veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Nordea, Sampo, Aktia – olisiko nyt hyvä aika ostaa?

Nordea, Sampo, Aktia – olisiko nyt hyvä aika ostaa?
10.12.2018

Useimmat finanssialan yhtiöt tekivät viime tuloskaudella edelleen hyvää tulosta. Riskit ovat kasvaneet, mutta samalla osakkeiden hinnat ovat pudonneet houkutteleviksi.

Kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuksissa sijoittajia kiinnostivat loka–marraskuussa erityisesti finanssialan yhtiöiden tuloskehitys ja näkymät tulevasta.

Helsingin pörssissä Nordean tulos tuotti pahan pettymyksen. Useimmilla muilla toimialan yhtiöillä tuloskausi meni kuitenkin hyvin.

Finanssikonserni Sampo julkisti vahvan osavuosituloksen. Sampo omistaa viidesosan pettymyksen tuottaneesta Nordeasta, mutta tätä paikkasi konserniin kuuluvien vakuutusyhtiö Ifin ja henkivakuutusyhtiö Mandatum Lifen hyvän vedon jatkuminen.

Aktia teki odotuksiakin vahvemman tuloksen ja ylsi lähes 20 prosentin tulosparannukseen.

Liikevoiton kasvu tuli etenkin palkkiotuottojen vakaasta kehityksestä ja laskeneista kustannuksista.

Huonosti ei mennyt myöskään EQ:n, Evli Pankin ja Capmanin kaltaisilla pienemmillä varainhoito- ja sijoituspalveluja tarjoavilla pörssiyhtiöillä. 

Muhkeita tuottoja varainhoidosta

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén huomauttaa, että finanssiala elää ja hengittää pääomamarkkinoiden tahdissa. Viime vuosina korkotaso on pitänyt lainojen korkokatteet pieninä, mutta osakesijoituksissa varainhoidon ja sijoituspalvelujen palkkiotuotot ovat olleet muhkeita.

”Pörssikurssien noustessa sijoittajat laittavat lisää rahaa pörssiin, mikä kasvattaa finanssitalojen hallinnoimia varoja ja niiden saamia palkkioita. Nousevilla markkinoilla tuottoja nostavat vieläkin ylemmäs tuottosidonnaiset palkkiot”, Vilén sanoo.

Kaikki kääntyy päälaelleen, kun osakemarkkinat lähtevät laskuun. Sijoittajat siirtävät varojaan riskittömämpiin kohteisiin, ennen muuta korkosijoituksiin. Ne tuovat finanssialan yhtiöille heikommin palkkiotuloja kuin osakesijoitukset.

Palkkiotuottojen lasku oli keskeinen syy Nordean tuloksen heikkenemiseen kolmannella vuosineljänneksellä. 

Pörssin parhaimpia osingonmaksajia

Lokakuun notkahdus pörssikursseissa ja sijoitusvarojen vetäminen pois osakerahastoista näkyvät vasta neljännen vuosineljänneksen tuloksissa.

”Osakemarkkinoiden heikentyminen lokakuussa heijastuu väistämättä kaikkiin finanssialan toimijoihin”, Vilén arvioi.

Ylipäätään epävarmuus finanssialan tuloskehityksestä on hänen mielestään kasvanut nyt merkittävästi.

”Etenkin sijoituspalveluyhtiöt ovat hyvin riippuvaisia pääomamarkkinoiden kehityksestä.”

Kasvaneet riskit ovat painaneet alas esimerkiksi pankkien osakekursseja. Vilénin mielestä osakkeiden arvostustaso alkaa olla nyt varsin kohtuullisella tasolla. Sijoittajille keskeinen houkutin on finanssialan kyky maksaa hyviä osinkoja.

”Finanssialan yhtiöt ovat olleet perinteisesti Helsingin pörssin parhaimpia osingonmaksajia Muun muassa Nordea, Sampo, Aktia, EQ ja Capman ovat paaluttaneet kärkipaikkoja.”

Inderesin mukaan esimerkiksi Sammon kassavirta mahdollistaisi tänä vuonna 2,90 euron osakekohtaisen osingon. Viime vuodelta maksettiin 2,60 euroa.

Nordeankin odotetaan jatkavan anteliasta voitonjakoaan tuloksen heikentymisestä huolimatta. 

Talouden häiriöt varjostavat pankkeja

Sijoittajan kannattaa kuitenkin olla Vilénin mielestä tarkkana, sillä pörssikurssien kääntyminen pidempään laskuun ja sijoittajien riskinottohalun väheneminen heikentäisi finanssialan tuloskehitystä ja painaisi alan osakekursseja.

Epävarmuus markkinoilla on kasvanut. Talouskasvu on hiipumassa, ja tilanteen kiristyminen maailman kauppajättien välillä voi pahentaa tilannetta.

Etenkin pankkiosakkeet ovat monia muita toimialoja herkempiä talouden häiriöille, joten esimerkiksi Italian talousongelmien kärjistyminen velkakriisiksi ja taantumaksi iskisi pankkeihin.

Tämä saattaisi johtaa myös EKP:n koronnostojen lykkääntymiseen. Se heikentäisi entisestään pankkien näkymiä.

Finanssialan yhtiöihin liittyy myös maineriski. Viron rahanpesuvyyhdissä ryvettynyt Danske Bank on listautunut Kööpenhaminan pörssiin, mutta Vilénin mukaan skandaali on painanut muidenkin finanssialan toimijoiden osakekursseja Pohjoismaissa.

Nordeakin on jäänyt kiinni rahanpesusta, mutta ainakin toistaiseksi ilmi tulleet hämärät rahasummat ovat olleet Danskeen verrattuna pienet.

"Nordea selvinnee pelkällä mainehaitalla, ellei mitään vakavampaa paljastu", Vilén arvioi.

HUIPPUJA JA RIMANALITUKSIA HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Analyysiyritys Inderesin poiminnat kolmannen vuosineljänneksen onnistumisista ja pettymyksistä Helsingin pörssissä.

ONNISTUJAT

Neste

Polttoaineyhtiö Nesteen tulos kasvoi odotettuakin enemmän. Syynä olivat etenkin uusiutuvien polttoaineiden vahva kysyntä ja hinnannostot. Niissä yhtiöllä on tällä hetkellä tuntuva etumatka kilpailijoihin.

Marimekko

Yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategia etenkin Aasian markkinoilla alkaa purra. Myynti kasvaa alan yleistä kehitystä nopeammin, ja yhtiö hakee yhä nopeampaa kasvua. Marimekko on hyvässä kuosissa – sanan varsinaisessa merkityksessä.

Sanoma

Yhtiö on saanut mittavan rakennemuutoksen päätökseen. Ydintoimintojen markkina-asema on vahva ja kannattavuuskehitys positiivista. Yhtiö antoi lokakuussa positiivisen tulosvaroituksen, jonka pääasialliset syyt olivat Alankomaiden toimintojen ja opetusmateriaalien kannattavuuden paraneminen.

Aktia

Aktia ylsi lähes 20 prosentin tulosparannukseen muun muassa palkkiotuottojen vakaan kehityksen ja laskeneiden kustannusten ansiosta. Pankin toteuttama mittava kustannussäästöohjelma on tuonut odotettuakin suuremmat säästöt, mikä on yritysmaailmassa poikkeuksellista.

Admicom

Rakentamiseen, talotekniikkaan ja teollisuuteen erikoistunut ohjelmistokehittäjä listautui tammikuussa First North -markkinapaikalle ja on sen jälkeen moninkertaistanut markkina-arvonsa. Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli jälleen erinomainen. Sekä kasvu että kannattavuus ylittivät selvästi odotukset.

PETTYMYKSET

Lehto Group

Korjausrakentamiseen erikoistunut yhtiö joutui antamaan lokakuussa tulosvaroituksen. Kannattavuus on heikentynyt todella paljon pieleen menneen yritysoston ja odotettua vaikeammiksi osoittautuneiden rakennusprojektien vuoksi.

Nordea

Tulos oli selvä pettymys sijoittajille, sillä hyvin menneen toisen vuosineljänneksen jälkeen yhtiöltä odotettiin huomattavasti parempaa tulosta. Tuloksen kääntyminen parempaan herättää epäilyjä.

Huhtamäki

Kannattavuuttaan parantanutta pakkausvalmistajaa häiritsee kustannusinflaatio. Raaka-aineet ja energia ovat kallistuneet, mutta yhtiö ei ole onnistunut viemään korotuksia lopputuotteiden hintoihin.

Basware

Ohjelmistoyhtiö on ikuinen lupaus, jonka kasvuun lähtöä on odotettu pitkään. Osavuosikatsauksessa kasvutavoitetta jälleen lykättiin. Tulosjulkistuksen jälkeen mahdollinen ostotarjous on nostanut kurssia voimakkaasti.

Next Games

Uusien pelien kehittäminen on syönyt odotettua enemmän rahaa, eikä liikevaihtoa ole tullut suhteessa suuriin panostuksiin. Yhtiö tarvitsee rajujen tappioiden jälkeen lisärahoitusta.

Matti Remes

 

Rahat, verot, työ & eläke, koti