veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Laskutuspalvelu on helppo mutta hintava – kenelle se sopii?

Laskutuspalvelu on helppo mutta hintava – kenelle se sopii?
2.3.2018

Teetkö keikkatöitä ja mietit, kannattaisiko ryhtyä laskutuspalvelun käyttäjäksi? Selvitimme, mitä kevytyrittäjyydeksi kutsuttu palvelu tarjoaa.

Ensimmäiset keikkatyöläisille suunnatut laskutuspalvelut ovat toimineet markkinoilla lähes kymmenen vuotta. Suurimmat palvelut kertovat, että niiden asiakasmäärät ovat nousseet jo kymmeniin tuhansiin.

Niin sanottua kevytyrittäjyyttä tarjoavat palvelut on hiottu työ- ja sosiaalivakuutuslainsäädännön mukaisiksi. On käynyt selväksi, että käyttäjä ei ole todellisessa työsuhteessa laskutuspalveluun, eikä hänen palkkioistaan peritä työntekijän maksuja.

Laskutuspalvelun käyttäjä rinnastetaan pääsääntöisesti yrittäjään. Hän sopii ja tekee itse keikkansa. Laskutuspalvelu laskuttaa kevytyrittäjän puolesta palkkion, toimittaa siitä ennakonpidätyksen, vähentää oman komissionsa ja maksaa loput asiakkaalleen.

Kevytyrittäjä on epävirallinen käsite

Verotuksellisesti tulo ilman omaa Y-tunnusta toimivalle laskutuspalvelun käyttäjälle on useimmiten palkkaa ja joskus harvoin työkorvausta. Yritystoiminnan tuloksi se katsotaan silloin, jos henkilöllä on Y-tunnus.

Eläketurvaa pohtiessa on hyvä muistaa, että vain yrittäjän YEL-vakuutus on mahdollinen.

Työttömyysturvaa varten on itse selvitettävä tapauskohtaisesti, voitko saada soviteltua päivärahaa työntekijäkassasta eli onko toiminta sivutoimista. Jos yritystoiminnasta on muodostunut päätoimi, voi liittyä yrittäjien työttömyyskassaan.

”Mielestäni olisi hyvä muistaa myös työttömyysturvaan vuoden 2018 alusta tullut muutos. Työttömänä aloitettu yrittäjämäinen työ tulkitaan nyt sivutoimiseksi ensimmäiset neljä kuukautta, jolloin käyttäjällä on tämän ajan mahdollisuus soviteltuun päivärahaan”, huomauttaa Piia Peiponen Ukko.fi:stä.

Joonas MikkiläKenelle laskutuspalvelun käyttö mielestäsi sopi parhaiten, Joonas Mikkilä, digi- ja koulutusasioiden päällikkö Suomen Yrittäjistä?

”Laskutuspalvelu on hyvä kanava esimerkiksi opiskelijoille, sivutoimisille keikkailijoille ja niille, jotka haluavat kokeilla hetken aikaa yrittäjyyttä. Palvelussa pääsee ikään kuin testaamaan omaa liikeideaa, palvelumallia ja asiakaskuntaa ilman toiminimeä tai osakeyhtiötä. Laskutuspalvelu on alkuvaiheessa helppo ratkaisu asiakkaalta tulevan rahaliikenteen hoitamiseen.”

Entä jos keikkailu kasvaa?

”Itse en jäisi laskutuspalvelun käyttäjäksi, jos toiminta muodostuisi isommaksi tai päätoimiseksi. Laskutuspalvelujen palkkiot ovat useita prosentteja laskutuksesta. Kannattaa verrata mikä kulurakenne olisi, jos käynnistäisi yrityksen, käyttäisi apuna tilitoimistoa ja laskuttaisi itse jollakin laskutusohjelmalla.”

Onko palveluiden toiminnasta vääriä uskomuksia, joita haluaisit oikaista?

”On tärkeä muistaa, että laskutuspalvelun asiakas on eläketurvassa aina yrittäjä. Jos työtuloa kertyy yli yrittäjän eläkevakuuttamisen alarajan 7 656 euron, voi ottaa YEL-vakuutuksen. Joillekin  laskutuspalveluille voi antaa valtuutuksen, jolla YEL-maksut tilitetään suoraan eläkeyhtiölle.

Työttömyysturva on myös monelle kevytyrittäjälle epäselvä. Jäsenmaksu kannattaa maksaa vain sellaiseen työttömyyskassaan, josta yrittäjänä tai sivutoimisena yrittäjänä voi saada soviteltua päivärahaa. YEL-vakuutettu kevytyrittäjä voi liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi, jos työtulo on vähintään 12 576 euroa vuodessa.”

Yksityishenkilön tai yrityksen laskutuspalvelu: eroa arvonlisäverotuksessa

Osa laskutuspalveluista ottaa asiakkaikseen vain ilman Y-tunnusta toimivia henkilöitä, osa vain yrittäjiä. Uusin tulokas 4eze palvelee molempia.

Kevytyrittäjän käteen jäävä palkkio on hyvin erilainen eri palveluissa. Suurin ero syntyy arvonlisäverotuksesta. Selkeästi parhaan palkkion saa, jos on hankkinut oman Y-tunnuksen ja voi hyödyntää arvonlisäverotuksessa alarajahuojennusta.

Alarajahuojennus tarkoittaa sitä, että jos liikevaihto on tilikaudessa enintään 10 000 euroa, maksetun arvonlisäveron saa hakemuksella takaisin kokonaisuudessaan. Jos liikevaihto on enintään 30 000 euroa, osan maksetuista alveista saa hakemalla takaisin.

”Arvonlisäverorekisteriin kuuluvalla, omalla Y-tunnuksellaan toimivalla ammatin- ja liikkeenharjoittajalla on oikeus alarajahuojennukseen. Jos toimii laskutuspalvelun Y-tunnuksella, ei voi hyödyntää henkilökohtaisesti alarajahuojennusta”, muistuttaa Harri Hellstén, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö.

Satu Alavalkama

Lue myös Taloustaito-lehdestä 2/2018 vertailu: Mitä kevytyrittäjä maksaa, mitä saa? Mukana Eezy, Odeal, Ukko.fi, OP Kevytyrittäjä ja 4eze.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti