veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Miten suomalainen miljonääri sijoittaa? Karon pörssi selvitti

Miten suomalainen miljonääri sijoittaa? Karon pörssi selvitti
12.6.2019

Karo Hämäläinen

KARON PÖRSSI Poikkeavatko miljonäärit muista osakesijoittajista?

Yksi vastaus on helppo keksiä: miljonääreillä on enemmän rahaa kuin ei-miljonääreillä. Varmaankin miljonäärisijoittajien salkut ovat myös hajautetumpia kuin sijoittajien keskimäärin – jo siitä syystä, että osakkeenomistajina on edelleen paljon niitä, jotka ovat saaneet Helsingin Puhelimen osuustodistuksen kautta Elisan osakkeita mutta eivät ole aktivoituneet sijoittamaan sen laajemmin.

Sen sijaan että olisin jatkanut arvailua, esitin kysymykseni Nordnetin Suomen maajohtajalle Suvi Tuppuraiselle. Nordnet on osakesijoittamiseen erikoistunut pankki, jolla on Suomessa yli 240 000 aktiivista asiakasta.

Koska Nordnet ei ole päivittäispankki, sen asiakkaaksi ei ole ajauduttu vaan päädytty aktiivisen valinnan kautta. Siksi Nordnetin asiakkaita voi pitää keskimääräistä pankkiasiakasta selvästi omistautuneempina sijoittajina ja sen asiakasdata antaa hyvän pohjan sen hahmottamiselle, kuinka osakkeisiin sijoittavat miljonäärit eroavat osakkeisiin sijoittavista ei-miljonääreistä.

Miljonäärillä keskimäärin 17 kohdetta

Miljonäärien sijoitustaipumuksia metsästettäessä Nordnetin asiakaskunta jaettiin kahteen ryhmään, Nordnetin perusasiakkaisiin ja private banking- eli yksityispankkiasiakkaisiin. Nordnetin yksityispankkiasiakkaaksi pääsee luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on Nordnetissä vähintään 200 000 euron sijoitusvarallisuus. Yksityispankkiasiakkuudesta tulee joitakin etuja ja se on maksuton, joten valtaosa kriteerin täyttävistä asiakkaista on hakeutunut yksityispankkiasiakkaiksi.

200 000 euroa ei ole miljoona kuin markoissa mitattuna, mutta koska tuohon lukuun lasketaan tässä tapauksessa vain Nordnetissä oleva eli osakkeisiin ja muihin pörssilistattuhin tuotteisiin ja jossain määrin rahastoihin sijoitettu varallisuus sekä nollakorkoisella vastatilillä makaavat rahat, suuri osa yksityispankkiasiakkaista lienee miljonäärejä, kun huomioon ottaa heidän koko omaisuutensa.

Tässä tarkastelussa miljonääreiksi kutsumieni sijoittajien keskimääräinen Nordnetissä olevan sijoitusvarallisuuden nettoarvo oli hieman yli 400 000 euroa, kun taas tavallisten sijoittajien nettosalkku oli keskimäärin hieman vajaan 40 000 euron suuruinen. Kyseessä on aritmeettinen keskiarvo, ja suurimpien salkkujen varat voivat olla hyvinkin suuria.

Keskimääräisessä miljonäärisalkussa on seitsemäätoista eri osaketta, etf:ää eli pörssilistattua rahastoa tai sijoitusrahastoa. Muilla sijoittajilla instrumenttien keskimäärä on kuusi. Ensimmäinen arvaukseni siis piti paikkansa: miljonääri hajauttaa paremmin.

Tämä pätee myös kansainväliseen hajauttamiseen. Tavallisten asiakkaiden salkkujen pääomista peräti 87 prosenttia on sijoitettu kotimaisiin osakkeisiin, kun miljonäärisalkuissa kotimaisten osakkeiden osuus on ”vain” 81 prosenttia.

”Vain”-sana ansaitsee lainausmerkit ympärilleen, sillä kumpikin luku on järkyttävän suuri. Helsingin pörssin osuus maailman osakemarkkinoista on alle puoli prosenttia. Toki suomalaisten suuryhtiöiden liikevaihdosta suuri osa tulee kansainvälisiltä markkinoilta.

Naiset aktivoituneet kaupankäynnissä

Miljonäärit käyvät kauppaa lähes nelinkertaisesti muihin sijoittajiin verrattuna. Nordnetin yksityispankkiasiakkaat tekivät tammi-toukokuussa lähes kahdeksan toimeksiantoa joka kuukausi, kun muut sijoittajat tekivät keskimäärin vain hieman yli kaksi toimeksiantoa kuussa.

Erityisen suuri ero on yritysasiakkaiden kaupankäyntiaktiivisuudessa. "Miljonääriyritykset” tekivät melkein 12 toimeksiantoa kuukausittain, kun taas ei-miljonääriyhtiöiden keskimääräinen kauppamäärä oli alle yksi per kuukausi. Ei-miljonääriasiakkaiden joukossa yhteisöasiakkaita on kuitenkin varsin vähän.

Sukupuolittaisesta tarkastelusta – sukupuoli on tässä määritelty henkilötunnuksen perusteella – Nordnetin Tuppurainen löytää ilahduttavan uutisen: ei-miljonäärinaiset ovat aktiivisempia kaupankävijöitä (lähes viisi toimeksiantoa kuukaudessa) kuin ei-miljonäärimiehet (2,5 toimeksiantoa kuukaudessa). He ovat myös miljonäärinaisia aktiivisempia.

”Uskoisin tämän johtuvat siitä, että naisasiakkaiden määrä on kasvanut voimakkaasti ja naiset ovat tehneet ensimmäisiä sijoituksiaan ahkerasti ja rakentaneet salkkuaan. Miessijoittajissa on paljon myös vanhoja asiakkaita, jotka ovat passivoituneet”, Tuppurainen pohtii.

Arvelua tukee se, että keskimääräisessä ei-miljonäärinaisen salkussa on vain viittä instrumenttia. Toisessa ääripäässä ovat miljonäärimiehet, joilla on keskimäärin 19 instrumentin salkku. 

Nokia tavallisten sijoittajien suosikki

Osakevalinnoissa miljonäärit eivät juuri poikkea pienemmän salkun sijoittajista. Samat viisi yhtiötä muodostavat niin miljonäärien kuin muidenkin sijoittajien Helsingin pörssin osakkeiden kärjen. Yhtiöt ovat Nokia, Nordea, Fortum, Sampo ja Telia.

Järjestyksessä on kuitenkin pieniä eroja. Edellinen järjestys kertoi tavallisten sijoittajien mieltymyksistä suosituimmasta osakkeesta alkaen, kun taas miljonääreillä Helsingin pörssin kärkiviisikko asettuu järjestykseen Nordea, Nokia, Sampo, Fortum ja Telia. Miljonäärit luottavat siis hieman enemmän Björn Wahlroos -kytkyisiin yhtiöihin kuin muut sijoittajat.

Näissä listauksissa Telia on mukana Helsingin pörssin yhtiönä, koska sillä käydään kauppaa Helsingin pörssissä. Jos katsottaisiin suomalaisia pörssiyhtiöitä, viidennen paikan tavallisten sijoittajien salkuissa saisi Outokumpu ja miljonääreillä UPM-Kymmene, sekin Wahlroos-yhtiö.

Viiden kärkilistat on muodostettu sen perusteella, kuinka monessa salkussa mitäkin osaketta on. Markkina-arvolla tarkasteltuna tavallisten sijoittajien Nokia-usko näyttää entistä vahvemmalta. Ei-miljonäärisalkkujen markkina-arvosta peräti yhdeksän prosenttia on kiinni televerkkovalmistajassa. Miljonäärisalkuissa kaikkien kolmen suurimman omistuksen paino pyöristyy kuuteen prosenttiin markkina-arvolla mitattuna.

Huomionarvoista listoilla on se, että listoilla ei näy Elisaa, jolla on suomalaisia yksityisomistajia kolmanneksi eniten Nokian ja Nordean jälkeen. Tämä johtunee siitä, että osuustodistuksesta tulleita osakkeita jemmataan päivittäispankin osakesäilytyksessä. 

Etf-sijoituksissa enemmän eroa

Miljonäärisalkuista löytyy etf:istä eniten iShares Core MSCI EM:ää, joka on kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoille sijoittava pörssilistattu rahasto. Se on myös muiden sijoittajien listan kärkipaikalla.

Euroissa mitattuna miljonäärisalkkujen ykkös-etf on kuitenkin saman rahastoyhtiön S&P 500 -indeksiin kohdistuva tuote. Tavallisten sijoittajien markkina-arvoykkönen etf-puolella on puolestaan iSharesin länsimaisille osakemarkkinoille hajauttava indeksituote.

”Hieman ehkä yllättäen perusasiakkaiden etf:ien viiden kärkeen ei mahdu Seligson & Co OMX Helsinki 25, joka on private banking -asiakkailla kolmanneksi suosituin asiakasmäärällä mitattuna. Olisin itse arvioinut tämän toisinpäin, sillä tuohan on sijoitustuotteena todella yksinkertainen laajallekin joukolle sijoittajia”, Suvi Tuppurainen sanoo.

Piensijoittajat voivat olla tässä miljonäärejä fiksumpia, kohdistuuhan Seligsonin tuote Helsingin pörssiin, jonka osuus niin miljonääreillä kuin muillakin on kohtuuttoman korkea.

Viikon trio: Miljonäärien suosikki-etf:t

Nordnetin yksityispankkiasiakkaiden salkkujen ykkös-etf sijoitusten pääomalla mitattuna on ”Yhdysvaltain osakemarkkinoiden perusindeksiin” S&P 500:aan kohdistuva etf. Omistajien määrällä se on vasta toiseksi suosituin.

Omistajamäärällä mitattuna miljonäärisalkkujen suosituin etf, kehittyvien osakemarkkinoiden indeksiin kohdistuva iSharesin etf, on pääomalla mitattuna vasta neljänneksi suosituin.

Miljonäärisalkkujen painavimpien etf:ien listan kakkonen on Helsingin pörssin OMXH25-indeksiin kohdistuva Seligsonin tuote ja kolmanneksi suosituin ”kehittyneiden osakemarkkinoiden perusindeksin” perus-etf. 

Etf Etf-paino miljonäärisalkuissa
iShares Core S&P 500   9 %
Seligson & Co OMX Helsinki 25 8 %
iShares Core MSCI World  5 %

Lähde: Nordnet. Tilanne 31.5.2019.

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja. Hän omistaa tässä jutussa mainituista osakkeista kaikkia muita paitsi Elisaa.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.