veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Korona ei sittenkään usuttanut ihmisiä osittaiselle vanhuuseläkkeelle

Korona ei sittenkään usuttanut ihmisiä osittaiselle vanhuuseläkkeelle
26.3.2021

Kun koronapandemia alkoi keväällä 2020, osittaisen vanhuuseläkkeen (OVE) hakemusmäärät kääntyivät hetkellisesti nousuun. Toinen hakemuspiikki nähtiin elo-syyskuussa, mutta vuositasolla eläkkeen suosio ei lisääntynyt merkittävästi, Eläketurvakeskus kertoo.

Vuonna 2020 uusia osittaisia vanhuuseläkkeitä alkoi 13 000, viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Viime vuoden lopussa osittaista vanhuuseläkettä sai yli 29 000 henkilöä, 4 500 henkilöä enemmän kuin vuonna 2019. Kasvu on seurausta vanhuuseläkeiän nostosta ja työssä jatkamisesta yli eläkeiän. Määrä nousee, kun osittaiset vanhuuseläkkeet jatkuvat entistä pitempään.

Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto sanoo tiedotteessa pitävänsä alkaneiden eläkkeiden määrää odotettua pienempänä. Syy maltilliseen kasvuun saattaa löytyä koronapandemian työllisyysvaikutuksista, jotka ovat kohdistuneet eri tavoin eri ikäisiin.

"Ikääntyneet eivät ole kärsineet samassa määrin koronatyöttömyydestä kuin palvelusektorilla työskentelevät nuoret aikuiset. 60–64-vuotiaiden työllisyysaste on jopa hieman noussut koronavuonna. Ehkä siksi eläkettä ei ole haettu tavallista enempää esimerkiksi paikkaamaan heikentynyttä taloutta."

Keskituloinen palkansaaja valitsee OVE:n

Tavallisimmin osittaisen vanhuuseläkkeen valitsee keskituloinen palkansaaja. Suurin osa työskentelee yksityisellä sektorilla ja jatkaa työskentelyä eläkkeen alkamisen jälkeen. Yli puolet (58 %) eläkkeen valinneista on miehiä.

"Selvä enemmistö osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista on tavallisia, keskituloisia yli 60-vuotiaita, jotka haluavat kenties hieman keventää työuran viimeisiä vuosia", kertoo Kannisto.

Lähes 90 prosenttia osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista otti eläkkeensä 50 prosentin suuruisena, jolloin se oli keskimäärin 810 euroa kuukaudessa. Mediaani oli 720 euroa kuukaudessa.

Ansioiden muutos ove:n ottaneilla palkansaajilla, 50 prosentin eläkkeen valinneet Lähde: EläketurvakeskusAnsiotasosta päätellen reilu kolmannes työssä jatkaneista on vähentänyt työntekoa. Muilla ansiotaso ei muuttunut tai nousi ainakin hieman. Naiset vähentävät työntekoa selkeästi useammin kuin miehet.

Mikä osittainen vanhuuseläke?

  • OVE Korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa.
  • OVE antaa 61 vuotta täyttäneelle henkilölle mahdollisuuden ottaa kertyneestä eläkkeestään maksuun neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %).
  • OVE vähentää eläkettä pysyvästi 0,4 prosentin kuukausittaisella varhennusvähennyksellä.
  • OVE on mahdollista ottaa myös vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen. Jos osittaisen vanhuuseläkkeen ottaa vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen, siihen lasketaan lykkäyskorotus, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta.
  • OVE:een ei liity työaika- tai palkkaseurantaa. Voit olla työtön tai töissä ja nostaa eläkettä.

Vuonna 2020 alkoi alle sata työuraeläkettä

Työuraeläke tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana eläkettä on saanut vain 120 henkilöä, joista kymmenen on naisia.

Vuonna 2020 alkoi 73 työuraeläkettä, jotka olivat keskimäärin lähes 2 200 euroa kuukaudessa. Vuoden lopussa oli voimassa 62 työuraeläkettä.

Toistaiseksi työuraeläke on voinut kestää vain joitakin kuukausia ennen vanhuuseläkettä. Jatkossa työuraeläkkeen suosio saattaa nousta vanhuuseläkkeen alaikärajan noustessa.

Mikä työuraeläke? 

  • Työuraeläke voidaan myöntää vähintään 63-vuotiaalle työntekijälle ennen vanhuuseläkettä.
  • Työuraeläke edellyttää vähintään 38 vuoden työuraa rasittavassa ja kuluttavassa työssä.
  • Työuraeläke edellyttää lääkärinlausuntoa heikentyneestä työkyvystä.
  • Työuraeläke on määrältään eläkkeen alkamiseen mennessä karttunut eläke
  • Työuraeläke maksetaan omaan vanhuuseläkkeen alaikärajaan saakka.

Minna Petäinen 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti