veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Yhdysvaltojen nousukausi poikii tilauksia suomalaisille yrityksille

Yhdysvaltojen nousukausi poikii tilauksia suomalaisille yrityksille
21.5.2021

Yhdysvaltain jättimäinen elvytys ja ripeä talouskasvu on onnenpotku maassa toimiville suomalaisyhtiöille. Nousukaudesta hyötyvät etenkin Helsingin pörssin konepajat.

Yhdysvalloissa on totuttu suuriin lukuihin, mutta tukipaketit, jotka on rakennettu pandemian koetteleman talouden elvyttämiseksi, ovat massiivisuudessaan lyöneet kaikki odotukset.

Presidentti Joe Bidenin 1 900 miljardin dollarin elvytyspaketti hyväksyttiin maaliskuussa. Seuraavaksi presidentti haluaa laittaa 2 500 miljardia infrastruktuuriin ja päästöjen vähentämiseen. Sosiaaliturvaan ja koulutukseen luvataan 1 800 miljardia.

Lisävauhtia maan talouden toipumiseen antavat nopeasti etenevät koronarokotukset. Ennusteiden mukaan talouskasvu voisi nousta tänä vuonna jopa reiluun kuuteen prosenttiin.

Kasvuloikka Atlantin toisella puolella on erinomainen uutinen etenkin niille suomalaisille pörssiyhtiöille, joilla on ollut jo ennestään tukeva jalansija maailman suurimmilla markkinoilla.

Donald Trumpin aikakaudella Suomen tärkeimmät vientituoteryhmät Yhdysvaltoihin olivat teollisuuden koneet, laitteet, moottorit, kojeet ja mittarit. Nyt nämä syklisiksi luokiteltavat toimialat ovat jo palautuneet koronakevään pudotuksesta”, salkunhoitotoiminnon johtaja Tero Wesanko Alexandria Rahastoyhtiöstä sanoo.

Konepajat odottavat uusia tilauksia

Bidenin hallinnon ajamaan ennätyssuuren infrapakettiin kuuluu tietoliikenneyhteyksien parantaminen. 5G-verkoille tarvitaan toimittajia, mikä todennäköisesti kasvattaisi Nokian tilauskirjan paksuutta.

”Etenkin kun Huawei loistaa nyt poissaolollaan.” Wesanko viittaa Yhdysvaltain päätökseen, jonka mukaan amerikkalaisyhtiöt eivät saa käydä kauppaa kiinalaisen verkkotoimittajan kanssa.

Sijoituspalvelukonserni United Bankersin salkunhoitaja Teemu Perälä odottaa, että konepajoista muun muassa Metso Outotec ja Valmet voivat saada Yhdysvalloista lisää tilauksia.

Myös Konecranesin ja Cargotecin liikevaihdosta iso osa tulee Atlantin takaa. Wärtsilällä on puolestaan voitettavaa Yhdysvalloissa kahdella rintamalla: energiassa ja merenkulussa.

”Yhtiön kaasuvoimalaitoksia tarvitaan säätövoimaksi kasvavalle aurinko- ja tuulivoimalle. Risteilymatkojen alkaessa myös laivamoottoreiden hyväkatteinen huolto ja varaosatoimitukset todennäköisesti elpyvät”, Perälä huomauttaa.

Ympäristöpainotus hyödyttää suomalaisia

Amerikan asuntorakentaminen on lähdössä nousukaudella uuteen kiitoon. Se hyödyttää Uponorin putkiliiketoimintaa, jonka käyttövesijärjestelmä löytyy joka kolmannesta maassa valmistuvasta asunnosta.

Perälän mukaan myös puutuoteteollisuudelle teknologiaa toimittava Raute saattaa hyötyä rakennusbuumista. ”Se voi jossain vaiheessa johtaa investointeihin uusiin tuotantolinjoihin ja vanhojen modernisointiin.”

Bidenin painopiste on ”vihreän rakentamisen” edistämisessä ja ilmastopäästöjen vähentämisessä. Wesanko muistuttaa, että Suomi on vastuullisen metsäteollisuuden edelläkävijä. Metsäyhtiöille Yhdysvallat on ollut jo pitkään keskeinen markkina.

”Energiapuolella Neste on potentiaalinen hyötyjä, kun autojen päästöstandardit linjataan Yhdysvaltain osavaltioissa. Nesteen uusiutuvan biodieselin kysyntä kasvoi jo Kaliforniassa, kun siellä kiristettiin päästörajoja”, Wesanko sanoo.

Hänen mukaansa painopisteen siirtymisestä uusiutuvaan energiaan voi hyötyä myös säänhavaintolaitteita valmistava Vaisala, kun uusiin tuulipuistoihin tarvitaan runsaasti tekniikkaan muun muassa tuulimittauksiin.

Kulutusjuhla käynnistymässä

Pakkausvalmistaja Huhtamäellä on Yhdysvalloissa laajaa liiketoimintaa. Wesanko sanoo, että entistä vähemmän muovia tuotteissaan käyttävä yhtiö hyötyy ympäristötietoisuuden kasvusta.

”Lisäksi Yhdysvaltain talouden piristyminen ja ihmisten liikkuvuuden lisääntyminen todennäköisesti tukevat etenkin yhtiön tarjoilupakkausliiketoimintaa, joka kärsi pandemian aikana”, Wesanko arvioi.

Kuluttajamarkkinoille tuotteita valmistavia yhtiöitä on Helsingin pörssissä tunnetusti vähän, joten Amerikassa käynnistyvistä kulutusjuhlista hyötyy suoraan harva listayhtiö. Yksi poikkeus on Fiskars, jonka mukaan etenkin puutarhavälineiden kysyntä on nyt Yhdysvalloissa kovaa.

Myös Nokian Renkaat voi hyötyä, jos ja todennäköisesti kun amerikkalaiset innostuvat ostamaan uusia autoja.

”Yhdysvallat on yhtiölle tärkeä kasvumarkkina, ja sillä on maassa käynnistysvaiheessa oleva tehdas. Yksityisen kulutuksen osuus maan taloudesta on lähes kaksi kolmasosaa. Jos peruskuluttaja voi ja liikkuu hyvin, siitä hyötyy oletettavasti myös autorengaskauppa”, Wesanko huomauttaa.

Ylikuumeneminen suurin riski

Teemu Perälä pitää Yhdysvaltain talouden suurimpana riskinä ylikuumenemista. Jos tuotantokustannukset ja inflaatio lähtisivät kovaan nousuun, ne voisivat aiheuttaa lopulta talouden jäähtymisen. Hän pitää riskiä kuitenkin toistaiseksi pienenä.

”Myös poliittiset riskit ovat vähentyneet, kun uuden presidentin toiminta on edeltäjäänsä verrattuna ennustettavampaa. Se helpottaa eurooppalaisten yritysten kaupankäyntiä.”

Tero Wesangon mukaan Trumpin aloittama kauppasota on jäänyt koronakriisin jalkoihin. Bidenin uskotaan purkavan edeltäjänsä asettamia kaupan esteitä etenkin länsimaiden välillä, mutta politiikka jää silti aiempaa protektionistisemmaksi.

”Esimerkiksi vuonna 2018 voimaan tulleet terästullit ovat yksi esteistä suomalaisten teräsyhtiöiden ja Yhdysvaltojen markkinoiden välillä. Niiden purkamisesta ei ole vielä tietoa.”

Valtion menojen lisäys on historiallisesti johtanut dollarin heikkenemiseen. Wesanko huomauttaa, että euroalueelta Yhdysvaltoihin vievän yrityksen on otettava aina huomioon mahdolliset valuuttakurssimuutokset.

”Mahdollisesta dollarin heikkenemisestä johtuva kysynnän lasku iskee luonnollisesti sitä kovempaa, mitä riippuvaisempaa yhtiön vienti on Yhdysvalloista.”

Matti Remes 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti