veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Onko edunvalvontavaltuutuksissa ongelmia?

Onko edunvalvontavaltuutuksissa ongelmia?
6.6.2017

Edunvalvontavaltuutuksella pystyt itse etukäteen nimeämään luottamasi henkilön hoitamaan talous- ja hoitoasioitasi sitten, kun et itse enää siihen kykene.

Kuinka paljon edunvalvontavaltuutuksia ihmiset ovat viime vuosina tehneet, henkikirjoittaja Tiina Rintamäki-Ovaska Uudenmaan maistraatista?

”Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan vuonna 2007. Alkuvuosina Uudenmaan maistraatissa vahvistettiin edunvalvontavaltuutuksia vain muutamia kymmeniä, mutta lukumäärät ovat olleet koko ajan kasvussa.

Vuonna 2016 tuli vireille jo 589 edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisasiaa ja vuoden 2017 ensimmäisellä kolmanneksella 261.” 

Missä vaiheessa viimeistään edunvalvontavaltuutus olisi hyvä tehdä?

”Edunvalvontavaltakirja tulee tehdä hyvissä ajoin siten, että henkilö vielä kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen eli on oikeustoimikelpoinen. Käytännössä nykyisin edunvalvontavaltakirja tehdään muutamia vuosia ennen kuin se esitetään maistraatissa vahvistettavaksi.

Vahvistettavaksi esitetään myös valtakirjoja, jotka on tehty vain muutamia kuukausia ennen vahvistettavaksi esittämistä. Tällöin voi käydä niin, että maistraatti toteaa, että edunvalvontavaltakirjan vahvistaminen ei ole mahdollista, koska valtuuttaja ei enää ole kyennyt ymmärtämään valtakirjan merkitystä.

Jos edunvalvontavaltakirja laaditaan jo aktiivisessa elämänvaiheessa, tulee huolehtia valtakirjan päivittämisestä esimerkiksi, jos tulee tarvetta vaihtaa valtuutettua.”

Kun edunvalvontavaltuutus tulee tehdä yhtä tarkasti kuin testamentti, onko suositeltavaa käyttää apuna oikeusavustajaa? 

”Edunvalvontavaltakirjalla on tiukat muotomääräykset, joiden laiminlyöminen voi johtaa siihen, että edunvalvontavaltakirjaa ei voida vahvistaa.

Luotettavissa mallivaltakirjoissa on se hyvä puoli, että ne ovat muodollisesti oikeita. Sisällön suhteen mallit ovat kaavamaisia, eivätkä ota huomioon tapauskohtaisia seikkoja. On aina suositeltavaa käyttää asiantuntijaa.” 

Mitä ongelmia edunvalvontavaltuutuksissa yleisimmin esiintyy? 

”Kun edunvalvontavaltakirja toimitetaan maistraattiin vahvistettavaksi, tulee maistraattiin toimittaa valtuutetun täyttämä hakemus, alkuperäinen valtakirja ja lääkärinlausunto valtuuttajasta.

Yleisimmät ongelmat liittyvät todistajien esteellisyyteen ja siihen, että valtuuttaja ei enää ole ollut kykenevä tekemään valtakirjaa. Joskus ongelmia esiintyy valtuutetuksi esitetyn sopivuudessa ja omatekoisissa sanamuodoissa esimerkiksi voimaantuloehdossa.”

Riitta Rimmi 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti