veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Apulaisoikeusasiamies Sakslin: Verohallinnolle huomautus tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen liian pitkästä käsittelyajasta

Apulaisoikeusasiamies Sakslin: Verohallinnolle huomautus tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen liian pitkästä käsittelyajasta
11.10.2021

Henkilöasiakkaiden tuloverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia on käsitelty Verohallinnossa liian pitkään. Näin todetaan viidessä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin ratkaisussa. Verohallinto sai huomautuksen yli kahden ja puolen vuoden käsittelyajasta.

Pisimmillään oikaisuvaatimusta on käsittely Verohallinnossa runsaat kaksi ja puoli vuotta. Muissa kanteluissa oikaisuvaatimusten käsittelyajat olivat yli 20 kuukautta, 19 kuukautta, 17 ja 16 kuukautta. 

Apulaisoikeusasiamies toteaa pisimmästä, yli kahden ja puolen vuoden käsittelyajasta, ettei kantelijan oikaisuvaatimusten käsittely Verohallinnossa täyttänyt perustuslaissa turvattua oikeutta saada asiansa käsittelyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Viivästyksellä oli myös taloudellista merkitystä kantelijalle, jonka tuloon oli lisätty noin 430 000 euroa.

Verohallinto sai huomautuksen lainvastaisesta laiminlyönnistä, kun se ei käsitellyt kantelijan oikaisuvaatimuksia asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Tässä tapauksessa kantelijan oikaisuvaatimukset olivat vireillä Henkilöverotusyksikössä 14 kuukautta ilman aktiivisia toimenpiteitä. Lisäksi ne olivat vireillä verotuksen oikaisulautakunnassa 9 kuukautta ennen palautusta Henkilöverotusyksikön valmisteltavaksi. 

Pitkiä käsittelyaikoja useita 

Muissa Sakslinin arvioitavina olleissa kanteluissa oikaisuvaatimusten käsittelyajat olivat yli 20 kuukautta, 19 kuukautta, 17 ja 16 kuukautta.

Toisessa kantelussa oikaisuvaatimuksen käsittely ylitti merkittävästi Verohallinnon ilmoittaman 12 kuukauden arvion käsittelyajasta.

Kun apulaisoikeusasiamies arvioi menettelyn moitittavuutta, hän otti huomioon asian taloudellisen merkityksen kantelijalle, koska kyse oli useilta vuosilta kantelijan tuloon lisätystä palkkatulosta. Lisäksi huomioon otettiin se, että Verohallinto oli pahoitellut kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittelyaikaa.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan oikaisuvaatimuksen yli 20 kuukauden käsittelyaika oli lainvastainen. Se ei täyttänyt perustuslaissa jokaiselle turvattuun oikeusturvaan kuuluvaa oikeutta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Muissa kanteluissa oikaisuvaatimusten käsittelyajat olivat 19 kuukautta, 17 ja 16 kuukautta. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan oikaisuvaatimusten kokonaiskäsittelyajat olivat asiakkaan näkökulmasta kohtuuttoman pitkiä, vaikka sekä Henkilöverotusyksikössä että verotuksen oikaisulautakunnassa käsittelyajat alittivat Verohallinnon 12 kuukauden käsittelyaikatavoitteen. 

Verohallinnon mukaan vireillä olevia oikaisuvaatimuksia käsitellään tehostetusti, jotta käsittelyajat saadaan lyhenemään. Tänä vuonna tavoitteena on käsitellä henkilöverotusta koskevat oikaisuvaatimukset keskimäärin noin 250 päivän kuluessa niiden saapumisesta.

Apulaisoikeusasiamies totesi, että Verohallinnon verkkosivuilla 8.9.2020 päivitetyn käsittelyaikaennusteen mukaan tuloverotusta koskevien oikaisuvaatimusten käsittelyaikaennuste oli 12 kuukautta. Verkkosivuilla 19.4.2021 ja 3.9.2021 päivitettyjen käsittelyaikaennusteiden mukaan käsittelyaika on kuitenkin 16–18 kuukautta.

Oikaisuvaatimusten näin pitkä yleinen käsittelyaika on apulaisoikeusasiamiehen mukaan ongelmallinen Verohallinnon asiakkaiden oikeusturvan kannalta. Erityisesti niissä tapauksissa, joissa oikaisuvaatimuksen jälkeen haetaan muutosta, oikaisuvaatimusvaihe pidentää asian kokonaiskäsittelyaikaa.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisut  19 kk: 5403/2020, 16 kk: 7429/2020 ja 17 kk: 8496/2020.

"Oikeusturvan asianmukaisen toteutumisen kannalta on tämän vuoksi tärkeää, että oikaisuvaatimukset käsitellään joutuisasti", apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin sanoo tiedotteessa.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti