veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Mitä vaatii vieraan kielen oppiminen?

Mitä vaatii vieraan kielen oppiminen?
18.12.2020

Vaikka kouluajoista olisi jo vierähtänyt tovi, yhä voi oppia uusia kieliä vaikkapa kansalaisopiston kielikurssilla.

Outi Vilkuna

Miten uuden kielen oppii helpoiten?

”Altistamalla itsensä kielelle ja heittäytymällä. Olisi hyvä myös avata lukkoja ja arvioida uudelleen, jos on joskus kokenut kielen opiskelun vaikeaksi. Aina ei tarvitse tavoitella täydellisyyttä.

Jos on halu viestiä vieraalla kielellä, silloin vastaanottajalla on suurempi halu ymmärtää meitä. Armollisuus itselle on tärkeää opiskelussa”, Suomen kieltenopettajien liitto ry:n puheenjohtaja Outi Vilkuna sanoo.

 Voiko vanhemmalla iällä oppia uusia kieliä?

”Ikä ei ole este. On helpompaa, jos on ollut kosketuksissa moniin eri kieliin varhaisessa vaiheessa. Enemmän on kuitenkin merkitystä sillä, minkälaisiksi oppijoiksi itsemme koemme ja paljonko opiskeluun on aikaa käytettävissä.”

Miten kauan kielen oppiminen kestää?

”Jos opiskelee kaksi kertaa viikossa ja harjoittelee myös omatoimisesti, arkisissa tilanteissa vaadittavan kielitaidon voi saada ehkä vuodessa. Oppimiseen vaikuttavat motivaatio, käsitys itsestä oppijana ja muun muassa aikaisempi kielellinen pohja.”

Miten kielitaitoa voi kehittää?

”Itsensä voi altistaa kielelle esimerkiksi musiikilla, elokuvilla, erityyppisillä teksteillä ja videoilla – ilman, että täytyy fyysisesti siirtyä ympäristöön. Vuorovaikutustaitoja voi harjoitella sovellusten kautta.

Vierasta kieltä kuuntelemalla aivot alkavat työstää sitä ja esimerkiksi paloitella puhevirtaa sanoiksi.”

Kuinka paljon kielen oppimisessa on yksilöllisiä eroja?

”Joillain on sävelkorvaa, ja heidän voi olla helpompi tunnistaa tiettyjä sävelkulkuja, sanarajoja ja samankaltaisuuksia puhutusta kielestä, mutta tätä taitoa voi myös harjoitella. Saman kieliperheen kieltä on helpompi oppia yhdenmukaisuuksia hakemalla. Siinä, missä yksi oppii hahmottamalla kieltä sävelkulkuina, toinen voi oppia visuaalisesti.”

Outi Airaksinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti