veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Yrittäjä, tilaatko työtä? Muista tilaajavastuu ja setvi sopimuskumppanisi taustat, säilytä selvitykset

Yrittäjä, tilaatko työtä? Muista tilaajavastuu ja setvi sopimuskumppanisi taustat, säilytä selvitykset
3.11.2020

Työtä tilaavan yrityksen pitää tehdä tilaajavastuuselvitys ennen kuin se solmii sopimuksen alihankkijan tai vuokratyötä välittävän yrityksen kanssa. Näin varmistat, että sopimuskumppanisi on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa kuten maksanut verot.

Tilaajavastuu koskee kaikkia toimialoja, joilla käytetään alihankintaa tilaajan tiloissa tai työkohteessa tai vuokratyövoimaa.

”Selvitä ja säilytä ovat työtä tilaavan avainsanat. Kun selvität ennen sopimuksen solmimista, että sopimuskumppanisi täyttävät lakisääteiset velvoitteensa ja säilytät selvitykset kaksi vuotta työn valmistumisen jälkeen, toimit tilaajavastuulain mukaisella tavalla”, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lakimies Noora Haapa-alho toteaa.

Tilaajavastuuselvityksessä tarvittavat asiakirjat:  

 1. selvitys siitä, onko sopimuspuoli merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
 2. kaupparekisteriote
 3. veronmaksuasioita koskeva selvitys
 4. todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty
 5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
 6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
 7. todistus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen ottamisesta (tapaturmavakuuttamista koskeva selvitys vaaditaan vain rakentamistoimintaan liittyvissä sopimuksissa).
  Lähde: tyosuojelu.fi

Tilaajavastuuselvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia sopimuksentekohetkeen nähden. Uusia selvityksiä ei tavallisesti tarvitse hankkia, jos tilaaja tekee uusia sopimuksia saman sopimuskumppanin kanssa vuoden sisällä.

”Tilaajavastuuselvitykset on kuitenkin hankittava useamminkin, jos sopimuskumppanin toiminnassa on tapahtunut tarkistamista edellyttäviä muutoksia”, Noora Haapa-alho sanoo.

Maksusuunnitelma avuksi alihankkijalle tai vuokratyötä tarjoavalle

Koronapandemian aikana alihankintatyötä ja vuokratyötä tarjoavia yrityksiä on huolestuttanut, miten työn tilaajat suhtautuvat mahdollisesti syntyviin vero- ja eläkevakuutusmaksuvelkoihin. Maksuvaikeuksista huolimatta työtä tilaavien yritysten pidettävä tilaajavastuuselvitykset kunnossa.

Maksuvaikeuksissa oleva alihankkija tai vuokratyöyritys voi pyytää eläkevakuutusyhtiöltä tai Verohallinnolta maksusuunnitelman laatimista. Kun suunnitelma on kunnossa, vero- tai eläkevakuutusmaksuvelka ei tilaajavastuulain näkökulmasta estä uusien työtilausten saamista.

Työn tarjoaja, toimi näin:

 1. Jos eläkevakuutusmaksut uhkaavat jäädä maksamatta, ota yhteyttä eläkevakuutusyhtiöösi ja pyydä maksusuunnitelman laatimista. Toimita maksusuunnitelma työn tilaajalle tiedoksi ennen sopimuksen solmimista.
 2. Jos yritykselle on kertynyt verovelkaa, mutta sitä on alle 10 000 euroa, toimita veroselvitys tilaajalle. Selvitys on kunnossa. Yritystä ei merkitä julkiseen verovelkarekisteriin alle 10 000 euron verovelkojen vuoksi.
 3. Jos verovelkaa on 10 000 euroa tai enemmän, voit pyytää Verohallinnolta maksusuunnitelman laatimista ja toimittaa suunnitelman tiedoksi tilaajalle ennen sopimuksentekoa. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa tilaajalle Verohallinnon antaman todistuksen verovelan määrästä, minkä jälkeen tilaaja arvioi, haluaako solmia sopimuksen.

Työn tilaaja, toimi näin:

 1. Jos alihankkijan tai vuokratyötä tarjoavan sopimuskumppanin eläkevakuutusmaksuissa on rästejä, voit ehdottaa tälle maksusuunnitelman hankkimista. Olet noudattanut selvitysvelvollisuuttasi, kun olet hankkinut maksusuunnitelman sopimuskumppanilta ennen sopimuksen solmimista.
 2. Jos sopimuskumppanille on kertynyt erääntynyttä verovelkaa, voit hyväksyä selvityksen, jos verovelkaa on alle 10 000 euroa. Voit hyväksyä selvityksen myös silloin, jos verovelkaa on 10 000 euroa tai enemmän, jos verovelasta on tehty Verohallinnon kanssa maksusuunnitelma.
 3. Jos verovelkaa on vähintään 10 000 euroa eikä siitä ole tehty maksusuunnitelmaa, selvitä verovelkatodistuksesta verovelan täsmällinen määrä. Arvioi tämän jälkeen, onko verovelan suuruus merkittävä sopimuskumppanin liiketoiminnan laajuuteen nähden. Harkitse, onko sopimuskumppanin tarkoituksena edelleen täyttää lakisääteiset maksuvelvoitteensa. Vaihtoehtoisesti voit kannustaa sopimuskumppania ottamaan yhteyttä Verohallintoon maksusuunnitelman saamiseksi.
 4. Säilytä maksusuunnitelma kuten muutkin tilaajavastuuselvitykset vähintään kaksi vuotta työn päättymisen jälkeen.

Laiminlyöntimaksu 2 050–20 500 euroa

Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä 2 050–20 500 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Korotettu maksu saattaa olla jopa 66 500 euroa. Korotettu laiminlyöntimaksu voidaan määrätä muun muassa, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen, vaikka hän on tiennyt, ettei sopimuskumppani aio täyttää lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan, esimerkiksi maksaa merkittävää verovelkaa.

Viime vuonna AVI tarkasti tilaajan selvitysvelvollisuuden noudattamista noin 1 600 tarkastuksessa. Seuraamusmaksun määräämistä harkittiin noin sadassa tarkastuksessa. ”Pienissä laiminlyönneissä annamme toimintaohjeita.”

Säilytä asiakirjat huolella

Monissa tarkastuksissa pulmia aiheuttavat hukkateillä olevat asiakirjat.

”Säilytä asiakirjat siten, että ne löytyvät, vaikka esimerkiksi työntekijät vaihtuisivatkin. Pidä huolta, että asiakirjoista selviää, että ne on hankittu ennen sopimuksen solmimista”, Noora Haapa-alho muistuttaa.

VINKKI: Jos sovittu työ on päättynyt 1.10.2020, on tilaajavastuuselvitys säilytettävä 1.10.2022 asti.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti