veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Miksi naiset onnistuvat sijoittamisessa paremmin kuin miehet?

Miksi naiset onnistuvat sijoittamisessa paremmin kuin miehet?
22.5.2018

Miehet ostavat riskipitoisia teknologiaosakkeita, kun taas naiset suosivat vastuullisia ja kuluttajien tuntemia yhtiöitä. Jälkimmäinen sijoitusstrategia tuottaa paremmin pitkällä aikavälillä.

Suomalaisia pörssiosakkeita omistavista yksityishenkilöistä kolmasosa on naisia ja kaksi kolmasosaa miehiä. 

”Naiset arvostavat sijoittamisessa enemmän eettisiä ja ympäristöön liittyviä näkökulmia. Se on hyvä lähestymistapa, sillä vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät usein muita paremmin pitkällä aikavälillä”, United Bankersin johtaja Inka Noramaa sanoo.

Euroclear Finlandin keräämien tietojen mukaan vain Stockmannin, Marimekon ja Elisan omistajakunnassa on enemmän naisia kuin miehiä.

Miehet ovat taas ylivoimaisesti suurimpia omistajia pienehköissä peli-, it- ja teknologia-alojen yrityksissä, joista moni on listattu First North -kauppapaikalla. Esimerkiksi Nitro Gamesin, Enersizen ja Ahola Transportin omistajista yhdeksän kymmenestä on miehiä.

Naiset suosivat tuttuja yhtiöitä

Sijoituspalvelukonserni United Bankersin johtaja Inka Noramaa ei ole yllättynyt Euroclear Finlandin tilastoista.

”Naiset ovat turvallisuushakuisempia sijoittajia. Miehet ovat taas valmiimpia ottamaan riskejä”, Noramaa tiivistää.

Handelsbankenin salkunhoitaja Jani Stenius toteaa, että naiset suosivat usein yhtiöitä, joiden tuotteet ja palvelut ovat tuttuja heidän omasta arjestaan. Marimekon vaatteet, Keskon kaupat ja Orionin lääkkeet ovat tästä hyviä esimerkkejä.

”Monet miehet kokevat ymmärtävänsä esimerkiksi it- tai teknologiayhtiöitä naisia paremmin. On hyvä asia, että valitsee sijoituskohteet aloilta, jotka mieltää itselleen tutuimmiksi”, Handelsbankenin salkunhoitaja Jani Stenius sanoo.

”Naisten osakkeissa on paljon kuluttajamarkkinoilla toimivia yrityksiä. Monet niistä ovat defensiivisiä eli niiden tulovirta säilyy suhteellisen vakaana suhdanteista riippumatta”, Stenius sanoo.

Hänen mukaansa miesten aggressiivisempi sijoitusstrategia näkyy muun muassa siinä, että he osallistuvat naisia aktiivisemmin pörssiin listautuvien yhtiöiden osakeanteihin.

”Niistä voi saada hyvät pikavoitot, jos yhtiövalinta onnistuu. On kuitenkin hyvä muistaa, että suosituista anneista saa yleensä pienemmän osuuden kuin vähemmän suosituista. Näin ollen kaikkiin anteihin osallistumalla harvemmin pääsee merkittäviin ylituottoihin”, Stenius toteaa. 

Miehiä kiinnostavat tunnusluvut

Noramaa ja Stenius korostavat, että sukupuolten väliset erot sijoittamisessa ovat aina yleistyksiä. ”Pelipapereiden” vastapainoksi myös miehillä on osakesalkuissaan paljon vakaita tuottoja tarjoavia ”kansanosakkeita”. Vastaavasti monet naisetkin hakevat lisätuottoja riskipitoisemmista osakkeista.

Noramaa on kuitenkin havainnut selkeän eron naisten ja miesten lähestymistavassa sijoittamiseen.

”Naiset ostavat kiinnostavia yritystarinoita. He myös seuraavat yrityksiin vaikuttavia trendejä ja painottavat pehmeitä arvoja. Miehet taas katsovat osakkeita usein teknisestä näkökulmasta, jossa päätöksiä tehdään yhtiöiden arvostusta kuvaavien tunnuslukujen perusteella.”

Noramaan mukaan naiset arvostavat miehiä enemmän vakaita osinkotuottoja tuovia yhtiöitä. Miehet taas etsivät salkkuunsa matalasti arvostettuja osakkeita, joiden arvon he odottavat nousevan tulevaisuudessa.

”Tässä on omat riskinsä, sillä aliarvostukseen on aina jokin syy.” 

Pitkäjänteisyys kannattaa

Kumman sukupuolen sijoitusstrategia on sitten parempi? Noramaa muistuttaa, että tutkimusten mukaan naissijoittajat ovat menestyneet keskimäärin hieman miehiä paremmin.

”Naisten vahvuuksia ovat suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. He pitävät osakkeita pidempään salkussaan. Miehet tekevät aktiivisemmin osakekauppaa. Siitä taas aiheutuu kuluja, jotka syövät tuottoja. Lyhytjänteisemmässä kaupankäynnissä riskinä lisäksi on, että osakkeita myydään väärällä hetkellä.”

Stenius huomauttaa, että naiset suosivat vastuullisesti toimivia yrityksiä. Tutkimusten mukaan niillä on lähtökohtaisesti paremmat edellytykset vakaalle arvonnousulle pitkällä aikavälillä.

”Naisten osakkeissa on enemmän yhtiöitä, joilla on tarkka ohjeistus vastuullisesta liiketoiminnasta. Tähän vaikuttaa tosin myös se, että naisten suosimissa sijoituskohteissa on paljon isoja yhtiöitä, joilla on enemmän resursseja miettiä vastuullisuuskysymyksiä”, Stenius sanoo.  

Naisten ja miesten suosimat yhtiöt

Naisten ja miesten suosimat yhtiöt

Matti Remes

 

 

Rahat, verot, työ & eläke, koti