veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Lopetitko yrityksen – älä tee tätä veroerehdystä

Lopetitko yrityksen – älä tee tätä veroerehdystä
31.7.2020

Vaikka yritys on lopetettu oikeaoppisesti, veroja voi tulla yhä maksettavaksi. Yrityksen tulee antaa viimeiseltä tilikaudelta veroilmoitus riippumatta siitä, onko yrityksellä ollut toimintaa vai ei.

Mikäli veroilmoituksen antaminen viivästyy, verottaja määrää yritykselle myöhästymismaksun tai veronkorotuksen. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan, voi Verohallinto myös toimittaa verotuksen arvioimalla, mutta tämä edellyttää aina verovelvollisen kuulemista.

Lopettavan yrityksen tulee antaa veroilmoitus aina viimeisen tilikauden päättymispäivään saakka. Näin jo lopettaneen osakeyhtiön  tulee antaa veroilmoitus viimeistä tilikautta seuraavien neljän kuukauden kuluessa. Toiminimiyrittäjän, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on annettava veroilmoitus lopettamista seuraavan vuoden huhtikuun alussa olevaan viimeiseen jättöpäivään mennessä.

”Yritystoiminnan lopettamisesta tulee tehdä lopettamisilmoitus. Ilmoituksen tiedot välittyvät verohallintoon ja yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä yritys poistetaan arvonlisävero-, ennakkovero- ja työnantajarekisteristä. Rekisteristä poistaminen ei kuitenkaan poista esimerkiksi yritykselle määrättyjä ennakkoveroja. Siksi ennakkoverojen poistamista tulee hakea erikseen”, muistuttaa Kati  Malinen, Veronmaksajien lakiasiain johtaja.

”Yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä osakeyhtiö tai osuuskunta tarvitsee usein muutoksia ennakkoveroon. Ohjeistamme yritystoimintansa lopettavia yhtiöitä hakemaan Omaverossa ennakkoveron muutosta tai poistamista”, sanoo Eveliina Hannula, määräaikainen valvontapäällikkö Verohallinnon Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksiköstä.

Myös arvonlisäverot ja työnantajasuoritukset pitää ilmoittaa ja maksaa aina rekisteröinnin päättymiseen asti.

Kun yhtiön lopullinen purkautuminen on rekisteröity  kaupparekisteriin, yrityksen aiemmin antamat Suomi.fi-valtuudet jäävät voimaan, mutta yritys tai yhtiön selvitysmies eivät enää voi itse valtuuttaa tai asioida Omaverossa.Tämän vuoksi yrityksen viimeinen veroilmoitus voidaan joutua antamaan paperilla.

Jos yrityksellä on vanhoja valtuutuksia, aiemmin valtuuden saanut tilitoimisto tai muu taho voi edelleen asioida yrityksen puolesta. Lisäksi esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja voi hakea valtuutusoikeutta tekemällä valtuushakemuksen. Kun hän on saanut valtuutusoikeuden, hän voi asioida Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa ja antaa asiointivaltuuden joko itselleen tai jollekin muulle.

Miten pitkään yrityksen lopettamisen jälkeen veroja voi vielä joutua maksamaan?

”Koska lopettavan yhtiön tulee antaa veroilmoitus viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta, voi tuloveroja tulla maksettavaksi lopettamisen jälkeen aina verotuksen päättymiseen saakka. Esimerkiksi osakeyhtiön verotus päättyy viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä”, sanoo Eveliina Hannula.

Muutoksenhakuaika verojen määräämiselle päättyy pääsääntöisesti 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos yhtiö itse huomaa maksaneensa veroja liian vähän tai Verohallinto joutuu oikaisemaan verotusta virheellisesti ilmoitettujen tietojen takia, voi jo lopettaneelle yhtiölle tulla veroja maksettavaksi vielä muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Verottajan ohje yritystoiminnan lopettamisesta

Satu Alavalkama ja Outi Airaksinen

 

 

 

 

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti