veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Näihin osakkeisiin parhaat koko maailman osakerahastot sijoittavat

Näihin osakkeisiin parhaat koko maailman osakerahastot sijoittavat
18.9.2019

Karo Hämäläinen

KARON PÖRSSI Erilaisin strategioin, erilaisin salkkurakentein ja eri osakevalinnoin! Viittä parhaiten menestynyttä koko maailmaan sijoittavaa suomalaista osakerahastoa ei yhdistä oikeastaan mikään muu kuin menestys. Tämä käy ilmi, kun listasin parhaiten tuottaneet rahastot ja avasin niiden salkut. Viiden rahaston viiden suurimman sijoituksen listalla vain yksi osake esiintyy kaksi kertaa.

Ei rahastoja kaikkia itse asiassa yhdistä edes menestys, sillä vain kolme niistä Rahastoraportissa listatusta vajaasta kolmestakymmenestä suomalaisesta koko maailmaan sijoittavasta osakerahastosta, jotka ovat toimineet vähintään kymmenen vuoden ajan, ovat kymmenen vuoden jaksolla päihittäneet MSCI World -indeksin kokonaisnettotuoton.

Viiden menestyneimmän rahaston joukkoon mahtuu passiivinen rahasto, kestävää kehitystä painottava rahasto, tulevaisuustoimialoihin erikoistunut rahasto, kasvufilosofiaa noudattava rahasto sekä perinteinen koko maailmaan erikoistumatta aktiivisesti sijoittava osakerahasto. Kaikki viisi ovat eri rahastoyhtiöiden tuotteita.

Rahasto

Tuotto 10 v. / vuosi

Seligson & Co Global Top 25 Brands 15,6 %
Danske Invest Kestävä Arvo Osake 15,3 %
Fondita 2000+ 12,2 %
LähiTapiola Kasvu 11,4 %
Evli Maailma 11,2 %

Lähde: Rahastoraportti. Tilanne: 30.8.2019.

Brändeillä kilpailuetua?

Kymmenen vuoden jaksolla parhaan tuoton koko maailmaan sijoittavien suomalaisrahastojen sarjassa on antanut Seligson & Co Global Top 25 Brands, peräti 15,6 prosenttia vuodessa. Se on miltei tuplat osakemarkkinoiden pitkän aikavälin keskiarvona pidettyyn kahdeksan prosentin vuosituottoon verrattuna.

Rahasto on passiivinen korirahasto, joka sijoittaa 25 yhtiöön, joilla on erittäin vahva brändi. Yhtiöt ovat luonnollisesti samalla suuria ja indekseissä painavia osakkeita, mutta mitenkään suora indeksisalkku Seligson & Co Global Top 25 Brands ei ole.

Brändi muodostaa yhtiölle kilpailuedun: brändin avulla yhtiö saa tuotteestaan enemmän rahaa kuin se saisi ilman brändiä, ja siksi yhtiö saa oman pääomansa tuottamaan hyvin. Klassinen esimerkki on Seligsonin brändirahaston salkustakin itseoikeutetusti löytyvä Coca-Cola. Brändin tuoma kilpailuetu on yleensä hankittu pitkän aikavälin kuluessa, eikä se hetkessä katoakaan.

Rahastosalkusta yli 70 prosenttia on yhdysvaltalaisosakkeissa, mutta käytännössä suuret brändiyhtiöt toimivat maailmanlaajuisesti, mikä pienentää riippuvuutta Yhdysvaltain reaalitalouden kehityksestä.

Vahvoja brändejä syntyy ja synnytetään tyypillisimmin kuluttajatuotteisiin. Salkusta 82 prosenttia onkin kuluttajatuoteyhtiöissä, 14 prosenttia teknologiayhtiöissä ja loput rahoituksessa, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa sijoitusta American Expressiin. Teknologiapainokin tulee vain kahdesta kohteesta, Applesta ja Googlen omistavasta Alphabetistä.

Kulutustavarapainotteisuus tuo rahastoon syklinkestävyyttä: päivittäisten kulutustavaroiden kysyntä pysyy yleensä melko vakaana talouden suhdanteista riippumatta. Syklisyyttä salkkuun tuovat luksustuotevalmistajat kuten Tiffany, Prada ja Burberry sekä kestokulutustuotteista esimerkiksi ajoneuvofirmat Harley-Davidson ja BMW.

Seligson & Co Global Top 25 Brandsin menestystä on edesauttanut paitsi suuryhtiöiden hyvä veto myös alhaiset kustannukset. Rahaston hallinnointipalkkio on vain 0,59 prosenttia pääomasta vuodessa. Passiivisen filosofian vuoksi rahaston kaupankäyntikulut ovat hyvin pienet.

Yhtiö Paino
Apple 7,7 %
Procter & Gamble 7,4 %
McDonald's 6,7 %
Coca-Cola          6,5 %
Alphabet 6,3 %

Tilanne: 30.8.2019. Lähde: Seligson.

Google yhdistää

Vaikka Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahaston nimessä esiintyy sana ”arvo”, rahasto ei ole erikoistunut arvo-osakkeisiin eli tunnusluvuilla edullisiin osakkeisiin.

Rahaston nimestä täytyy poimia sanapari ”kestävä arvo”, joka puolestaan viittaa ympäripyöreään ”kestävään kehitykseen”. Selvimmin ”kestävä kehitys” näkyy siinä, että rahasto ei sijoita ”syntitoimialoihin”: alkoholi-, tupakka-, uhkapeli-, porno- ja aseteollisuus on suljettu salkun ulkopuolelle.

Danske Invest Kestävä Arvo Osakkeen suurin sijoitus on Alphabet eli Google, joka löytyy myös Seligsonin brändirahaston kärkiviisikosta. Se onkin ainut viiden rahaston suurimmista sijoituksista, joka on päätynyt kahden menestysrahaston top-5:een.

Myös Dansken rahastossa korostuu Yhdysvallat, jossa on 71 prosenttia painosta. Salkussa on kuitenkin valintoja myös kehittyviltä markkinoilta, kuten kärkiviisikkoon asti päässyt Taiwan Semiconductor.

Yhtiö Paino
Alphabet 6,9 %
Charles Schwab 5,3 %
Dentsply Sirona 4,4 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 3,9 %
John Deere 3,9 %

Tilanne: 30.8.2019. Lähde: Danske Bank.

Fondita valitsee Pohjoismaista

Siinä missä Seligsonin rahaston teemana ovat brändit, Fondita 2000+ on erikoistunut tulevaisuustoimialoihin. Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka toiminnassaan hyötyvät ympäristön suojelun kasvavista tarpeista, väestörakenteen muuttumisesta ja teknologiasektorin kasvunäkymistä.

”Rahaston sijoituskohteet hyötyvät väestönkasvusta, käytettävissä olevien varojen kasvusta sekä nousevasta elinajanodotteesta. Ruoan ja energian kysynnän kasvu kasvattaa samanaikaisesti ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen tarvetta”, Fondita esittelee rahastoa nettisivuillaan.

Rahaston maajakauma poikkeaa merkittävästi muista koko maailmaan sijoittavista osakerahastoista, sillä Yhdysvaltojen paino on vain 18 prosenttia. Viidentoista prosentin tuntumassa on niin Saksan, Tanskan kuin Ruotsin paino. Fondita on muissa rahastoissaan profiloitunut Pohjoismaiden ja varsinkin pohjoismaisten pienyhtiöiden osaajaksi, mikä selittänee Pohjoismaiden korkeaa painoa suhteessa maailmanindeksiin.

Fondita 2000+:n suurin sijoitus Lonza on sveitsiläinen kemianalan teollisuuskonserni. Rahastonhoitajien Tom Lehdon ja Marcus Björksténin onnistumista korostaa se, että rahasto on antanut maailman yleisindeksiä paremman tuoton huolimatta poikkeuksellisen korkeasta 2,0 prosentin vuotuisesta hallinnointipalkkiostaan.

Yhtiö Paino
Lonza 4,5 %
Carl Zeiss Meditec 4,3 %
Elekta 4,0 %
Vestas Wind Systems 3,5 %
GN Store Nord 3,4 %

Tilanne: 31.8.2019. Lähde: Fondita.

LähiTapiola etsii voimakasta kasvua

LähiTapiola Kasvu -rahasto on nimensä mukaisesti erikoistunut etsimään salkkuunsa voimakkaasti kasvavia yhtiöitä.

Sellainen totisesti on esimerkiksi rahaston suurin satsaus, Münchenissä majaileva biolääkefirma MorphoSys, jonka liikevaihto kuluvan vuoden alkupuoliskolla kasvoi lähes 4,5-kertaiseksi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Samalla tappiot pienenivät: vuoden alkupuoliskolla 48,2 miljoonan euron liikevaihdolla syntyi enää 43,0 miljoonan nettotappio.

Tappioihin MorphoSysillä on kuitenkin varaa, sillä kesäkuun lopussa sillä oli yli 400 miljoonan euron pino käteistä. Kovaa on kehitys, mutta hirvittävä on MorphoSysin kolmen miljardin markkina-arvokin.

LähiTapiola Kasvun salkku on maailmanindeksiä enemmän painottunut Eurooppaan. Yhdysvaltojen paino oli elokuun lopussa vain hieman yli 40 prosenttia. Toiseksi suurin kohdemaa on Saksa, kolmanneksi suurin Ruotsi, josta on kotoisin toiseksi painavin sijoitus, göteborgilainen terveydenhuoltoteknologiayhtiö Xvivo Perfusion.

Yhtiö Paino
MorphoSys 4,3 %
Xvivo Perfusion 4,1 %
Ansys 4,0 %
Zalando 3,9 %
PayPal Holdings 3,8 %

Tilanne: 30.8.2019. Lähde: LähiTapiola.

Evli Maailma pitää Japanista

Evli Maailma sijoittaa pääosin kehittyneiden markkinoiden yhtiöihin. Esittelynsä mukaan rahasto painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahastossa on siten mukana ripaus arvosijoittamisen filosofiaa.

Rahaston painavin markkina on luonnollisesti Yhdysvallat 54 prosentin painolla, mutta huomattava on Japanin yli 16 prosentin osuus. Euroopasta suurimpia ovat euroalueen ulkopuoliset Iso-Britannia (9 prosenttia), Ruotsi (6 prosenttia) ja Tanska (3 prosenttia).

Evli Maailman suurin sijoitus on vuonna 1930 perustettu japanilainen tienrakennusyhtiö. Toiseksi suurin sijoitus ei nimestään huolimatta ole yleinen hallinnointiyhtiö vaan yhdysvaltalainen kiinteistösijoitusfirma.

Yhtiö Paino
Maeda Road Construction 1,9 %
General Holdings  1,8 %
NIC 1,7 %
Shionogi & Co 1,7 %
Burberry 1,7 %

Tilanne: 30.8.2019. Lähde: Evli.

Viikon trio: Kymmenen vuoden rämpijät

Kymmenen vuoden tuottohistorialla Suomen surkeimmat koko maailmaan sijoittavat rahastot ovat jättäneet omistajansa kovin vähälle verrattuna osakemarkkinoiden yleisvireeseen. Yli kymmenen vuotta jatkuneen nousujakson ansiosta kaikki rahastot ovat kuitenkin plussalla.

Parhaimman ja huonoimman koko maailma -rahaston välinen vuosituottoero on 10,9 prosenttiyksikköä. Kymmenen vuoden ajanjaksolla ero on valtava. 15,6 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla 10 000 euron sijoitus kasvaa kymmenessä vuodessa 42 600 euroksi. 4,7 prosentin vuosituotolla arvo nousee vain 15 800 euroon. Tuottoa tulee joko 32 600 tai 5 800 euroa.

Surkimuslistalla ainakin FIM Tekoälyn sijoitusstrategia on muuttunut voimakkaasti matkan varrella. Rahasto sai huomenlahjakseen pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittaneen FIM Nordicin tuottohistorian ja omistajat.

Rahasto Tuotto 10 v./ vuosi
OP-Ilmasto 4,7 %
Ålandsbanken Maailma Osake  5,9 %
FIM Tekoäly 6,4 %

Lähde: Rahastoraportti. Tilanne: 30.8.2019.

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja. Hän omistaa mainituista yhtiöistä BMW:tä ja Coca-Colaa.

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti