veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Perinnöksi kiinteistö – voiko kiinteistön perintöverotusarvoa nostaa jälkikäteen?

Perinnöksi kiinteistö – voiko kiinteistön perintöverotusarvoa nostaa jälkikäteen?
17.1.2019

Olen perinyt kiinteistön. Nyt on käynyt ilmi, että perunkirjoitushetken arvio kiinteistön arvosta oli turhan varovainen. Perunkirjoitus on toimitettu tammikuussa 2016. Voiko perityn kiinteistön perintöverotusarvoa nostaa jälkikäteen?

Verojuristi Hanna Silander vastaa:

Voitte hakea arvoon vielä muutosta. Muutosta kiinteistön perintöveroarvoon haetaan verotuksen oikaisulautakunnalle osoitetulla perintöveron oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa teidän tulisi osoittaa, että kiinteistön arvo on kuolinhetkellä ollut korkeampi kuin mihin se on perunkirjoituksessa arvioitu.

Muutoksenhakuajat perintöverotukseen muuttuivat vuoden 2017 alusta lukien. Te voitte hakea muutosta perintöverotukseen vielä viiden vuoden kuluttua perintöverotuksen toimittamisvuoden päättymisestä lukien. Jos perintöverotus toimitettiin vuoden 2016 aikana, tulee teidän tehdä oikaisuvaatimus vuoden 2021 loppuun mennessä. Toki mitä pidempi aika kuolinhetkestä on kulunut, on myös näyttö siitä, mikä kiinteistön käypä arvo kuolinhetkellä on ollut, vaikeampi osoittaa.

Jos perittävä on kuollut 2017 tai sen jälkeen, perintöverotuksessa sovelletaan uusia muutoksenhakuaikoja. Oikaisuvaatimus on uusien sääntöjen mukaan tehtävä kolmen vuoden kuluessa kuolinvuoden päättymisestä lukien.  Esimerkiksi vuonna 2017 kuolleen osalta oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään vuonna 2020.

Rahat, verot, työ & eläke, koti