veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Lisää talousopetusta kouluihin – opettajat huolissaan nuorten taloustaidoista

Lisää talousopetusta kouluihin – opettajat huolissaan nuorten taloustaidoista
31.1.2019

Vain vajaa kolmannes opettajista on sitä mieltä, että koulu antaa riittävät talousosaamisen valmiudet. Taloustaitojen opettaminen koulussa on kuitenkin tärkeää – näin ajattelee 94 prosenttia opettajista. Tulokset selviävät tuoreesta Opettajien talousosaaminen 2019 -tutkimuksesta.

Tulokset ovat samassa linjassa syksyllä 2018 toteutetun Nuorten talousosaaminen -tutkimuksen kanssa. Tosin nuoret ovat vielä kriittisempiä koulun tarjoamia talousosaamisen valmiuksia kohtaan. Nuorista 90 prosenttia on sitä mieltä, että koulun pitää opettaa taloustaitoja, ja vain viidennes nuorista kokee saavansa riittävän talousosaamisen koulusta.

Tuoreen tutkimuksen mukaan nuorten heikko talousosaaminen huolestuttaa opettajia. Liki kaksi opettajaa kolmesta kertoo olevansa melko tai erittäin huolissaan nuorten heikosta talousosaamisesta. Huolestuneimpia ovat ammatillisen koulutuksen opettajat (73 %).

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että opettajat pystyvät mielestään vaikuttamaan nuorten taloustaitoihin. Vastanneista 78 prosenttia on tätä mieltä.

Suomen Pankin Rehn: Talousosaaminen tarvitsee kansallinen strategian

Opettajien talousosaaminen -raportin julkistustilaisuudessa Helsingissä torstaina puhunut Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ehdottaa seuraavaan hallitusohjelmaan kansallista strategiaa, jolla vahvistetaan nuorten talousosaamista.

"Erityisen tärkeää olisi saada nuoret ja heidän edustajansa mukaan strategiaa laatimaan. Nuorten syrjäytymisen estämiseksi kansallisen talousosaamisen strategian soisi saavan sijan myös seuraavassa hallitusohjelmassa."

"Strategia ei tietenkään voi olla mikään itsetarkoitus, tulokset ratkaisevat, mutta siinä strategiatyö varmasti auttaa", Rehn jatkaa.

Koulusta talouseväät nuorille

”Meidän tulee tarjota nuorelle mahdollisuus kartuttaa koulussa sellainen talousosaaminen, joka mahdollistaa hyvän elämän. Emme halua, että nuori pilaa elämänsä ennen kuin se on kunnolla alkanutkaan. Keinoja on kyllä tarjolla”, johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Talous ja nuoret TATista toteaa.

Opettajien talousosaamisen selvittävä tutkimus antaa kehittämiselle hyvän pohjan. Valtaosa opettajista (76 %) on sitä mieltä, että talouden opettamisen pitäisi olla pakollista kaikilla kouluasteilla.

”Talousosaaminen on laaja ilmiö, josta koulun opettama taloustieto on vain yksi osa. Suomesta puuttuu talousosaamisen yhteinen koordinointi ja kansallinen strategia. Nyt on se aika, kun asiaan pitää tarttua ja tehdä talousosaamisesta arkipäivää. Perusteet ovat myös sille, että taloustiedosta tehtäisiin oma oppiaineensa”, Tenhunen-Ruotsalainen painottaa.

Koulumaailmassa tämä tarkoittaisi myös laajempaa yhteistyötä eri oppiaineiden välillä. Opettajista enemmistö (60 %) toteaa taloustaitojen vaativan yhteistyötä oppiaineiden välillä.

”Lapsiin kohdistuu yhä varhaisemmin mainontaa ja markkinointia. Myös lasten asenteet rahaan ja talouteen syntyvät varhain. Näistä syistä on paikallaan pohtia talousopetuksen aloittamista kouluissa jo aiemmin nykyisen neljännen luokan sijaan.”

Talous kiinnostaa opettajia

Tutkimuksessa selvitettiin opettajien talousosaamisen lisäksi myös asennetta ja kiinnostusta talousaineita kohtaan. Opettajista 80 prosenttia kertoi olevansa kiinnostunut taloudesta. Vastaajista 71 prosenttia tuntee hallitsevansa riittävät tiedot taloudesta, jotta pystyy sitä opettamaan, mutta vain 14 prosenttia opettajista sanoo oman talousosaamisen perustuvan opettajankoulutukseen.

Katseet kääntyvät Tenhunen-Ruotsalaisen mielestä opettajankoulutukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen.

”Opettajankoulutuksen pitää tarjota riittävät taidot talousasioiden opettamiseen sekä mahdollisuus ylläpitää talousosaamista täydennyskoulutuksessa.”

Minna Petäinen

Opettajien talousosaamisen tutkimus toteutettiin web-kyselynä elo-syyskuussa 2018. Siihen osallistui 749 opettajaa sekä 60 luokanopettajaopiskelijaa. Tutkimuksen toteutti TATin toimeksiannosta tutkimus- ja asiantuntijayhtiö T-Media Oy.

Artikkeliin on lisätty 31.1. klo 11.45 Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin kommentti. 

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti