veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Mistä sijoittaja voi päätellä maailmankaupan suuntaa?

Mistä sijoittaja voi päätellä maailmankaupan suuntaa?
29.4.2019

Maailmantalouden ja -kaupan kehityksellä on iso vaikutus Helsingin pörssiin, jossa on paljon viennistä riippuvaisia yhtiöitä. Kaupankäynnin suuntaa arvioidaan usein esimerkiksi kuivarahdin hintaa seuraavan Baltic Dry -indeksin ja liikematkustuksen kehityksen avulla.

Millaisia mittareita talouden suunnasta kiinnostuneen sijoittajan kannattaa seurata, liikennetekniikan professori ja WSP Finland Oy:n johtaja Jorma Mäntynen?

”Yksittäisten mittareiden sijaan seuraan itse ilmiöitä, jotka liittyvät politiikkaan, talouteen, väestökehitykseen, tekniikkaan ja ympäristöön. Maailmanmenon ymmärtämiseksi on oleellista seurata asioita hyvin laaja-alaisesti.” 

Mihin suuntaan maailmankauppa on lähitulevaisuudessa menossa?

”Yksi aivan oleellinen asia on pitkään jatkuneen maailmankaupan yhdentymisen pysähtyminen. Donald Trumpin lietsoma protektionismi ja monet muutkin poliittiset jännitteet ovat johtaneet siihen, että maanosat ajautuvat eri suuntiin. Nyt on menossa uusi vaihe, jossa haetaan tasapainoa maailman talousalueiden välillä.

Politiikalla on nyt entistä suurempi vaikutus talouteen, suurempi kuin vaikkapa teknisellä kehityksellä. Yhdellä Trumpin päätöksellä voi olla huomattavasti enemmän vaikutusta kuin jollakin yksittäisellä innovaatiolla.

Politiikka vaikuttaa entistä enemmän myös Suomen talouteen. Meillä on naapurissa Pietarin isot ja potentiaaliset markkinat, mutta moni suomalaisyhtiö on joutunut vetäytymään Venäjältä, kun EU:n pakotteet ja Venäjän vastapakotteet astuivat voimaan Krimin valtauksen jälkeen.

Myös ilmastomuutoksen torjuntaan tähtäävillä toimilla on iso vaikutus maailmankauppaan tulevina vuosina. Energiataloutta yritetään kääntää vähäpäästöisempään asentoon uuden teknologian avulla. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan maailmankaupan toimintamalleja on muutettava. Tavaroita ei enää jatkossa kuljeteta samoja määriä kuin ennen. Myös matkustaminen voi vähentyä.

Yrityksille kehitys on myönteinen, jos ne pystyvät alentamaan kuljetuskustannuksia ja tehostamaan toimintaansa.” 

Mitä asioita kannattaa erityisesti seurata, jos on kiinnostunut Suomen talouden kehityksestä?

”Suomi on erityisen herkkä vientiteollisuuden menestykselle. Saamme tavaraviennistä joka vuosi noin 60 miljardia euroa ja palveluviennistä lähes 30 miljardia. Nämä ovat niin isoja lukuja, että jokaisen taloutta seuraavan tulee olla niistä kiinnostunut.

Juuri nyt on erityisen kiinnostavaa seurata, miten vaalien jälkeen muodostettava uusi hallitus suhtautuu vientiteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen. Se on koko maan kannalta ykköskysymyksiä, koska isot rahat tulevat ulkomaankaupasta. Kotimarkkinakin on tärkeä, mutta pieni ja avoin talous ei sen varassa pärjää.”

Matti Remes

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.