veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Kesätyöntekijällä kaikki oikeudet

Kesätyöntekijällä kaikki oikeudet
7.6.2017

Kesätyöntekijälle kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin työntekijöille. Varmistaakseen yhdenmukaisen kohtelun kesäduunarin kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus, josta ilmenee myös palkka lisineen. Työsuhteen päättyessä pyydä työtodistus.

Kesätyöpaikan saaneen on syytä aloittaa työsuhteensa tekemällä kirjallinen työsopimus, josta ilmenee muun muassa mahdollinen koeaika ja sen pituus, mahdollinen määräaikaisuus, työtehtävien laatu, palkka ja luontaisedut, työaika ja noudatettava työehtosopimus.

"Mitä työehtosopimusta eli tessiä noudatetaan, on palkanmaksussa a & o. Kesätyöntekijälle kuuluu maksaa tessin mukaista palkkaa. Joissakin tesseissä on määritelty koululaisen tai harjoittelijan palkka. Kesäduunarille kuuluvat myös kaikki tessin mukaiset lisät kuten kaikille muillekin, sanoo lakimies Sari-Anne Salminen Kesäduunari-infosta. Se on SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen puhelin- ja nettipalvelu, joka on käyttäjälleen maksuton.

Jos noudatettava työehtosopimus ei näy työsopimuksessa, siitä kannattaa kysyä työpaikan luottamusmieheltä tai Kesäduunari-infosta.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kesätyöntekijälle on maksettava lain mukaan työn vaativuuteen nähden kohtuullista palkkaa. Suomessa ei ole euromääräistä minimipalkkaa koskevaa lakia.

"Palkkaerittelystä kannattaa tarkistaa, että siinä näkyvät erikseen peruspalkka, lisät sekä palkasta perityt maksut. Lyhyistäkin työsuhteista karttuu eläkettä 17 vuotta täyttäneille. Tarkista palkkaerittelystä, että työnantaja on pidättänyt siitä eläkemaksut."

Sari-Anne Salminen neuvoo, että kesäduunarin kannattaa pitää tehdystä työajasta kirjanpitoa. Erimielisyyksiä kohdatessaan voi todentaa tehdyt työtunnit. 

Yötyö kielletty alaikäisiltä

Alle 18-vuotiaita koskee oma lakinsa, joka kieltää yötyön teettämisen.  Alle 15-vuotiailta on kielletty ylitöiden teettäminen, ja heidän työviikkonsa voi olla korkeintaan 35 tuntia. 15–18-vuotiaan nuoren työntekijän työaika ei saa ylittää yhdeksää tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa.

Kesäduunarin oikeus on saada työhönsä asiallinen perehdytys. Työnantajan on velvollisuus järjestää perehdytys.

"Kannattaa huolehtia, että saa työhönsä kaikki tarvittavat turvavälineet, opastuksen koneiden ja laitteiden käyttöön ja riittävät tiedot, mitä työntekijältä odotetaan. Kysyminen kannattaa eikä typeriä kysymyksiä olekaan", Sari-Anne Salminen sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää, että kesätyöntekijä otetaan mukaan työporukkaan. Se lisää työssä viihtymistä ja työn tulosta. Nuorelle jää hyvä kuva yrityksestä ja työelämästä. Nuoria on lainkin mukaan kohdeltava työssä yhdenvertaisesti. Ikäsyrjintä on laissa kielletty. 

Pyydä kesätyöstä työtodistus

Kesäduunari-infoon tulee kesän aikana satoja soittoja. Usein ihmetellään työsuhteen päättyessä, että lisät ovat jääneet maksamatta ja lomapäivät korvaamatta.

"Puutteista täytyy ottaa heti yhteyttä työnantajaan. Maksamatta jäänyt palkkasaatava voidaan periä työnantajalta jälkikäteen. Kanne on nostettava kahden vuoden sisällä työsuhteen päättymisestä. Netistä löytyy asiakirjapohjia palkkasaatavailmoituksen tekemistä varten", Sari-Anne Salminen opastaa.

Nuoren on muistettava pyytää työtodistus, kun kesäduuni loppuu. Se voi olla suppea tai laaja, jossa on myös arvioita työssä menestymisessä. 

Tiesitkö tämän kesätyöntekijän palkan verotuksesta?

Kesäduunari-info palvelee numerossa 0800 179 279 arkisin klo 9–15. Puhelu on soittajalle maksuton. www.kesäduunari.fi

Leena Seretin

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.