veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Maksan lapsenlapseni harrastus- ja päivähoitokuluja – onko tämä veronalainen lahja?

Maksan lapsenlapseni harrastus- ja päivähoitokuluja – onko tämä veronalainen lahja?
6.9.2021

Voinko maksaa lapsenlapsen harrastus- ja päivähoitokuluja ilman veroseuraamuksia? Onko vastaanottajan iällä ja taloudellisella tilanteella vaikutusta asiaan?

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa:

Perintö- ja lahjaverolain mukaan kyseessä ei ole veronalainen lahja, jos henkilö maksaa toisen henkilön kasvatus-, koulutus- ja elantomenoja. Lain mukaan koulutus-, kasvatus- ja elatuslahjojen verovapaus edellyttää, että lahjansaajalla ei ole mahdollisuutta käyttää lahjoitettua määrää muihin tarkoituksiin.

Säännöksen soveltaminen ei edellytä sukulaisuussuhdetta eikä saajan varallisuusasema vaikuta säännöksen soveltamiseen. Myöskään saajan iällä ei ole merkitystä.

Olennaista säännöksen soveltumisen kannalta on, että elantokustannukset maksetaan suoraan velkojalle. Toisin sanoen et voi antaa rahaa kyseisten kustannusten maksamiseen, vaan maksat ne suoraan esimerkiksi harrastustoiminnan järjestäjälle, päiväkodille jne. 

Elantomenojen maksaminen ei vähennä verovapaiden lahjojen määrää eli sitä ei yhdistetä veronalaisiin lahjoihin. Vaikka maksat lapsesi elantomenoja suoraan kolmannelle osapuolelle, voit tämän lisäksi halutessasi lahjoittaa lapsellesi alle 5 000 euroa kolmen vuoden välein.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti