veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Kuolinpesän veroilmoituksessa virhe – miten korjaamme veroilmoitusta?

Kuolinpesän veroilmoituksessa virhe – miten korjaamme veroilmoitusta?
29.4.2021

Perinnönjättäjä kuoli tammikuussa 2020. Jäämistöön sisältyi huomattava sijoitusrahasto-osuus, joka jaettiin perillisten kesken perinnönjaossa marraskuussa 2020.

Osa perillisistä myi omat osuutensa muutama viikko perinnönjaon jälkeen. Perintöverotus on jo toimitettu.

Nyt kuolinpesälle on tullut veroilmoitus, jossa on laskettu luovutusvoitto hankintameno-olettamalla, ja tulon määrä on huomattava, vaikka rahaston arvo kuolinhetkestä oli noussut vain noin viisi prosenttia.

Verohallinnon puhelinpalvelussa kehotettiin tekemään oikaisuvaatimus. Täytyykö oikaisuvaatimukseen liittää perukirja ja perinnönjakosopimus?

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa:

Kuolinpesän saama esitäytetty veroilmoitus on virheellinen. Vaikuttaa siltä, että pankki on ilmoittanut Verohallinnolle virheellisesti, että kuolinpesä olisi myynyt rahasto-osuuksia. Oikea verovelvollinen on rahasto-osuuksia myynyt perillinen.

Keväällä 2021 annetaan verovuoden 2020 veroilmoitus. Kuolinpesän veroilmoitusta on korjattava siten, että luovutusvoitoista poistetaan kokonaan sijoitusrahasto-osuuksien luovutuksesta laskettu luovutusvoitto.

Sijoitusrahasto-osuuksia myyneet perilliset korjaavat omia veroilmoituksiaan ja ilmoittavat luovutusvoittonsa vähentämällä luovutushinnasta hankintamenona perintöverotuksessa käytetyn rahasto-osuuksien arvon.

Rahasto-osuuksien hankintameno on lain mukaan perintöverotuksessa käytetty arvo, jonka tulee perustua rahasto-osuuden kuolinpäivän arvoon. Ellei rahasto-osuuden arvoa ole laskettu kuolinpäivälle, arvostus tapahtuu lähimmän päivän arvon mukaisesti.

Veroilmoitukset annetaan Omaverossa tai paperilomakkeilla. Veroilmoitukseen ei laiteta mukaan mitään liitteitä. Verohallinto pyytää selvitystä tarvittaessa.

Jos huomaat verotuksessasi korjattavaa vasta sen jälkeen, kun verotus on jo päättynyt, voit tehdä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Oikaisuvaatimus pitää perustella. Jakokirjalla osoitetaan, että rahasto-osuudet eivät ole kuuluneet enää myyntihetkellä kuolinpesälle. Siksi on paikallaan laittaa jakokirjan kopio oikaisuvaatimuksen liitteeksi.

Paljon nopeampi ja ensisijainen vaihtoehto on siis korjata esitäytettyjä veroilmoituksia.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti