veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Kuolinpesä myi pörssiosakkeita – mikä on osakkeiden hankintahinta?

Kuolinpesä myi pörssiosakkeita – mikä on osakkeiden hankintahinta?
26.11.2020

Teen kaksi vuotta sitten kuolleen mieheni kuolinpesän veroilmoitusta. Kuolinpesä myi pörssiosakkeita perintöveron maksamiseksi. Mitä arvoa käytetään luovutusvoittolaskelmissa: perukirjassa olevaa pörssiosakkeiden arvoa vai hankintameno-olettamaa? Pankki on laittanut kaikkiin niiden hankinta-arvon.

Verojuristi Juuso Loikkanen vastaa:

Käytät perukirjassa olevaa arvoa, kunhan tarkistat, ettei sitä ole muutettu perintöveropäätöksessä.

Perintönä saatujen osakkeita myytäessä hankintahintana voidaan käyttää joko perintöverotuksessa vahvistettua verotusarvoa tai hankintameno-olettamaa. Vainajan omistamien pörssiosakkeiden arvostamisajankohta perintöverotuksessa on kuolinpäivä ja arvostamistaso taas käypä arvo eli markkinahinta vainajan kuolinpäivänä.

Arvostus tapahtuu vähintään päivän kauppojen alimpaan arvoon. Jos arvopaperilla ei ole käyty kaup­paa, arvostus tapahtuu ostonoteerauksen mukaiseen arvoon. Ellei arvopaperia ole notee­rattu kuolinpäivänä tai lahjoituksen täyttymispäivänä, arvostus tapahtuu lähimmän noteerauksen mukaan.

Vaihtoehtoisesti luovutusvoiton laskemisessa voidaan käyttää 20 prosentin hankintameno-olettamaa, jos kuolemasta on alle 10 vuotta ja 40 prosentin hankintameno-olettamaa, jos kuolemasta on vähintään 10 vuotta. Tapauksessasi hankintameno-olettaman käyttäminen ei ole todennäköisesti kannattavaa, koska kuolemasta on kulunut sen verran vähän aikaa.

Hankintameno-olettamia käytettäessä myynneistä syntyy aina luovutusvoittoa joko 80 prosenttia tai 60 prosenttia myyntihinnasta.

Rahat, verot, työ & eläke, koti