veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Osuuksia pakkolunastukseen? Rahastoyhtiöille on tulossa uusia tapoja parantaa kilpailukykyään

Osuuksia pakkolunastukseen? Rahastoyhtiöille on tulossa uusia tapoja parantaa kilpailukykyään
27.11.2018

Vuoden vaihteessa on tulossa voimaan uusi sijoitusrahastolaki, joka antaisi rahasto-yhtiöille oikeuden lunastaa tietyissä tilanteissa rahasto-osuuksia ilman osuudenomistajan suostumusta.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudeksi sijoitusrahastolaiksi. Sen tavoitteena on parantaa kotimaisten rahastoyhtiöiden kustannustehokkuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Uudessa laissa muun muassa rahastoyhtiöiden hallinnon järjestämistä halutaan keventää. Jatkossa rahastoyhtiöiden ei muun muassa tarvitsisi järjestää vuosittaista rahasto-osuudenomistajien kokousta.

Hallituksen mukaan sijoitusrahastolain pitää tulevaisuudessa vastata paremmin muiden EU-maiden sääntelyä ja mahdollistaa tasavertainen kilpailu.

Fyysiset osuustodistukset historiaan

Tulevaisuudessa rahastoyhtiöiden ei enää tarvitse antaa osuudenomistajille fyysisiä osuustodistuksia. Hallituksen lakiesityksen mukaisesti osuustodistusten antaminen ja turvallinen säilyttäminen aiheuttavat toimijoille kustannuksia, ja ovat osuudenomistajille usein tarpeettomia.

Esityksessä katsotaan, että fyysisiä osuustodistuksia on viime aikoina pyydetty rahastoyhtiöiltä lähinnä silloin, jos osuudenomistaja on aikeissa pantata rahasto-osuuksiaan. Nykyisin kuitenkin osuustodistuksettoman rahasto-osuuden panttaus on mahdollista. 

Pakkolunastus tulee mahdolliseksi

Jos esityksen mukainen sijoitusrahastolaki hyväksytään, jatkossa rahastoyhtiöt voivat lunastaa rahasto-osuuksia ilman osuudenomistajien suostumusta.

Pakkolunastus edellyttää, että sijoitusrahaston säännöissä on tarkemmin määritelty painava peruste, jonka mukaisesti pakkolunastukseen päädytään. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi se, jos osuudenomistaja on muuttanut ETA-alueen ulkopuolelle valtioon, joka edellyttää esimerkiksi huomattavaa lisäraportointia.

Pakkolunastuspykälää perustellaan niin ikään pyrkimyksellä hillitä rahastojen kustannuksia. Mikäli pakkolunastukseen päädytään, yhdenvertaisuus edellyttää, että rahasto käyttää lunastusoikeuttaan kaikkiin sijoittajiin, jotka täyttävät samat perusteet.

Outi Airaksinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.