veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Yrittäjien eläkekysely: Luottamus YELiin matalalla, maksuja vastaavaa eläkettä ei saa

Yrittäjien eläkekysely: Luottamus YELiin matalalla, maksuja vastaavaa eläkettä ei saa
28.6.2022

Yrittäjien eläkejärjestelmän suurin uhka on sen rahoittajien rapautunut luottamus, sanoo Suomen Yrittäjät. Järjestön jäsenet arvioivat, että eivät tule saamaan eläkevakuutusmaksujaan vastaavaa eläkettä.

Lähes puolet Suomen Yrittäjien kyselyyn vastanneista pk-yrittäjistä ilmoitti, ettei luota eläkejärjestelmään. Epäluottamus on erityisen korkealla alle 10 henkeä työllistävissä yrittäjissä, naisten ja 40–59-vuotiaiden vastaajien keskuudessa.  

Vastaajista yli seitsemän kymmenestä (71,7 %) oli sitä mieltä, että yrittäjän eläkevakuutusmaksu on kohtuuton suhteessa sillä saataviin eläke-etuuksiin. Lähes kolme neljästä vastaajasta arvioi, että he eivät tule saamaan eläkevakuutusmaksujaan vastaavaa eläkettä (72,7%).

Lähde: Suomen Yrittäjien kysely 3/2022

Yrittäjä vastaa oman eläkevakuutuksensa järjestämisestä ja vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti. YEL-järjestelmään osallistuminen on yrittäjälle pakollista, jos työtulo eli työpanoksen arvo yltää vähintään työtulon alarajaan, joka on kuluvana vuonna 8 261,71 euroa vuodessa.  

Suomen Yrittäjät on esittänyt tämän pakollisen vakuuttamisen alarajan nostamista nykyiseltä tasolta vähintään yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle (13 573 euroa vuonna 2022).  

"Näin yrittäjä saisi oikeuden työuran aikaiseen ansioihin sidottuun sosiaaliturvaan aina, kun joutuu ottamaan YEL-vakuutuksen. Tällöin pakollisen vakuutuksen piirissä oleva yrittäjä tietää myös saavansa vakuutusmaksuillaan korkeampaa turvaa kuin ilman niitä", Harri Hellstén, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö sanoo tiedotteessa. 

Kysely vastaajista 63 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen ”Myös YEL-vakuutusmaksuista osa pitää jatkossa rahastoida” kanssa ja vain viisi prosenttia eri mieltä. Suomen Yrittäjät on esittänyt, että rahastoinnin mahdollisuus pitää perusteellisesti selvittää. 

YEL-aiheisiin kysymyksiin vastasi 1 032 Suomen Yrittäjien jäsentä maaliskuussa 2022. Tutustu selvitykseen tarkemmin tästä

 

Satu Alavalkama

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti