veronmaksajat.fi

RAHAT

Kehittyvien markkinoiden osake­rahastoissa parhaidenkin välillä isoja tuottoeroja

Kehittyvien markkinoiden osake­rahastoissa parhaidenkin välillä isoja tuottoeroja
18.6.2024

Nollasta yhdeksääntoista prosenttiin – siinä haarukassa vaihtelevat kehittyville markkinoille sijoittavien osakerahastojen tuotot tässä rahastovertailussa. Vertailtavina ovat rahastojen vuosituotot kolmen viime vuoden ajalta.

Tämä vertailu perustuu Suomen Sijoitustutkimuksen toimittaman Rahastoraportin aineistoon. Raportin tiedot ovat toukokuun lopusta.

Kehittyville markkinoille sijoittavia osakerahastoja on Rahastoraportissa hyvin vähän. Siksi vertailukin jää niukaksi. Jonkinmoista valikoimaa on oikeastaan vain kehittyville markkinoille maailmanlaajuisesti sijoittavissa osakerahastoissa.

Vertailussa mukana olevat rahastot on rankattu paremmuusjärjestykseen kolmen vuoden vuosituoton mukaan. Parhaiten pärjää Dansken Itä-Eurooppa -rahasto noin 19 prosentin vuosituotollaan. Perää pitää EQ:n pienyhtiörahasto, jonka vuosituotto hivuttautui hiuksenhienosti nollan yläpuolelle, 0,1 prosenttiin.

Viimeksi kuluneet 12 kuukautta ovat olleet useimmille vertailun rahastoille antoisia, mutta isoja tuottoeroja silläkin aikavälillä on.

Rahasto   Vuosituotto % Volatili-
teetti, %
Juoksevat kulut, %
  12 kk 3 v 5 v 12 kk  
Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavat
Danske Inv. Itä-Eur. Konvergenssi K 42,5 19,1 12,9 12,5 2
Maailmanlaajuisesti sijoittavat
Evli Emerging Frontier B 18,9 10,2 15,5 11,3 1,9
EQ Frontier Osake 1 K 13,9 5,1 5,7 7,4 3,1
S-pankki Kasvavat Taloudet Os.B 11,8 4,1 0,6 9,3 1,9
Evli GEM B 26,4 3,3 8,9 10,8 1,8
EQ Kehittyvät Markk. Pienyht.1K 6,9 0,1 5 8,5 2,5
Kaukoitään sijoittavat
Nordea Intia 27,4 12,1 11,1 11 1,9
Danske Invest India 32,1 8,7 8 12,5 2
OP-Intia A 14,5 8,5 4,9 10,5 2,2
Fourton Komodo Indonesia -12,1 5,2 -1,2 11,6 1,2
Fourton Silkkitie Aasia 13,7 4,9 2,9 9,4 1,5
Latinalaiseen Amerikkaan sijoittavat
Nordea 1 Latinal. Amerikka BP 6,4 6,5 1,9 16,4 1,9
Seligson & Co Tropico LatAm A 7,1 0,6 0,3 20,3 1,7

Vertailussa ovat mukana kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssiala ry:n (FA:n) jäseniä. Muista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt rahastot.

Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut vähintään kolme vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen. Tuotot 31.5.2024, parhaat 3 vuoden tuoton mukaan.

Lähde: Suomen Sijoitustutkimus

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti