veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Verohallinto esittää: Arvonlisävero esitäytettynä veroilmoitukselle

Verohallinto esittää: Arvonlisävero esitäytettynä veroilmoitukselle
26.4.2019

Verohallinto pyrkii lähivuosina esitäytettyyn ilmoitukseen myös arvonlisäverosta. Tavoitteena on hyödyntää yritysten toiminnassa syntyvää sähköistä taloustietoa. Verohallinto esittää, että tulevaisuudessa valtaosa arvonlisäveroilmoituksen tiedoista voisi tulla esitäytettynä.

"Arvonlisäverotuksessa nykyistä reaaliaikaisempi verotus tarkoittaa sähköisten lasku- ja kuittitietojen hyödyntämistä raportoinnissa. Tavoitteena on, että valtaosa arvonlisäveroilmoituksen tiedoista voisi tulla esitäytettynä tulevaisuudessa asiakkaille valmiiksi", Verohallinnon valvontapäällikkö Sanna Esterinen sanoo tiedotteessa.

Esterisen mukaan tavoite mahdollistuu pikkuhiljaa, kun sähköinen lasku ja kuitti yleistyvät. Jos lainsäädäntöä muutetaan niin, että sähköinen kuitti ja laskutus tulevat pakollisiksi, mahdollistuu riittävä tiedonsaanti esitäytettyä alv-ilmoitusta varten. Muutokset lainsäädännössä tarkoittaisivat sitä, että myös kassajärjestelmien pitää pystyä tuottamaan sähköisiä kuitteja.

Ensi vuonna voimaan tuleva niin sanottu verkkolaskulaki edistää yritysten sähköistä laskutusta. Lain mukaan sekä julkinen hallinto että yritykset voivat vaatia sähköisiä laskuja kauppakumppaneiltaan.

Verohallinto pitää julkishallinnon ja yritysten välisen sähköisen laskutustiedon keräämistä mahdollisena ensimmäisenä vaiheena tietopohjan laajentamisessa.

Tämän jälkeen tietojen keräämistä voidaan laajentaa yritysten väliseen laskutukseen ja sähköiseen kuittitietoon. Tarpeeksi kattavat lasku- ja kuittitiedot mahdollistavat pitkällä aikavälillä esitäytetyn arvonlisäveroilmoituksen käyttöönoton.

Arvonlisäveroilmoitukseen tulossa uudistuksia

Verohallinto on päättänyt päivittää nykyistä arvonlisäveroilmoitusta. Ilmoituksessa on tarkennettu muun muassa EU:n ulkopuolisiin maihin kohdistuvaan kauppaan liittyviä tietosisältöjä. Uudistuksella voidaan vähentää asiakkailta nykyisin pyydettäviä lisäselvityksiä. Uusi ilmoitus otetaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2022.

"Alv-ilmoituksen uudistaminen ei aiheuta lisäraportointia yrityksillä, joilla on pääasiassa yleisen verokannan mukaista toimintaa. Suuri osa Suomen yrityksistä on tällaisia", Sanna Esterinen sanoo.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti