veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Kysely: Rahahuolet heikentävät työkykyä ja työssä jaksamista – talousneuvonta työsuhde-etuna kiinnostaa

Kysely: Rahahuolet heikentävät työkykyä ja työssä jaksamista – talousneuvonta työsuhde-etuna kiinnostaa
6.5.2021

Yli puolet työssäkäyvistä suomalaisista haluaisi työsuhde-etuna työnantajan järjestämää henkilökohtaista neuvontaa taloudesta ja sijoittamisesta. Erityisen kiinnostuneita henkilökohtaisesta neuvonnasta ovat 18–35-vuotiaat.

Raha-asiat aiheuttavat stressiä jopa 60 prosentille palkansaajista ja yrittäjistä. Rahahuolet myös heikentävät työkykyä ja vaikuttavat työssä jaksamiseen.

Joka kymmenes Nooa Säästöpankin kyselyyn vastanneista kertoi toimintakykynsä heikentyneen ja sairauspoissaolojensa lisääntyneen rahahuolien takia. Kyselyssä selvitettiin talousasioiden vaikutusta toimintakykyyn työssä ja vapaa-ajalla sekä vastaajien kiinnostusta talouden neuvontapalveluihin.

Työssäkäyvistä vajaa viidennes ja alle 27 000 euroa vuodessa ansaitsevista reilu neljännes kokee henkilökohtaisten talousasioiden heikentäneen toimintakykyä työssä viimeisen viiden vuoden aikana.  

Yli puolet kyselyyn vastanneista haluaisi saada apua vaurastumisen ja säästämisen suunnitteluun. Oman kulutuksen ja velkaantumisen hallintaan kertoi tarvitsevansa apua lähes neljännes vastaajista.

Moni vastaaja kertoi varautuneensa huonosti tulojen äkilliseen loppumiseen. Työssäkäyvistä 40 prosenttia kertoo pärjäävänsä korkeintaan kuukauden, jos säännölliset tulot loppuisivat nyt. Joka viides ei suunnittele omaa talouttaan lainkaan ja neljänneskin vain noin kuukauden päähän.

”Suomalaiset myös arvioivat talouden hallinnan taitonsa paremmiksi kuin oman taloudellisen tilanteensa. Eli vaikka vaurastumisen keinot ovat tiedossa, niitä ei jostain syystä käytetä. Työntekijöiden taloudellisten ongelmien ennalta ehkäisy on yritystenkin etu”, Nooa Säästöpankin talousvalmentaja Terhi Mali sanoo tiedotteessa.

Nooa Säästöpankki teetti tutkimuksen YouGov Finlandilla maaliskuussa paneelitutkimuksena. Tutkimuksen kohderyhmää olivat 18–65-vuotiaat palkansaajat ja yrittäjät. 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti