veronmaksajat.fi

VEROT

Purkukuntoinen talo ja tontti testamentataan kunnalle – mitä tapahtuu, jos kunta ei ota vastaan testamenttia?

Purkukuntoinen talo ja tontti testamentataan kunnalle – mitä tapahtuu, jos kunta ei ota vastaan testamenttia?
5.1.2024

Vanhempani suunnittelevat testamenttaavansa vanhan purkukuntoisen omakotitalonsa tontteineen kunnalle. Voiko kunta kieltäytyä vastaanottamasta testamenttia? Mitä tapahtuu, jos näin käy? Päätyykö talo kuluineen lopulta meille perillisille?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa

Kunnan ei ole pakko ottaa testamenttia vastaan, joten voi todellakin käydä niin, että kiinteistö päätyy teidän perillisten vaivaksi. Toki perintövero ei välttämättä ole kovin korkea purkukuntoisesta talosta tontteineen ja varsinkaan, jos tontti sijaitsee haja-asutusalueelle eikä siinä ole omaa rantaa.

Perintöveroa ei mene lainkaan, jos perillisen verotettava perintöosuus on alle 20 000 euroa. Suurin osa perillisistä ei edes maksa perintöveroa Suomessa. 

Purkukuntoisen talon ja tontin omistajan on kuitenkin maksettava kiinteistöveroa yleensä ainakin tontista. Jos rakennus on täysin käyttökelvoton ja se on lopullisesti poistettu käytöstä, rakennukselle ei ole laissa säädetty vähimmäisarvoa. Rakennuksen purkamisesta ei saa kotitalousvähennystä. 

Kiinteistöveroa ei määrätä, jos vero on pienempi kuin 10 euroa. Raja on verovelvolliskohtainen, joka monistuu, kun omistajia on useampia. 

Kiinteistöveroon voidaan myös soveltaa veronkantolain säännöksiä verosta vapauttamisesta. Vapautusta verosta voidaan hakea vain yksittäistapauksessa ja vasta sen jälkeen, kun kiinteistövero on maksuunpantu. Vapautus voidaan myöntää vain, jos veronkantolain edellytykset täyttyvät.

Kunnan halukkuutta mahdolliseen testamenttisaantoon kannattaa tiedustella etukäteen. On mahdollista, että kunta on kiinnostunut kiinteistön vastaanottamisesta. Kunnat eivät esimerkiksi maksa kiinteistöveroa omalla alueellaan sijaitsevista kiinteistöistä ja niillä saattaa olla tulevina vuosina käyttöä tontille, jos maankäyttösuunnitelmat muuttuvat. 

Kaavoitus saattaa muuttaa kiinteistöjen arvoa, ja tällä hetkellä arvoton tontti voi tulevaisuudessa olla aivan eri hinnoissa. Asiasta voi myös varovaisesti udella kunnalta. Onko nyt rasitteelta tuntuva kiinteistö kenties lähitulevaisuudessa muuttumassa kannattavaksi omistukseksi?

Lakimääräisestä perinnöstä, kuten esimerkiksi tästä talosta tontteineen, ei voi luopua perintöverotta ja ottaa muuta perintöä vastaan, jos oma verotettava perintöosuus on vähintään 20 000 euroa tai enemmän. Alle 20 000 perinnöstä ei tarvitse maksaa perintöveroa. 

Perintö päätyy lopulta valtiolle, jos perinnönjättäjällä ei ole lakimääräisiä perillisiä. Kaikkien lakimääräisten perillisten tulisi siten luopua perinnöstä ennen kuin omaisuus päätyy valtiolle. 

Lisäksi on huomioitava, että perinnöstä ei voi luopua vajaavaltaisen puolesta. Siten, jos esimerkiksi perinnönjättäjän lähin rintaperillinen on luopunut perinnöstä, tulee hänen sijaansa luopujan omat lapset. Jos sijaan tuleva perillinen on alaikäinen lapsi, ei hänen puolestaan voi luopua perinnöstä. 

Kätevintä lienee yrittää päästä eroon omakotitalosta tontteineen vielä sen omistajan elinaikana, eikä odotella perinnönjättäjien kuolemaa.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti