veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Tutkimus: työelämässä pitäisi hyödyntää enemmän eri ikäryhmien vahvuuksia

Tutkimus: työelämässä pitäisi hyödyntää enemmän eri ikäryhmien vahvuuksia
15.4.2021

Yli puolet suomalaisista kokee työnsä innostavaksi ja palkitsevaksi. Työelämässä pitäisi kuitenkin hyödyntää paremmin eri ikäryhmien vahvuuksia, korostaa tuore tutkimus.

54 prosenttia suomalaisista kokee työnsä useimmiten innostavaksi ja palkitsevaksi. Työstään ovat innostuneita niin nuoret kuin keski-ikäisetkin. Asia selviää tuoreesta Työn sukupolvet -tutkimuksesta.

E2 Tutkimuksen tekemässä tutkimuksessa vertailtiin alle 30-vuotiaiden nuorten ja toisaalta 45–59-vuotiaiden keski-ikäisten näkemyksiä ja tarkasteltiin sukupolvien välistä suhdetta. Kyselyyn vastasi 4 254 henkeä. Lisäksi tutkimuksessa tehtiin ryhmähaastatteluja.

Eri ikäryhmien vahvuudet esiin

Tutkimuksen mukaan työelämän keskeiset kysymykset yhdistävät sekä nuoria että keski-ikäisiä. Molemmat ryhmät pitävät ansiotyötä tärkeänä.

Kuitenkin molempien ryhmien mukaan eri-ikäisten yhteistyössä on parannettavaa. Eri sukupolvien vahvuuksia pitäisi hyödyntää paremmin ja vähentää ikäryhmien välistä kilpailua.

”Vanhemmilla on työuralla kertynyttä tietotaitoa ja nuorilla luontaista kykyä oppia nopeasti. Molemmista on hyötyä esimerkiksi yhteisessä ideoinnissa ja ongelmanratkaisussa”, sanoo ohjelmajohtaja Jenni Simonen E2 Tutkimuksesta.

Keski-ikäiset olivat huolissaan ikäsyrjinnästä ja asemastaan työmarkkinoilla.

Työn pelätään kuormittavan liikaa

Sekä nuoret että keski-ikäiset olivat ahdistuneita siitä, ettei huolelliseen työntekoon ole aikaa. Tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista (44 %) kokee työn niin vaativaksi ja kiireiseksi, että pelkää kuormittuvansa liikaa. Naiset (52 %) kokevat kuormitusta miehiä (38 %) useammin.

Nuoret säästävät rahaa irrottautuakseen oravanpyörästä

Tutkimuksessa nousi esiin, että osa nuorista toivoi voivansa irrottautua työelämän oravanpyörästä ennen virallista eläkeikää.

Osa nuorista oli myös huolissaan eläketurvastaan ja he kertoivat etsivänsä yksilöllisiä säästämis- ja sijoitusratkaisuja, joilla turvata vanhuutta jo työuran aikana.

Tutkimuksessa lähes joka viides alle 30-vuotias kertoi pyrkivänsä säästämään mahdollisimman paljon rahaa, kun keski-ikäisillä säästämistavoitteita oli vain kahdeksalla prosentilla.

Keski-ikäisillä korostui säästämisen sijaan halu hankkia uusia kokemuksia, kuten matkoja, tapahtumia ja elämyksiä.

Teknologinen kehitys innostaa ja huolettaa

Yli puolet (61 %) suomalaisista uskoo työelämän hyötyvän lähitulevaisuuden teknologisesta kehityksestä, mutta suomalaiset eivät suhtaudu teknologiseen kehitykseen varauksetta.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset näkivät, että teknologiseen kehitykseen liittyy riskejä siitä, että työpaikat vähenevät ja ammattialat eriytyvät menestyviin ja taantuviin. Nuoria ja erityisesti keski-ikäisiä huolestutti myös kehityksen nopeus.

Ammattiliittoja tuetaan, mutta uudistuksia vaaditaan

Tutkimuksen mukaan 69 prosenttia suomalaisista pitää ammattiyhdistysliikettä tarpeellisena. Naiset suhtautuivat ammattiliittoihin miehiä myönteisemmin.
Sekä nuoret että keski-ikäiset kannustivat tutkimuksessa ammattiliittoja kuitenkin uudistumaan.

Puolet suomalaisista (53 %) piti työmarkkinajärjestöjen käymiä työehtosopimusneuvotteluita parhaana tapana huolehtia pelisäännöistä työmarkkinoilla.

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten suhdettasi rahankäyttöön ja tavoiteltavaan taloudelliseen tilanteeseen? (%)

 

Outi Airaksinen 

Rahat, verot, työ & eläke, koti