veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Muista tarkistaa kiinteistöveroilmoitus

Muista tarkistaa kiinteistöveroilmoitus
1.4.2019

Kiinteistöverotusta koskeva ilmoittaminen voidaan tiivistää kolmen kohdan muistilistaan:

  1. Saat kiinteistöveropäätöksen ja tilisiirtolomakkeet maaliskuussa 2019. Säilytä nämä!
  2. Tarkista kiinteistöveropäätöksen tiedot ja korjaa tarvittaessa! Jos kaikki on oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Muussa tapauksessa korjaa ja palauta viimeistään 25.4.2019.
  3. Maksa kiinteistövero, eräpäivät ovat 3.9.2019 ja 15.10.2019.

Kiinteistöveroilmoitus annetaan verkossa Verohallinnon verkkosivuilla Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa

Jos tietoja ei ole mahdollista antaa tai muuttaa verkossa, voi korjaukset antaa myös paperilomakkeella, kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosalla. Ilmoitusosa palautetaan vain, jos korjataan virheellinen tai puutteellinen tieto tai ilmoitetaan sellainen kiinteistö tai rakennus, jonka tietoja ei ole merkitty verotuspäätökseen.

Kuka vastaa verosta?

Kiinteistöverosta on vastuussa se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa. Omistajaksi katsotaan myös omistajan veroinen haltija eli esimerkiksi lain tai testamentin nojalla elinikäisen hallintaoikeuden saanut henkilö. Vuoden 2019 aikana tapahtuneet kiinteistötietojen muutokset, esimerkiksi kiinteistön myynti maaliskuussa 2019, eivät vaikuta vuoden 2019 kiinteistöveroon. Ilmoitusosaa ei tarvitse näiden muutosten vuoksi palauttaa.

Jos kiinteistöjen omistuksessa tai hallinnassa on tapahtunut muutoksia 1.1.2019 tai sitä ennen, eikä niitä ole korjattu kiinteistöverotustietoihin, korjaa tietoihin tapahtuneet muutokset. Ilmoita, jos olet ennen mainittua ajankohtaa esimerkiksi

  • ostanut kiinteistön,
  • saanut kiinteistön perintönä, lahjana tai muulla vastaavalla tavalla tai
  • luovuttanut kiinteistön.

Rakennuksen omistusosuus määräytyy kiinteistöverotuksessa maapohjan omistusosuuden perusteella, jos muuta ei ole ilmoitettu. Jos omistusosuus on muuttunut tai omistusosuus rakennuksesta on eri kuin omistusosuus kiinteistön maapohjasta, on omistusosuus rakennuksesta korjattava ja merkittävä osuus murtolukuna.

Jos rakennuksen yhteisomistajat ovat puolisoita, riittää yksi ilmoitus verkossa tai yksi lomake. Puolison omistama osuus ja rakennuksen muut omistajat ilmoitetaan kohdassa Lisätietoja. Jos rakennuksella on myös muita omistajia, heidän on ilmoitettava rakennuksen omistusosuudet ja niiden muutokset tiedot omilla lomakkeillaan.

Tiedot rakennuksista

Rakennuksia koskevat tiedot on syytä tarkistaa ja tarvittaessa korjata. Merkitse, ilmoitatko uuden rakennuksen, puuttuvan rakennuksen, korjauksen rakennuksen tietoihin, rakennuksen purkamisen vai peruskorjauksen.

Uudisrakennuksella tarkoitetaan tässä rakennusta, jonka rakentaminen on aloitettu vuonna 2018. Jos kiinteistöverotustiedoista puuttuu rakennus, joka on valmistunut jo ennen vuotta 2018, ilmoita kyseinen rakennus. Ilmoita myös, jos rakentaminen on aloitettu ennen vuotta 2018, mutta rakennus on ollut edelleen keskeneräinen vuoden 2018 lopussa ja rakennuksen tiedot puuttuvat verotuspäätöksestä. Ilmoita puuttuvaa rakennusta koskevat tiedot niille varatuissa kohdissa.

Ilmoita myös, jos rakennuksessa on tehty vuoden 2018 aikana perusparannus tai huomattavia kunnossapitotyö. Anna selvitys tehdyistä korjauksista sekä niiden kustannuksista kohdassa Perusparannukset ja huomattavat korjaustoimenpiteet. Samassa kohdassa voidaan ilmoittaa myös sellainen ennen vuotta 2018 tehty perusparannus- tai korjaustyö, jota ei ole vielä huomioitu kiinteistöverotustiedoissa. Jos rakennuksen käyttötarkoitusta tai ominaisuuksia on muutettu perusparannuksen yhteydessä, ilmoita peruskorjausta koskevat tiedot niille varatuissa kohdissa.

Rakennusvaihe

Jos rakennus on ollut keskeneräinen vuoden 2018 lopussa, ilmoita rakentamisen aloituspäivä ja valmistumisastetta vastaava prosenttiluku. Ilmoita myös rakennuksen pinta-ala ja muut tiedot niille varatuissa kohdissa. Keskeneräisen rakennuksen verotusarvo on rakennuksen valmistumisastetta vastaava osuus valmiin rakennuksen verotusarvosta. Ilmoita keskeneräisestä rakennuksesta vuoden 2018 aikana kertyneet kustannukset.

Merkitse rakennuksen valmistumispäivä, jos rakennus on valmistunut vuonna 2018. Voit myös korjata rakennuksen valmistumisvuoden tässä kohdassa. Vuonna 2018 valmistuneen rakennuksen osalta merkitse valmistuneen rakennuksen rakennuskustannusten yhteismäärä euroina.

Jos rakennuksessa on sen valmistumisen jälkeen tehty perusparannuksia tai huomattavia kunnossapitotöitä ennen 1980-luvun puoltaväliä, se on otettu verotuksessa huomioon muuttamalla valmistumisvuosi myöhemmäksi ikäalennusten pienentämiseksi. Tämän vuoksi vanhemmilla rakennuksilla verotuspäätöksen selvitysosaan merkitty valmistumisvuosi voi poiketa oikeasta valmistumisvuodesta. Tästä syystä tietoja ei tarvitse korjata.

Rakennusten käyttö

Kiinteistöverotiedoissa on kerrottu rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus. Kiinteistöveroprosentti määräytyy rakennuskohtaisesti rakennuksen todellisen käytön perusteella. Jos rakennus on esimerkiksi osittain asuinkäytössä ja osittain liiketilana, veroprosentti määräytyy rakennuksen pääasiallisen käytön perusteella:

  • Vakituinen asuinkäyttö: vähintään 50 %
  • Muu asuinkäyttö (esim. vapaa-aika): yli 50 %
  • Elinkeinotoiminnan käyttö: yli 50 %
  • Maatalouden yhteydessä oleva majoitustoiminta: yli 50 %

Erillisen talous-, sauna- ja autotallirakennuksen veroprosentti on sama kuin päärakennukseen. Jos erillinen talous-, sauna- tai autotallirakennus liittyy pääasiassa vakituisessa tai muussa käytössä olevaan rakennukseen, sovelletaan siihen asianomaisen rakennuksen veroprosenttia.

KIINTEISTÖVEROILMOITUS 2019 Esitäytetty kiinteistöverotusilmoitus saapuu maaliskuussa. Jos ilmoituksessa on korjattavaa, se kannattaa tehdä Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa. Palvelu on avoinna 7.3.–25.4.2019. Ohjeet kiinteistöveroilmoituksen tarkistajalle ovat Veronmaksajien verkkosivuilla.

Verojuristi Juha Salmikivi, 
Veronmaksajain Keskusliitto 

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.