Viime syksynä verovuoden 2018 tietojen julkaisua vastusti noin 600 henkilöä. Verohallinto hyväksyi 233 pyyntöä. 

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti