veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Kysely: Ikääntyneen säästöt omaan hyvinvointiin, ei perinnöksi lapsille

Kysely: Ikääntyneen säästöt omaan hyvinvointiin, ei perinnöksi lapsille
9.7.2019

Ikääntyvän kannattaa käyttää omaisuuttaan ja säästöjään mieluummin omaan hyvinvointiinsa kuin jättää lapsilleen mahdollisimman paljon perintöä. Näin arvioi kolme neljäsosaa Finanssiala ry:n (FA) kyselyn vastaajista.

Yli 40 prosenttia vastanneista pitää yksityisen ja julkisen rahan yhdistelmää parhaana vaihtoehtona kattaa ikääntyneiden hoivapalvelun kustannukset. Yhdistelmä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi palvelusetelillä, jossa yhteiskunta antaa hoivapalvelut mahdollistavan maksusitoumuksen, jonka arvon ylittävä osuus maksetaan itse.

Yli nelikymppisistä vastaajista lähes 60 prosenttia ei hyväksyisi kuitenkaan asunnon realisointia hoivakulujen kattamiseksi. Nuoremmista vastaajista reilu puolet puolestaan hyväksyy ainakin osittain, että yhteiskunta realisoisi asunnon.

Kyselyyn vastaajat ovat iästä riippumatta samalla kannalla säästöjen käyttämisestä hyvinvointiin. Sekä yli että alle nelikymppisistä 75 prosenttia on sitä mieltä, että omaisuutta kannattaa kuluttaa omaan hyvinvointiinsa mieluummin kuin jättää perinnöksi lapsilleen. Naisista näin ajattelee 80 prosenttia.

Omaisuuden käyttäminen itseensä / jättäminen perinnöksi Lähde: Finanssiala (FA)

 

FA:n kyselyn hoivapalveluista toteutti IROResearch Oy. Haastattelut (1 000 kpl) tehtiin netissä maaliskuussa.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti