veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Taksialan tehovalvonta paljasti miljoonia euroja pimeitä tuloja

Taksialan tehovalvonta paljasti miljoonia euroja pimeitä tuloja
26.10.2022

Verohallinto löysi taksialan tehovalvonnassa 8,7 miljoonalla eurolla kirjanpidon ulkopuolelle jääneitä tuloja ja 4,3 miljoonalla eurolla muita virheellisyyksiä, jotka vaikuttivat verotettavan tulon määrään. Pimeitä palkkoja löytyi lähes 3 miljoonan euron edestä.

Tyypillinen verovilpin muoto on jättää käteisellä maksettua myyntiä kirjaamatta yrityksen kirjanpitoon tai jättää esimerkiksi kokonaan kirjaamatta jonkin kuukauden ajot.

Taksamittaria saatetaan käyttää myös tarkoituksella väärin, jotta kirjanpitoon kirjautunut myynti jää todellisuutta pienemmäksi.  

Verohallinto valikoi riskianalyysin perusteella valvonnan kohteeksi 850 taksiyrittäjää ja -kuljettajaa sekä taksiyritysten kirjanpidosta vastaavaa tilitoimistoa.

”Tehovalvonta kohdistui taksiyrityksiin, joissa meidän analyysimme perusteella oli riski väärinkäytöksille. Siksi ei ole yllättävää, että vilpillistä ja mahdollisesti rikollistakin toimintaa löytyi. Valtaosa taksiyrittäjistä toimii kuitenkin oikein”, ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä sanoo tiedotteessa. 

Taksiyrittäjien verojen maksua valvottiin tehostetusti keväästä 2021 syyskuun 2022 loppuun saakka.  

Tehovalvonnassa käytiin läpi myös 1 350 sellaista taksiluvan hakenutta henkilöä, jotka eivät olleet ilmoittaneet taksitoiminnan tuloja. Verohallinnon johtopäätös oli, että henkilöt eivät harjoittaneet taksitoimintaa, vaan he olivat hakeneet taksiluvan vastaisen varalle.  

Tehovalvonnan perusteella kansainvälisten sovellusten (Uber- ja Yango) kautta taksitoimintaa harjoittavat eivät ole perillä siitä, että heidän vastuullaan on itse ilmoittaa taksitoiminnasta saadut tulot Verohallinnolle 

”Moni luulee virheellisesti, että kansainvälinen alustaa pyörittävä yritys ilmoittaisi kaikkien taksiyrittäjien tulot oikean maan verohallinnolle. Näin ei ole. Taksiyrittäjä on vastuussa siitä, että kaikki tulot tulevat ilmoitetuksi meille.” 

Tehovalvonnan aikana Verohallinto tarkasti lisäksi yhdessä Poliisin, Traficomin ja aluehallintoviraston ulkomaalaisvalvonnan kanssa 500 taksitoimijaa viranomaisten yhteisissä valvontaiskuissa eri puolilla Suomea. Viranomaisten yhteisvalvonta jatkuu, vaikka Verohallinnon oma tehovalvonta päättyikin.  

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti