veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Keskieläke Suomessa 1 632 euroa kuukaudessa

Keskieläke Suomessa 1 632 euroa kuukaudessa
30.3.2017

Suurimmat keskimääräiset kokonaiseläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella. Keskieläke, 1 632 euroa,  oli viime vuonna 20 euroa suurempi kuin vuonna 2015.

Miehet saivat keskimäärin suurempia eläkkeitä kuin naiset. Miesten keskieläke vuonna 2016 oli 1 848 euroa kuukaudessa, naisten 1 453 euroa, ilmenee Eläketurvakeskuksen ja Kelan tilastoista.

Mediaanieläke oli Suomessa viime vuonna 1 405 euroa kuukaudessa, 16 euroa enemmän kuin vuonna 2015.

Suomen suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla, missä asuvat saivat keskimäärin 1 942 euron kuukausieläkkeen. Myös Ahvenanmaalla (1 761 e) maksettiin maan keskitasoa korkeampia eläkkeitä.

Kaikki muut maakunnat jäävät alle maan keskiarvon. Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin maatalousvaltaisissa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Kunnista Kauniainen nousee selkeästi yli muun Suomen 3 014 euron keskieläkkeellään. Espoo (2 224 e) ja Helsinki (2 032 e) ovat kakkos- ja kolmossijoilla. Suomen pienin keskieläke on Etelä-Pohjanmaan Isojoella (1 165 e).

”Mitä suurempi keskieläke kunnassa on sitä todennäköisemmin sukupuolten väliset erot ovat suuret. Esimerkiksi Kauniaisissa naisilla on keskimäärin puolta pienemmät eläkkeet kuin miehillä”, kertoo Eläketurvakeskuksen tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino.

Mielenkiintoinen tapaus on myös Utsjoki, Suomen ainoa kunta, missä naisilla on keskimäärin hieman miehiä suuremmat eläkkeet.

Suomessa on noin 1 460 000 omaa eläkettä saavaa henkilöä. Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on jo vajaa kolmannes (32 %). Lähes joka toisessa kunnassa eläkkeensaajia on yli 40 prosenttia, ja 29 kunnassa heitä on yli puolet väestöstä.

Työikäisestä väestöstä on työkyvyttömyyseläkkeellä noin kuusi prosenttia, hieman vähemmän kuin vuonna 2015. Maakunnittain suurin osuus on edelleen Kainuussa (9,8 %) ja pienin Ahvenanmaalla (3,7 %). Reilu neljännes Suomen kunnista ylittää kymmenen prosentin rajapyykin.

Kokonaiseläkemeno vuonna 2016 oli 29,7 miljardia euroa, josta työeläkkeitä oli 26 miljardia ja Kelan eläkkeitä 2,5 miljardia.

Katso karttakuva, josta selviää maakunnittaiset erot eläkkeissä 2016 (pdf, Eläketurvakeskus)

Keskieläke kuvaa Suomessa asuvien, työeläkettä tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausieläkettä. Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.