veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Autoilija ja pyöräilijä – kumpi väistää, kun laki muuttuu?

Autoilija ja pyöräilijä – kumpi väistää, kun laki muuttuu?
15.5.2020

Saako polkupyörällä ajaa tien pientareella tai bussikaistalla? Entä väistääkö auto vai pyörä, jos pyörätie kulkee risteyksen läpi? Uusi tieliikennelaki muuttaa monta sääntöä kesäkuun alusta lähtien.

Sattuko sinulle koskaan autoillessa tai pyöräillessä läheltä piti -tilanteita? Kyllä, niitä sattuu kaikille. Kesäkuun alussa uudistuvan tieliikennelain tavoitteena on vähentää vaaranpaikkoja.

Vaara vähenee, kun asenne kehittyy. Turvallinen liikenne vaatii parempaa ennakointia niin autoilijalta kuin pyöräilijältäkin. ”Tienkäyttäjän tulisi ennakoida muiden tienkäyttäjien toimintaa vaaran tai vahingon välttämiseksi”, todetaan uuden lain pykälässä neljä.

Pyöräilijä saa kesäkuun alusta ajaa turvallisuuden niin vaatiessa myös pidempiä matkoja kadun reunassa ja tien pientareella. Myös bussikaistalla, vahvistaa Traficomin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen.

Miten saadaan autoilijat antamaan kadulla tilaa pyöräilijöille? ”Peiliin katsominen on se paras apu liikenneturvallisuuden parantamisessa”, toteaa Pohjonen.

”Ajoneuvolla ajettaessa on annettava jalankulkijalle, pyöräilijälle ja tienkäyttäjän kuljettamalle eläimelle turvallinen tila tiellä”, opastaa uuden tieliikennelain pykälä 29.

Mikä muuttui, mikä ei?

Suojatie ja risteys

Suojatie: Suojatiellä toimitaan samalla tavalla kuin ennenkin. Jos pyöräilijä ajaa pyörällään suojatiellä, hänen tulee väistää autoilijaa. Jos pyöräilijä taluttaa pyöräänsä suojatiellä, on autoilija väistämisvelvollinen.

Kääntyminen: jos käännyt ajoradalta ja vieressä kulkee pyörätie, on sinun väistettävä risteyksessä pyörätietä ajavaa pyöräilijää. Väistämisvelvollisuus koskee kaikkia kääntyviä ajoneuvoja.

UUTTA / Pyörätien jatke: Pyörätien jatkeella tarkoitetaan risteyksen läpi kulkevaa pyörätien osaa. Kaikki pyörätien jatkeet merkattiin ennen katuun katkoviivoin. Merkinnät ja väistämisvelvollisuudesta kertovat liikennemerkit uusitaan kesään 2023 mennessä

  • Autoilija väistää pyöräilijää, jos risteyksessä on liikennevalot tai väistämisvelvollisuuden määräävä liikennemerkki. Tässä tapauksessa pyörätien jatke on merkattu katkoviivoin.
  • Pyöräilijä väistää autoilijaa aina muulloin. Näihin risteyksiin pyörätien jatkeen kohdalle maalataan tavalliset suojatieviivat.

pyörätien jatke

 

UUTTA/ Pyöräilijän tienylityspaikka: Kyseessä on eräänlainen pyörien suojatie, jossa autoilija väistää. Paikka merkitään uudella liikennemerkillä ja korotetaan muusta ajoradasta.  

 pyöräsuojatie

 

Missä pyöräilijä saa ajaa?

Tien oikeassa reunassa: Pyöräilijä saa ajaa pientareella eli tien tai ajoradan oikeassa reunassa, jos se on kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuoksi turvallisempaa. Esimerkiksi jos pyörätie on kulkusuuntaan nähden tien vasemmalla puolella, on turvallisempaa ajaa pientareella kuin ylittää tie kaksi kertaa päästäkseen pyörätielle ja sieltä pois.

UUTTA / Pyöräkadulla: Pyöräkatu on uusi katutyyppi. Siinä saa ajaa sekä polkupyörällä että autolla. Jalkakäytävä on varattu jalankulkijoille. Autoilijan on sovitettava ajovauhtinsa pyöräliikenteeseen. Ajoradan reunaan ei saa pysäköidä autoa muualle kuin merkityille pysäköintipaikoille.

pyöräkatu

 

Pyörätiellä: Pyörätie muuttuu lähtökohtaisesti yksisuuntaiseksi. Jos pyörätie on kaksisuuntainen, se merkitään lisäkilvellä. Lisäkilvet asennetaan seitsemän vuoden siirtymäajan kuluessa. Tänä aikana voi olla epäselvää, onko pyörätie yksi- vai kaksisuuntainen. Lainmuutoksen tavoitteena on ollut saada pyöräliikenne kulkemaan tien oikeaa puolta, eli samaan suuntaan muun liikenteen kanssa. Tämä lisää turvallisuutta ja helpottaa liikennesuunnittelua.

pyörätie

 

UUTTA/ Yksisuuntaisella kadulla joskus kahteen suuntaan: Jos yksisuuntaisella kadulla on ”Kielletty ajosuunta” -merkin lisänä kilpi, jossa on teksti ”Ei koske” ja polkupyörän kuva, kadulla saa pyöräillä myös vastasuuntaan. Muutoksen ansiosta pyöräily sujuvoituu, eikä kadulle tarvitse rakentaa erikseen pyörätietä.

 

 Pyöräily yksisuuntaisella kadulla

 

Varusteet ja matkustajat

UUTTA / Punainen takavalo on jatkossa pakollinen pyöräilijöille hämärässä tai pimeällä ajaessa. Valon voi kiinnittää joko pyörään tai pyöräilijään. Valkoinen etuvalo vaaditaan kuten ennenkin.

UUTTA / Matkustajia voi kuljettaa sen mukaan, kuinka monelle henkilölle pyörä on rakennettu. Jokaisella matkustajalla tulee olla sopiva istuin. Pyörässä tulee olla kaksi erillistä jarrua. Kuljettajan ja matkustajien ikärajat poistuvat.

Pyöräilijän liikennevirhemaksu on 40 e.

Lähteet: Traficom ja Pyöräliitto

Satu Alavalkama

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti