veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

En käytä merkintäoikeuttani osakeannissa – pitääkö merkintäoikeuden myynnistä maksaa veroa?

En käytä merkintäoikeuttani osakeannissa – pitääkö merkintäoikeuden myynnistä maksaa veroa?
12.11.2020

Pörssiyhtiö järjestää maksullisen osakeannin. Miten menetellään, jos en käytä merkintäoikeuttani vaan myyn tai lahjoitan merkintäoikeuden jollekin toiselle henkilölle?

Verojuristi Juuso Loikkanen vastaa:

Merkintäoikeuksien myyjä joutuu maksamaan myyntivoittoveroa ja lahjoitettaessa merkintäoikeuksia lahjansaaja voi olla lahjaverovelvollinen.

Osakkeenomistaja voi yleensä luovuttaa osakeannissa saadut merkintäoikeudet käyttämättä niitä osakkeiden merkintään. Vanhan osakeomistuksen perusteella saadulla merkintäoikeudella ei ole hankintamenoa.

Merkintäoikeuden myyntihinnasta vähennetään siten aina 20 tai 40 prosentin hankintameno-olettama riippuen merkintäoikeuksien perusteena olleiden osakkeiden hankinta-ajankohdasta (alle kymmen vuotta 20 prosenttia ja vähintään kymmenen vuotta 40 prosenttia).

Tämän vuoksi aikaisemman osakeomistuksen perusteella saadun merkintäoikeuden myyntihinnasta realisoituu aina joko 80 prosentin tai 60 prosentin myyntivoitto, mikä on pääomatuloa.

Merkintäoikeuksien luovutusvoitto on kuitenkin verovapaa, jos kaiken verovuonna myydyn omaisuuden myyntihinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa (pienet luovutukset).

Verovelvollinen maksaa pääomatuloistaan tuloveroa 30 prosenttia 30 000 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 34 prosenttia.

Mikäli päätät lahjoittaa merkintäoikeudet, on saajan maksettava mahdollisesti lahjaveroa. Lahjaveroa on maksettava, mikäli lahjan eli merkintäoikeuksien käypä arvo (markkinahinta) on vähintään 5 000 euroa lahjoituksen täyttymispäivänä (kun arvo-osuus kirjataan lahjansaajan arvo-osuustilille).

On myös muistettava, että jos sama henkilö antaa kolmen vuoden sisällä useita veronalaisia lahjoja samalle lahjansaajalle, myöhemmin annetusta lahjasta veroa määrättäessä lahjan arvoon lisätään aiempien lahjojen arvot. Eli myös tämä lahjojen yhteenlaskusääntö on muistettava merkintäoikeuksia lahjoitettaessa ja tuota 5 000 euron rajaa tarkasteltaessa.

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti