veronmaksajat.fi

VEROT

Tyttäreni erosi puolisostaan – miten varmistan, ettei lapseni ex-mies peri minulta mitään?

Tyttäreni erosi puolisostaan – miten varmistan, ettei lapseni ex-mies peri minulta mitään?
15.11.2023

Tyttäreni on eronnut puolisostaan. Kuinka varmistan, ettei lapseni ex-puoliso, eli lapsenlapseni isä, voi periä minulta perittävää omaisuutta, jos lapsenlapseni kuolisi ilman omia rintaperillisiä?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Testamentin voi tehdä testamentin tekijän kuolinhetkellä elossa olevan hyväksi tai ennen kuolemaa siitetyn ja sittemmin elävänä syntyvän hyväksi.

Perintökaari ei aseta peräkkäisille testamentinsaajille määrällistä ylärajaa, kunhan saajat täyttävät yllä mainitut yleiset edellytykset siitä, kenen hyväksi testamentti voidaan tehdä.

Tämä sääntö rajoittaa tulevien lastenlasten perinnöstä määräämistä, mutta koska sinun lapsenlapsesi on jo syntynyt, voit ulottaa testamenttimääräykset häneen asti.

Ensiksikin voit tehdä testamenttiisi omaisuutta koskevan toissijaismääräyksen, jos tarkoituksenasi on määrätä omaisuutesi siirtymisestä perintönä seuraavalle henkilölle oman lapsesi jälkeen ja myös mahdollisesti siitä eteenpäin huomioiden edellä todettu.

Lapsesi ex-puoliso voi periä lapsenlapsesi, jos lapsenlapsella ei ole kuollessaan omia rintaperillisiä tai aviopuolisoa. Ennen ex-puolison perintöoikeutta edelle menee ensin lapsenlapsesi oman rintaperillisen ja toiseksi puolison perintöoikeus. Sinulla saattaa siis olla myös tarve syrjäyttää lapsenlapsen puolison perintöoikeus lapsettomassa avioliitossa, jos tavoitteena on säilyttää omaisuus suvussasi.

Voit vaikuttaa tilanteeseen määräämällä testamenttimääräyksellä perättäisiä omaisuuden saajia. Pelkkä lapsenlapsen puolison avio-oikeuden sulkeminen pois ei riitä, koska lapsettomassa avioliitossa puoliso perii ensiksi kuolleen puolison, vaikka hänellä ei olisikaan avio-oikeutta.

Yleisin tapa välttää esimerkiksi lapsen puolison perintöoikeus on määrätä omalla testamentilla omaisuus jaettavaksi lapsen sisaruksille ja heidän jälkeläisilleen, mikäli lapsi kuolee ilman omia rintaperillisiä. 

Voit myös miettiä, miten monimutkaisia testamenttirakennelmia olet valmis tekemään, ja haluatko näillä omilla määräyksilläsi sitoa myös muiden henkilöiden vapautta määrätä heidän omilla testamenteillaan sinulta jääneestä omaisuudesta. Esimerkiksi lähimmällä rintaperilliselläsi on myös oikeus lakiosaa vaatimalla saada perintönsä lakiosaa koskeva osa rajoituksista vapaana. Lakiosa on puolet perintöosasta.

Lisäksi on hyvä muistaa, ettei testamenttimääräys estä esimerkiksi ensisaajaa myymästä tai lahjoittamasta kyseistä omaisuutta. On varsin hankalaa varmistaa kaikissa tilanteissa, ettei sinulta saatu omaisuus sekoitu saajansa muihin varoihin, jos puhutaan vaikka kymmenistä vuosista. Viimeksi mainittu voi aiheuttaa ikäviäkin riitoja.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti