veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Sisarusten metsätilakauppa: onko luovutusvoitto verovapaa?

Sisarusten metsätilakauppa: onko luovutusvoitto verovapaa?
4.3.2019

Lähes 50 vuotta jakamattomana ollut kuolinpesä jaettiin pesänjakajan päätöksellä, joka tuli lainvoimaiseksi toukokuussa.

Yksi alkuperäisistä pesän osakkaista myi heinäkuussa jaossa saamansa osuutensa metsätilasta (1/7) veljelleen. Täyttyvätkö tässä kaupassa kaikki edellytykset luovutusvoiton verottomuudesta sukupolvenvaihdoksessa?

Metsätaloutta on harjoitettu kaikki nämä vuoden kuolinpesän nimissä.

Johtava verojuristi Kati Malinen vastaa:

Täyttyvät, jos kaupan kohteena on todellakin pelkkää metsää.

Tuloverolain mukaan luovutusvoitto on verovapaa, jos verovelvollinen myy harjoittamaansa maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta omalle sisarukselleen. Edellytyksenä on lisäksi, että omaisuus on omistettu vähintään kymmenen vuotta, mutta omistusajaksi lasketaan myös sellaisen henkilön omistusaika, jolta omaisuus on tullut lahjana, perintönä, testamentilla tai osituksessa.

Kuolinpesän lukuun harjoitettu maa- tai metsätalous katsotaan oikeuskäytännön perusteella myös osakkaan harjoittamaksi toiminnaksi eli metsätaloutta ei ole tarvinnut harjoittaa omissa nimissä saadakseen luovutusvoiton verotta.

Verovapaus koskee näin ollen tapauksia, joissa maatilan osuuksia perinnönjaossa saaneet sisarukset tekevät keskinäisiä luovutuksia, kun edellä selostettu kymmenen vuoden omistusaikaa koskeva edellytys täyttyy (KHO:2010:24).

Verovapaus ei tule tämän säännön perusteella kyseeseen, jos luovutuksen kohteena olisi osuus jakamattomassa kuolinpesässä. Sääntöä ei liioin sovelleta maatilan asuinrakennukseen pihapiireineen.

Rahat, verot, työ & eläke, koti