veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Eläkkeellesiirtymisikä notkahti pari kuukautta vuonna 2022

Eläkkeellesiirtymisikä notkahti pari kuukautta vuonna 2022
14.2.2023

Vuonna 2022 suomalaiset siirtyivät työeläkkeelle pari kuukautta edellisvuotta aikaisemmin. Keskimäärin eläkkeelle jäätiin 62,2-vuotiaana, laskua kaksi kymmenystä vuodesta 2021. Notkahdus johtui vanhuuseläkkeelle siirtyneiden suuresta määrästä, kertovat Eläketurvakeskuksen (ETK) tilastot. 

Ennen viime vuotta suomalaisia on jäänyt vanhuuseläkkeelle selvästi vähemmän kuin eläkeuudistusta edeltävänä aikana. Kun viime vuosina myös työkyvyttömyyseläkkeitä on alkanut vähemmän, keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut reippaasti.

Vuonna 2022 työeläkkeelle siirtyneitä oli huomattavasti edellisvuosia enemmän, minkä seurauksena eläkkeellesiirtymisiän odote notkahti.

"Perustellusti voidaan kuitenkin odottaa pudotuksen jäävän väliaikaiseksi, ja eläkkeellesiirtymisiän palautuvan nousu-uralle. Merkittävä osasyy vanhuuseläkkeelle siirtyneiden suureen määrään oli loppuvuoden eläkeryntäys poikkeuksellisen indeksikehityksen houkuttelemana", ETK:n kehityspäällikkö Jari Kannisto toteaa tiedotteessa.

Eläkkeelle siirtyneitä 10 000 edellisvuotta enemmän

Vuonna 2022 työeläkkeelle siirtyi 71 500 henkilöä. Määrä oli 10 000 henkilöä suurempi kuin vuonna 2021. Valtaosa lisäyksestä tuli varsinaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyneistä, joita oli 54 000 henkilöä.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kääntyi hienoiseen nousuun muutaman koronavuoden jälkeen. Uusia eläkkeitä alkoi 18 000 – kasvua pari prosenttia vuodesta 2021.

Osittaisen vanhuuseläkkeen valitsi ennätyksellisen monta, peräti 35 000 henkilöä. Heitä ei kuitenkaan lueta eläkkeelle siirtyneisiin. Määrä oli 2,5-kertainen normaalitasoon verrattuna. 

Naiset ja miesten välillä on eroa

Viime vuonna 25-vuotiaiden miesten eläkkeellesiirtymisiän odote oli 62,6 vuotta ja naisten 61,9 vuotta. Miesten ja naisten välinen ero eläkkeellesiirtymisiässä on ollut pieni, mutta muutamassa vuodessa ero on kasvanut 0,7 vuoteen miesten odotteen ollessa korkeampi.

"Erityisesti työuran alussa naisilla on miehiä suurempi riski jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle, mikä laskee heidän keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikäänsä", Kannisto sanoo.

Lisäksi naisvaltaisella julkisella sektorilla eläkkeellesiirtymisikä on jonkin verran alempi kuin yksityisellä sektorilla.

Eläkkeellesiirtymisiän odote kehittyy suunnitellusti

Vuoteen 2025 mennessä eläkkeellesiirtymisiän odotteen tulisi nousta vähintään 62,4 vuoteen. 

Eläkkeellesiirtymisiän odotetta ovat nostaneet erityisesti työttömyyseläkkeen lakkauttaminen ja työkyvyttömyyseläkkeiden väheneminen. Myös vanhuuseläkeiän nostaminen on lykännyt eläkkeelle siirtymistä ja tulee myöhentämään sitä edelleen.

Näin vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee lähivuosina

  • Vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostetaan ikäluokittain kolmen kuukauden jaksoissa.
  • Vuonna 2023 vanhuuseläkkeen alaikärajan saavuttavat vuonna 1959 syntyneet. Heillä ikäraja on 64 vuotta ja 3 kuukautta.
  • Vuonna 2027 ikärajan saavuttavat vuonna 1962 syntyneet. Heillä ikäraja on 65 vuotta. 

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti