veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Kun avioliitto päättyy, älä tee tätä rahavirhettä

Kun avioliitto päättyy, älä tee tätä rahavirhettä
2.12.2019

Avioliitto päättyy aikanaan eroon tai puolison kuolemaan. Miten käy, jos jää tekemättä ositus eli viralliset paperit siitä, mikä osa puolisoiden omaisuutta kuuluu kullekin?

Avioliiton solmimisen myötä aviopuolisoille syntyy avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Kun avioliitto purkautuu, aviovarallisuussuhteet puretaan toimittamalla ositus, josta laaditaan osituskirja. Vasta sen jälkeen puolisot ovat valmiita aloittamaan puhtaalta pöydältä.

Osituskirja on määrämuotoinen asiakirja. Siitä tulee ilmetä osapuolet, avio-oikeuden alaiset varat ja velat sekä kuinka ne jaetaan, osapuolten allekirjoitukset ja todistajat.

Entä jos ositusta ei toimiteta?

Avioeron myötä aviopuolisot yleensä järjestävät ensimmäisenä asuntoasiansa. Yhteinen asunto myydään tai toinen puoliso lunastaa toisen osuuden, ottaa mahdolliset velat vastattavakseen ja maksaa toisen puolison ulos. Tässä tilanteessa on myös syytä laatia tarvittavat asiakirjat eli osituskirja, jossa todetaan, miten yhteinen omaisuus on jaettu.

  • Jos esimerkiksi yhteisenä kotina käytetty asunto halutaan myöhemmin myydä, tarvitaan ex-puolison suostumus myyntiin, mikäli osituskirja on tekemättä, vaikka myyjä omistaisi asunnon yksin.
  • Samoin täytyy muistaa, että jos avio-oikeuden alainen asunto myydään tai laitetaan vuokralle, siitä saatu tuotto on myös avio-oikeuden alaista.

Vaikka omaisuus eron jälkeen pidettäisiinkin yhteisomistuksessa, on syytä laatia osituskirja, jossa omistusoikeudet ja osuudet todetaan.

Myös lahjoitettaessa omaisuutta on otettava huomioon, onko omaisuus ollut avio-oikeuden alaista. Jos eronnut puoliso lahjoittaa kaiken omaisuutensa ja hänen ex-puolisonsa esittääkin ositusvaateen, pitäisi löytyä varoja, joilla maksaa tasingon.

Tee ositus mahdollisimman pian

Osituksen laatimiselle ei ole asetettu mitään määräaikaa. Sen vuoksi ositus voikin olla toimittamatta vuosikymmeniä. Mitä pikemmin avioeron jälkeen ositus toimitetaan, sitä helpompi on selvittää ositettavan omaisuuden määrä. Kun aikaa kuluu ja puolisot mahdollisesti avioituvat uudelleen, tilanne mutkistuu:

  • Jos siinä vaiheessa, kun puoliso kuolee, taustalla on yksi tai useampi avioero ja osittamaton pesä, saatetaan joutua vaikeisiin ja riitaisiin pesänjakoihin.
  • Jos eronnut puoliso avioituu ja eroaa uudelleen, jälkimmäistä ositusta tehtäessä tarvitaan tieto myös ensimmäisen avioeron perusteella toimitetusta osituksesta.

Osituksen puuttuminen voi vaikeuttaa yhteisenä kotina toimineen asunnon myyntiä, kuolleen puolison perinnönjakoa sekä uudelleen naimisiin menneen puolison avioeroa. Muista, että avio-oikeuden alaista omaisuutta myydessä, vuokratessa ja lahjoittaessa ex-puoliso voi vaatia omaa osuuttaan.

Merja-Liisa Huolman-Lakari

Miten ositus tehdään? Miten omaisuus jaetaan osituksessa? Miten avioehtosopimus vaikuttaa omaisuuden jakoon? Lue 4.12.2019 ilmestyvästä painetusta Taloustaito-lehdestä juttu Kun avioliitto päättyy. Veronmaksajien jäsen voi lukea lehtiä sähköisenä täällä. Jäseneksi voi liittyä verkossa.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti