veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Lahjaksi pörssiosakkeita – maksaako lapsi veroa lahjaosakkeista?

Lahjaksi pörssiosakkeita – maksaako lapsi veroa lahjaosakkeista?
30.5.2018

Jos lahjoitan pörssiyhtiön osakkeita lapselleni, pitääkö tästä lahjasta maksaa lahjaveroa? Miten vero määräytyy? Entä voinko myydä pörssiyhtiön osakkeita suoraan lapselleni?

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa:

Kyllä lahjaveroa maksetaan aina, jos samalta antajalta kolmen vuoden sisällä saatujen lahjojen arvo yhteensä on 5 000 euroa tai enemmän eikä kyseessä ole tavanomainen koti-irtaimistolahja, jonka arvo ei ole 4 000 euroa suurempi eikä laissa tarkkaan määritelty kasvatus-, koulutus- tai elatuslahja.

Lahjavero määräytyy lahjaveroasteikon mukaan, joka löytyy esim. Veronmaksajien verkkosivuilta. Lahjavero esimerkiksi omalle lapselle annetusta 10 000 euron lahjasta määräytyy siten, että vero 5 000 euron kohdalla on 100 euroa.  Ylimenevästä osasta vero on 8 prosenttia, jolloin lapsi maksaa lahjastaan veroa yhteensä 500 euroa.

Lahjansaajan on tehtävä lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta, jos lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän tai jos lahjansaaja on saanut samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana lahjoja, joiden yhteen laskettu arvo ylittää edellä mainitun rajan.

Voit myydä pörssiyhtiön osakkeet suoraan lapsellesi. Myyjä suorittaa tällöin myyntivoiton veron myyntihinnan ja hankintahinnan erotuksesta ja ostaja suorittaa varainsiirtoveron, kun kyseessä on pörssin ulkopuolinen kauppa.

Myyntivoitto voidaan laskea myös käyttäen hankintameno-olettamaa.

Jos omaisuus on omistettu alle 10 vuotta, hankintameno-olettama on 20 prosenttia ja voitto aina 80 prosenttia myyntihinnasta. 

Kymmenen vuotta tai kauemmin omistetun omaisuuden hankintameno-olettama on 40 prosenttia ja voitto aina 60 prosenttia myyntihinnasta. 

Verovelvollinen käyttää voiton laskemisessa itselleen edullisinta laskutapaa.

Muiden kuin asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Arvopapereiden ostajan on myös tehtävä varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle. Sekä maksu että ilmoitus on tehtävä 2 kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä.

Mikäli kauppahinta ei ole riittävä, joutuu ostaja lisäksi maksamaan lahjaveron käyvän hinnan ja maksetun hinnan erotuksesta, mikäli erotus on 5 000 euroa tai enemmän.

Pörssiosakkeen käypä arvo on lahjoituspäivänä toteutuneen kaupan alin hinta. Arvostusajankohtana on lahjoituksen täyttymispäivä, eli päivä jolloin arvo-osuudet on kirjattu luovutuksensaajan arvo-osuustilille.

Jos omaisuuden luovutushinta on enintään 75 prosenttia omaisuuden käyvästä arvosta luovutushetkellä, luovutus jaetaan maksetun hinnan ja käyvän arvon perusteella vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan.

Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan tällöin siten, että saadusta luovutushinnasta vähennetään vain vastikkeellista osaa vastaava osa omaisuuden hankintamenosta. Hankintamenosta vähennetään yhtä suuri suhteellinen osuus kuin luovutushinta on omaisuuden käyvästä arvosta luovutushetkellä.

Mikäli pörssiosakkeita on luovutettu lähiomaisille käypää arvoa olennaisesti alhaisemmalla hinnalla ja tämä on tapahtunut lahjoitustarkoituksessa, näin syntynyt luovutustappio ei ole kokonaisuudessaan todellinen ja aito, koska se ei ole johtunut kuin osaksi osakkeiden pörssikurssien mukaisen arvon alenemisesta. Tällöin osakkeiden osittaisesta lahjoittamisesta aiheutunutta luovutustappiota ei voi vähentää muusta omaisuudesta saadusta luovutusvoitosta (KHO:2014:85).

Muista lahjaverosta

  • Lahjavero täytyy maksaa, jos saadun yksittäisen lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän.
  • Lahjavero on maksettava myös silloin, kun on saanut samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana useita lahjoja, joiden arvo on yhteensä 5 000 euroa tai enemmän.
  • Jos lahjanantajia on useita, lahjavero lasketaan erikseen jokaiselta lahjanantajalta saadusta lahjasta.
  • Samalta lahjanantajalta saadut lahjat lasketaan yhteen kolmen vuoden säännön perusteella, vaikka ne olisivat eri varallisuuslajia.

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.