veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Kansainvälisen veronkierron keinovalikoimassa vakuutuskuoria ja keinotekoista maastamuuttoa

Kansainvälisen veronkierron keinovalikoimassa vakuutuskuoria ja keinotekoista maastamuuttoa
17.9.2019

Ulkomaisten henkivakuutusyhtiöiden tarjoamia ns. vakuutuskuoria on ollut mahdollista hyödyntää sijoittamisen ohella myös verojen välttämiseen tähtäävissä järjestelyissä, ilmenee tuoreesta Harmaan talouden selvitysyksikön selvityksestä.

Verohallinto tutkii parhaillaan, onko joissain näistä tapauksista kyse veronkierrosta.  

Selvityksen mukaan verovalvonnassa on viime vuosina myös havaittu keinotekoisia maastamuuttotilanteita aikaisempaa enemmän. Joissakin tapauksissa sijoitusvarallisuus on myyty välittömästi muuton jälkeen. Muutot ovat suuntautuneet usein valtioihin, joissa luovutusvoittoja ei veroteta.

Verohallinnon uusi valvontaprojekti selvittää hallintarekisteröityihin osakkeisiin liittyviä järjestelyjä 

Lähdeveron välttämiseen tähtäävät järjestelyt ja niin kutsutut cum/ex- ja cum/cum -kaupat ovat laajamittainen kansainvälinen ilmiö, joka on aiheuttanut merkittäviä veronmenetyksiä useissa Euroopan maissa. Ilmiöllä tarkoitetaan osingon maksuhetken ympärillä tapahtuneita järjestelyjä ja kauppoja, joilla pyritään saamaan veroetuja.

Verohallinnon vuoden alussa käynnistämän valvontaprojektin tavoitteena on selvittää sekä ilmiön laajuutta Suomessa että tehdä kattavia valvontatoimia ilmiön kitkemiseksi. 

Vuoden alkupuolella käynnistynuyt projekti on alkanut vertailutietoaineistojen keräämisellä. Verohallinnon tiedotteen mukaan valvontaprojekti kestää pitkään. Ensimmäisiä havaintoja aiotaan julkaista loppuvuoden aikana.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti