veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Valtion pörssisalkku ei kelpaisi rahastoksi – näin on ostettu ja myyty tänä vuonna

Valtion pörssisalkku ei kelpaisi rahastoksi – näin on ostettu ja myyty tänä vuonna
8.9.2021

Karo Hämäläinen

KARON PÖRSSI Suomen valtion suorat omistukset ja valtion sijoitusyhtiön Solidiumin omistukset Helsingin pörssissä noteeratuissa yhtiössä ovat yhteensä 40,3 miljardia euron arvoiset.

Digi- ja väestötietoviraston mukaan Suomen väkiluku on 5,555 miljoonaa henkilöä, joten jos valtion pörssiomistukset löisi lihoiksi ja jakaisi saadut rahat tasaisesti kaikkien suomalaisten kesken, jokainen saisi vajaat 7 300 euroa.

Ennen kuin ryhtyy suunnittelemaan rahoille käyttökohdetta, kannattaa muistaa, että Velkakello.fi-sivuston mukaan Suomen valtionvelka on yli 130 miljardia euroa, yli kolminkertaisesti valtion pörssiomistusten arvo.

Valtion pörssisalkku on näennäisesti hajautettu usealle toimialalle, mutta sijoitusrahastona valtion salkku hylättäisiin liiallisten riskikeskittymien vuoksi. 40 miljardin potista 30 miljardia on kahdessa yhtiössä, Nesteessä ja Fortumissa. 

VNK:n ja Solidiumin kautta

Valtio omistaa pörssiosakkeita suoraan ja välillisesti sijoitusyhtiönsä Solidiumin kautta. Suorat omistukset on parkkeerattu valtioneuvoston kansliaan (VNK). Kanslian hallussa ovat Nesteet, Fortumit, Anoraksi muuttuneet Altiat ja Finnairit.

Jostain syystä VNK listaa omistustietosivullaan itselleen kuuluviksi myös ne Nesteen osakkeet, jotka ovat Vakesta Ilmastorahasto Oy:ksi muuttuneen sijoitusyhtiön omistuksessa. Nesteen sijoittajasivujen mukaan VNK:n suora omistus Nesteestä on 35,9 prosenttia, Ilmastorahasto Oy:n taas 8,3 prosenttia.

Ilmastorahaston Neste-omistus on merkittävä, sillä osakkeiden arvo on noin 3,4 miljardia euroa. Se on enemmän kuin valtion omistus missään muussa pörssiyhtiössä kuin Nesteessä ja Fortumissa.

Valtion herkemmin muutoksen alla olevat pörssiomistukset ovat Solidiumin hoidossa. Solidiumin pörssisalkku painaa 9,6 miljardia euroa, ja sen suurimmat omistukset ovat Sampo, Stora Enso, Nokia ja Metso Outotec. Ne kaikki ovat yli miljardin arvoisia omistuksia.

Nelikosta Nokia on noussut salkkuun viime aikoina Solidiumin ostettua Nokian osaketta markkinoilta.  

Neste ja Fortum hallitsevat

Valtioneuvoston kanslian ja Solidiumin kautta omistettu valtion pörssisalkku näyttää suuruusjärjestyksessä tältä. Tiedot ovat 3.9.2021 vallinneen tilanteen mukaiset ja ne on haettu valtioneuvoston kanslian sivuilta.

*-merkki yhtiön nimen perässä tarkoittaa, että osakkeet ovat valtioneuvoston kanslian hallussa, muut kuuluvat Solidiumin salkkuun. Ilmastorahasto Oy:n Neste-omistukset on luettu valtioneuvoston kanslian omistuksiin.  

Yhtiö

Omistuksen arvo, milj. euroa

Osuus salkusta

Neste*

18 101

44,9 %

Fortum*

11 869

29,4 %

Stora Enso

1 474

3,7 %

Sampo

1 938

4,8 %

Nokia

1 541

3,8 %

Metso Outotec

1 145

2,8 %

Elisa

913

2,3 %

Valmet

587

1,5 %

Finnair*

559

1,4 %

Outokumpu

494

1,2 %

Nokian Renkaat

394

1,0 %

TietoEVRY

388

1,0 %

Konecranes

273

0,7 %

SSAB

272

0,7 %

Kemira

228

0,6 %

Anora*

143

0,4 %

Yhteensä

40 315

100,0 %

Lähde: Valtioneuvoston kanslia. Tilanne 3.9.2021.

Osakesijoitusrahastossa yksittäisen yhtiön paino saa olla enintään kymmenen prosenttia. Valtio ei ole sijoitusrahasto, eivätkä sitä moiset säännöt kahlitse. Pelkästään Neste muodostaa 45 prosenttia salkun pörssiomistusten arvosta ja Fortumin 29 prosenttia. Muiden neljäntoista omistuksen yhteenlaskettu paino on reilu neljännes.

Jos Nesteen osakekurssi heilahtaa prosentin, se tarkoittaa 180 miljoonan euron muutosta valtion pörssiomistusten arvossa. Jos Nesteen kurssi laskisi yhden prosentin, alkoholia valmistavan ja tukkukauppaavan Anoran osakekurssin pitäisi nousta 130 prosenttia, jotta salkun arvo pysyisi ennallaan.

Valtion Neste-omistuksen suuruutta kuvaa se, että 44 prosentin osuus Nesteestä on kutakuinkin yhtä arvokas kuin Helsingin pörssin seitsemänneksi suurin yhtiö UPM-Kymmene.

Solidium myy syklisiä

Myös Solidiumin kahdentoista yhtiön salkku on keskittynyt muutamaan yhtiöön. Solidiumin salkun sisällä Sammon paino on 20 prosenttia, Nokian 16 ja Stora Enson 15 prosenttia. Kolme suurinta omistusta muodostavat siten puolet portfoliosta. Neljännen yli miljardin rivin Metso Outotecin paino on 12 prosenttia.

Kuluneen vuoden aikana Solidium on tehnyt kaksi osakemyyntiä. Helmikuussa Solidium höyläsi siivun Outokumpu-omistuksensa pinnasta myydessään osakkeita pörssin kautta vajaalla 24 miljoonalla eurolla.

Huhtikuun lopulla myyntivuorossa oli ruotsalainen SSAB, joka on päätynyt Solidiumin salkkuun ruotsalaisen SSAB:n ostettua Rautaruukin. SSAB:n osake on rinnakkaislistattuna Helsingin pörssissä. SSAB:tä Solidium myi 277 miljoonan euron edestä nopeutetussa tarjousmenettelyssä instituutiosijoittajille.

SSAB-myynnin yhteydessä Solidium sitoutui olemaan myymättä omistuksiaan yhtiössä 90 päivään. Tuo aika on kulunut, ja Solidiumissa luultavasti suunnitellaan lopuista SSAB:n osakkeista luopumista tämän pörssisyklin aikana.

Voi olla joko sattumaa tai markkinanäkemystä, että molemmat Solidiumin tämänvuotiset myynnit ovat kohdistuneet hiiliteräsvalmistajaan ja ruostumattoman teräksen valmistajaan. Ne ovat tyypillisesti varsin syklisiä yhtiöitä, eli niiden tulos ja osakekurssi tapaavat vaihdella paljon talouden vaiheiden mukaisesti.

Solidiumin salkussa ei ole varsinaisesti puutetta syklisistä yhtiöistä. Sen sijaan defensiivisiä eli vähän suhdanneriippuvia yhtiöitä ei ole liiaksi, vaikka Sampo onkin suurin ja Elisa viidenneksi suurin omistus.

Kuluneen vuoden aikana Solidium on myös ostanut osakkeita. Ostot ovat kohdistuneet Nokiaan (17 miljoonaa euroa), Nokian Renkaisiin (42 miljoonaa euroa) ja TietoEVRYyn (26 miljoonaa euroa). Nokiat ja Nokian Renkaat Solidium osti pörssin kautta, miljoona TietoEVRYn osaketta taas suoraan Apax Partnersin rahastoilta. 

Nurkat vallassa

Valtioneuvoston kanslian suorassa omistuksessa olevista yhtiöistä Finnair, Fortum ja Neste ovat yhtiöitä, joissa valtiolla on sijoittajaintressin lisäksi strategisia intressejä, "joiden vuoksi valtion on syytä pysyä toistaiseksi vahvana omistajana tai turvata muulla tavoin kyseiset strategiset intressit, jos omistusosuutta pienennetään tai omistuksesta luovutaan". Muotoilu on valtioneuvoston omistajapoliittisesta periaatepäätöksestä, joka on päivätty 8.4.2020.

Näiden kolmen yhtiön kohdalla Suomen hallitus ei saa myydä osakkeita tai muuten antaa omistusosuuden laskea tietyn rajan alapuolelle ilman eduskunnan hyväksyntää. Finnairin ja Fortumin kohdalla raja on 50,1 prosenttia, Nesteen osalta 33,4 prosenttia.

Valtioneuvoston kanslian suoraan omistamista yhtiöstä Anora ei ainoana kuulu tähän ryhmään. Altian ja Arcuksen fuusion myötä valtion omistusosuus Anorassa on selvästi pienempi kuin se oli Altiassa.

Solidiumin salkussa olevissa yhtiöissä valtiolla on "ainoastaan tai lähes yksinomaan vahva sijoittajaintressi".

Sattumaa tai ei, valtaosassa Solidiumin omistamista yhtiöistä Solidiumin omistusosuus on kymmenen prosentin tienoilla yhtiön osakekannasta.  

Yhtiö

Osuus yhtiöstä

Outokumpu

18,9 %

Metso Outotec

14,9 %

Valmet

11,1 %

Stora Enso Oyj

11,0 %

TietoEVRY

10,9 %

Kemira

10,2 %

Elisa

10,0 %

Nokian Renkaat

8,8 %

Konecranes

8,5 %

Sampo

8,0 %

SSAB

6,4 %

Nokia

5,3 %

Lähde: Valtioneuvoston kanslia. Tilanne 3.9.2021.

Kymmenen prosenttia on merkittävä raja. Jos yritysostotilanteessa ostaja saa haltuunsa yli 90 prosenttia yhtiöstä, se pääsee toteuttamaan kaupan ja lunastamaan loput osakkaat ulos. Kymmenen prosentin omistaja voi siten estää lunastusoikeuden syntymisen. Vähintään kymmenen prosentin osuudella voi myös vaatia vähemmistöosinkoa ja yhtiökokouksen koollekutsumista.

Mitä laajemmalle hajaantunut yhtiön omistus on ja mitä enemmän muut omistajat ovat nopealiikkeisiä finanssisijoittajia, sitä pienemmällä osuudella yhtiössä pääsee käyttämään emännän ääntä. Siksi reilun viiden prosentin osuus Nokiasta tekee Solidiumista ainakin jossain määrin yhtiön kauan kaipaaman ankkuriomistajan.

Alle kymmenen prosentin Solidiumin omistus on Nokian lisäksi vain Nokian Renkaissa, Konecranesissa, Sammossa ja SSAB:ssä. Näistä Nokian Renkaita Solidium on ostanut lisää, SSAB:tä taas myynyt ilmeisenä tarkoituksenaan luopua yhtiön omistamisesta kokonaan. Konecranes on parhaillaan sulautumassa yhteen Cargotecin kanssa. Sampo taas on Solidiumin suurin omistus, jonka painoa sijoitusyhtiö on keventänyt viime vuosina, viimeksi helmikuussa 2020. 

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut toimittaja. Mainituista yhtiöistä hän omistaa Fortumia, Stora Ensoa, Sampoa, Nokiaa, Outokumpua, TietoEVRYä, SSAB:tä, Kemiraa, Anoraa ja UPM-Kymmeneä. 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti