veronmaksajat.fi

VEROT

Tiesitkö? Verotukseen voi hakea kolmen vuoden ajan muutosta

Tiesitkö? Verotukseen voi hakea kolmen vuoden ajan muutosta
11.1.2024

Oikaisuvaatimus on tehtävä verotuksen oikaisulautakunnalle pääsääntöisesti kolmen vuoden kuluessa verovuotta tai kalenterivuotta seuraavan vuoden alusta lukien.

  • Perintö- ja lahjaverotuksessa verovuosi on se kalenterivuosi, jolloin perinnönjättäjä on kuollut, lahjansaaja on saanut lahjan haltuunsa tai verovelvollisuus on muutoin alkanut.
  • Kiinteistöverotuksessa verovuosi on kalenterivuosi, jolta kiinteistöveroa on suoritettava.
  • Myös tuloverotuksessa kolmen vuoden muutoksenhakuaika alkaa heti verovuotta seuravan kalenterivuoden alusta.

Muutosta haetaan ensin verotuksen oikaisulautakunnalta. Käsittelystä oikaisulautakunnassa ei peritä viranomaismaksua.

Jos oikaisuvaatimuksella ilmoittaa kokonaan uuden tiedon, esimerkiksi vaatii vähennystä ensimmäistä kertaa, Verohallinto toimittaa verotuksen tältä osin ja tekee täydentävän verotuspäätöksen. Täydentävään verotuspäätökseen voi hakea muutosta tekemällä uuden oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Muutoksenhakuaika on sama kuin varsinaiseen verotuspäätökseen, kuitenkin aina vähintään 60 päivää.

Muutoksenhakuaika on kolme vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Vuonna 2024 voit siis vielä hakea oikaisuvaatimuksella muutosta vuoden 2021 tuloverotukseen (oikaisuvaatimuksen viimeinen jättöpäivä 31.12.2024). Verovuoden 2020 oikaisuvaatimuksen viimeinen jättöpäivä oli 2.1.2024.

Valitus hallinto-oikeuteen

Jos oikaisuvaatimukseen saatu päätös ei tyydytä, siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Valitus täytyy tehdä hallinto-oikeuteen 60 päivän kuluessa siitä, kun verovelvollinen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen pääsääntöisesti seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi.

Valittaminen hallinto-oikeuteen on maksullista. Oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa vuonna 2024.

Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 

Valitusosoitus kannattaa lukea huolella

Oikaisulautakunnan antama päätös sisältää verotuspäätöksen selvityksineen verotuksen perusteista sekä ohjeet siitä, miten verotukseen voi hakea muutosta. Tämä muutoksenhakuosoitus eli valitusosoitus kannattaa lukea huolella.

Valitusosoituksessa tulee olla mainittuna 1) valitusviranomainen, 2) viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava sekä 3) valitusaika ja mistä se lasketaan.

Lisäksi valitusosoituksessa selostetaan vaatimukset valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä valituksen perille toimittamisesta.

Maisa Katisko

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti