veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Miksi kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus?

Miksi kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus?
22.7.2019

Kuka hoitelee asioitasi, kun et enää itse siihen kykene? Laadi edunvalvontavaltuutus, koska silloin päätät itse, miten asiasi hoituvat.

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jonka voit laatia minkä ikäisenä tahansa, mutta useimmat harkitsevat sen tekemistä vähän vanhemmalla iällä.

Edunvalvontavaltuutuksella suunnittelet ja päätät itse, miten asioitasi hoidetaan sitten, kun et enää itse siihen kykene esimerkiksi heikentyneen terveyden vuoksi. Voit vaikuttaa vaikkapa siihen, kuka maksaa laskujasi, huolehtii raha-asioistasi tai hoitelee vakuutuksiasi. 

Kuka edunvalvojaksi?

Yleensä edunvalvojana toimii joku lähisukulainen, esimerkiksi oma täysi-ikäinen lapsi.

Voit laatia edunvalvontavaltuutuksen niin, että valtuutettu käytännössä huolehtii taloudellisia asioitasi yleisesti, tai se voidaan rajata koskemaan vain tiettyjä asioita.

Mitä asioita esunvalvontavaltuutukseen?

Voit määrätä valtuutuksella myös sellaisista asioista, joiden tekemiseen edunvalvojalla ei ilman valtuutusta ole lainkaan oikeutta tai joihin täytyisi hakea erikseen lupaa.

Voit antaa valtuutetulle oikeuden tehdä puolestasi tietyn suuruisia lahjoituksia vaikkapa lapsenlapsille heidän syntymäpäivinään tai voit antaa valtuutetulle oikeuden edustaa valtuuttajaa kiinteistökaupassa, joka muutoin vaatisi maistraatin luvan.

Edunvalvontavaltakirjassa voit myös antaa määräyksiä siitä, miten valtuutetun palkkio määräytyy ja tuleeko valtuutetun antaa määräajoin tili raha-asioidesi hoitamisesta maistraatille.

Tilinpitovelvollisuutta ei kuitenkaan voida valtakirjallakaan poistaa. Lisäksi maistraatilla on aina oikeus pyytää tiliä ja tositteita nähtäväksi, jos se katsoo sen aiheelliseksi.  

Huolehdi edunvalvontavaltakirjan muotoseikoista

Edunvalvontavaltakirja kannattaa yleensä antaa asiantuntijan laadittavaksi varsinkin silloin, jos haluat siihen joitain erityisiä ehtoja ja haluat varmistaa, että valtakirjan muotoseikat ovat oikein, jotta valtakirjasta tulee pätevä.

Perusedunvalvontavaltakirjan mallipohjia löytyy toki netistäkin. Mallipohjat sisältävät yleensä perusmääräykset ja valtakirjan välttämättömät tiedot.

Kun laadit valtakirjaa, ota huomioon, että edunvalvontavaltuutuksesta ilmenee ainakin:

  • valtuuttamistarkoitus,
  • asiat, joissa valtuutettu on oikeutettu edustamaan valtuuttajaa,
  • valtuuttaja sekä valtuutettu ja
  • lisäksi valtakirjassa tulee olla määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Kaksi esteetöntä todistajaa

Valtakirja tulee olla kahden esteettömän todistajan allekirjoittama. Todistajien pitää olla yhtä aikaa läsnä, kun valtakirja allekirjoitetaan. Todistajat todistavat allekirjoituksellaan, että valtuuttaja on ymmärtänyt edunvalvontavaltuutuksen merkityksen.

Todistajana eivät voi toimia ainakaan valtuuttajan puoliso eikä valtuuttajan tai tämän puolison lapsi, lapsenlapsi, sisar, vanhempi, isovanhempi tai tällaisen henkilön puoliso.

Kysy valtuutetulta suostumus, muista toissijainen valtuutettu 

Valtuutuksesta pitää aina kertoa valtuutetulle. Parasta on selvittää etukäteen, että valtuutettu suostuu tehtävään. Jos käy niin, että valtuutettu ei suostu tehtävään, koko edunvalvontavaltuutus menettää merkityksensä.

Siltä varalta, että valtuutettu ei ota tehtävää aikanaan vastaan tai jos hän ei kykene hoitamaan valtuutetun tehtävää, on paikallaan, että määräät valtakirjassa myös toissijaisesta valtuutetusta.

Valtuutetun esteellisyystilanteita silmällä pitäen on hyvä nimetä valtakirjassa varavaltuutetuksi myös joku perheen ulkopuolinen (ei sukulainen) henkilö. Varavaltuutettu toimii tällaisissa tilanteissa valtuuttajan edustajana, kun varsinainen valtuutettu on tilapäisesti esteellinen tai esimerkiksi sairastunut.

Yleensä edunvalvontavaltuutus annetaan säilytettäväksi valtuutetulle. Valtakirjan laatimisen jälkeen on hyvä kertoa myös toissijaiselle ja varavaltuutetulle, että edunvalvontavaltakirja on varsinaisella valtuutetulla säilytettävänä. Tällä tavoin myös he tulevat tietoiseksi siitä, että heidät on nimetty valtakirjassa valtuuttajan asioiden mahdollisiksi hoitajiksi.

Edunvalvontavaltuutus pitää vahvistaa

Valtakirja ei kuitenkaan ole vielä voimassa sen laatimisen jälkeen, vaan valtakirja saatetaan voimaan vahvistuttamalla se maistraatissa. Vahvistamista hakee valtuutettu.

Vahvistaminen tehdään siinä vaiheessa, kun katsotaan, että et enää kykene hoitamaan asioitasi. Pelkkä valtuutetun pyyntö valtakirjan vahvistamisesta ei kuitenkaan riitä, vaan maistraattiin lähettävään vahvistamista koskevaan hakemukseen liitetään mukaan lääkärintodistus, jossa todetaan, että toimintakykysi on heikentynyt. 

Peru edunvalvontavaltuutus repimällä tai uudella valtakirjalla

Edunvalvontavaltuutus perutaan ennen sen vahvistamista joko tekemällä uusi valtakirja, johon otetaan maininta vanhan valtakirjan kumoamisesta tai pyytämällä valtakirja takaisin valtuutetulta ja tekemällä siihen peruutusta koskevat merkinnät.

Jos haluat peruttaa koko valtakirjan, voit repiä edunvalvontavaltuutuksen. Ilmoita peruutuksesta valtuutetuille.

Jonna Ijäs

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi.

FAKTA 7 959 Joulukuussa 2018 oli 7 959 voimassa olevaa edunvalvontavaltuutusta. Lähde: Maistraatti

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti