veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Hankkisinko työsuhdepyörän – miten pyöräetua verotetaan?

Hankkisinko työsuhdepyörän – miten pyöräetua verotetaan?
19.4.2021

Kuulin, että työntekijänä voisin saada verohyötyä, jos otan työsuhdepyörän. Millaista hyötyä voin saada? Verojuristi vastaa kysymyksiin. Taulukosta näet, kuinka paljon pyöräetu keventää verotusta eri palkkatasoilla.

Pyöräetu on luontoisetu, jonka verokohteluun tuli lakimuutos, sanoo Veronmaksajien verojuristi Juuso Loikkanen. Veronalaisen luontoisedun raha-arvo lisätään työntekijän rahapalkkaan. Silloin ennakonpidätys toimitetaan yhteenlasketusta bruttopalkasta (rahapalkka + luontoisetu = bruttopalkka).

"Laissa on erikseen säädetty, että vuoden 2021 alusta polkupyöräetu luontoisetuna on työntekijälle verovapaata tuloa 1 200 euroon saakka vuodessa. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa saat osana rahapalkkaa tai rahapalkan päälle enintään 1 200 euron polkupyöräedun, etu ei nosta ansiotulosi verotusta."

Olen esimies. Millaista veroetua yrityksemme voi saada pyöräedun avulla?

”Työnantajalle syntyy kustannuksia muun muassa työntekijälle maksetuista palkoista ja niiden sivukuluista. Palkankorotuksena annatusta edusta sivukulut maksetaan vain veronalaisesta edusta, ei verovapaasta edusta. Jos sen sijaan edun arvo vähennetään sovitusta kokonaispalkasta, esimerkiksi työeläkemaksu menee myös verovapaasta osuudesta.”

Mitä pyöräetuja työnantaja voi antaa verovapaasti  – ja mistä voi syntyä työntekijälle verotettavaa tuloa?

"Jos työnantaja antaa polkupyörän työntekijän omistukseen, kyse ei ole polkupyöräedusta vaan palkaksi katsottavasta veronalaisesta edusta. Edun arvo on polkupyörän käypä arvo luovutushetkellä.

Polkupyöräetuun luetaan myös pyörään kiinteästi kuuluvat varusteet kuten valot, lukitus ja nastarenkaat. Vaikka pyöräilykypärä ei ole polkupyörän varuste, luetaan työsuhdepyörän yhteydessä annettava kypärä kuitenkin polkupyöräetuun. Varusteet otetaan huomioon polkupyöräedun arvoa laskettaessa lisäämällä varusteiden arvo hankintahintaan. Muista varusteista, kuten matkamittareista, pyöräilykengistä ja -vaatteista muodostuu erillinen etu, joka arvostetaan käypään arvoon.

Käyttökustannuksiin laskettavien työnantajan maksamien huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa tai sitä alemmat todelliset huolto- ja korjauskustannukset. Tämä koskee sekä työnantajan omistaman polkupyörän huolto- ja korjauskustannuksia että työnantajan leasingsopimuksella hankkiman pyörän huolto-ja korjauskustannuksia, jos työnantaja maksaa kustannukset erikseen."

Esimerkki: Työntekijällä on palkkasopimus, jossa kokonaispalkan määrä on 3 500 e/kk. Työntekijä saa polkupyöräedun 150 e/kk (1 800 e/v) osana kokonaispalkkasopimusta. Koska polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1 200 euroon saakka, ainoastaan verovapaan tulon ylittävä määrä ( 600 e/v ja 50 e/kk) on työntekijän veronalaista luontoisetua.

Työntekijän veronalainen kokonaispalkka on 3 400 euroa, josta rahapalkan osuus on 3 350 euroa ja veronalaisen polkupyöräedun osuus 50 euroa. Työntekijän verovapaa polkupyöräetu on 100 e/kk.

Mitä muuta kannattaa muistaa pyöräedun veroista?

"Työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on yhteensä 3 400 euroa eli verovapaa polkupyöräetu vähennetään työsuhdematkalipun verovapaasta enimmäismäärästä.

Työnantajan on hyvä muistaa, että arvonlisäverotuksessa vähennystä ei saa tehdä, kun hankinta koskee henkilökunnan asunnon ja työpaikan väliseen kuljetukseen liittyviä tavaroita. Näin ollen työmatkaliikkumista varten hankitun polkupyörän arvolisäveroa ei ole mahdollista vähentää."  

Paljonko pyöräetu keventää verotusta?

Esimerkeissä pyöräetu maksetaan palkan päälle. Jos sen sijaan palkansaajan rahapalkkaa pienennetään edun arvoa vastaavalla määrällä, maksetaan pyöräedun arvosta esimerkiksi eläkevakuutusmaksut, vaikka se on palkanosana verovapaa.

Työntekijä

Kaisa

Jaakko

Joonas

Pia

Rahapalkka e/v

30 000

30 000

35 000

100 000

Verotuskäytäntö ennen vuotta 2021

Pyöräetu, veronalainen

600

1 200

1 200

1 200

Veronalainen tulo

30 600

31 200

36 200

101 200

Verot ja maksut

6 812

7 021

9 257

42 450

Veroprosentti (ml.pakolliset maksut)

22,3 %

22,5 %

25,6 %

41,9 %

 Verotuskäytäntö vuodesta 2021

Pyöräetu, verovapaa 1 200 e/v

600

1 200

1 200

1 200

Veronalainen tulo

30 000

30 000

35 000

100 000

Verot ja maksut

6 587

6 587

8 694

41 747

Veroprosentti

22,0 %

22,0 %

24,8 %

41,7 %

Verojen muutos

-224

-434

-563

-703

Palkankorotus vai työsuhdepyörä?

Työsuhdepolkupyörän verojen jälkeinen kustannus työntekijälle verrattuna tilanteeseen, jossa olisi valinnut polkupyöräedun arvoisen rahapalkan korotuksen.

 

Kaisa

Jaakko

Jonas

Pia

Vuodesta 2021

600–224 = 376

1 200 –434  = 766

1 200 –563  = 637

1 200 –703  = 497

Lähde: Veronmaksajat, Mikael Kirkko-Jaakkola

Laskelmassa on mukana
- Palkasta perittävät veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut ja verot vuoden 2021 veroperustein.
- Kunnallis- ja kirkollisveroprosentti yhteensä 20, ei työeläkemaksun korotusosuutta (joka koskee 53-62 vuotiasta).
- Vain viran puolesta automaattisesti tehtävät vähennykset.

Artikkelin valmistuessa Eläketurvakeskus oli juuri antanut soveltamisohjeen, jonka mukaan rahapalkkaa alentamalla annettu verovapaa polkupyöräetu on työansiota, josta maksetaan työeläkemaksu. Ilmeisesti edusta menee tällaisessa tapauksessa myös työttymyys- ja tapaturmavakuutusmaksu. Eläketurvakeskuksen mukaan tulkintaa sovelletaan 11.2021 alkaen, vaikka ohjeistus annettiin vasta 8.4.2021.

Satu Alavalkama  

Kannattaako työsuhdepyörä ostaa vai tehdä leasing-sopimus? Millaiset pyörät ovat suosittuja? Voiko työsuhdepyörästä luopua? Millainen ratkaisu sopii työnantajalle? Lue lisää huhtikuun Taloustaidosta. Lehteä voi lukea myös jäsenpalvelussa osoitteessa https://tabletti.taloustaito.fi/.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti