veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Riittääkö yrittäjän eläkemaksu?

Riittääkö yrittäjän eläkemaksu?
12.4.2016

Moni yrittäjä vakuuttaa työtulonsa todellisia ansiotuloja alemmiksi ja maksaa näin liian pientä yrittäjän eläkemaksua eli YEL:iä. Yrittäjien vakuutettu työtulo suhteessa ansiotasoon on keskimäärin 70 prosenttia.

Janne Salonen

Mihin kaikkeen matala työtulo vaikuttaa, ekonomisti Janne Salonen Eläketurvakeskuksesta?

”Se vaikuttaa hyvin laajasti yrittäjän lakisääteiseen sosiaaliturvaan, esimerkiksi työeläke- ja työttömyysturvan tasoon, sairauspäivärahaan ja vanhempainrahaan.

YEL-vakuutusmaksun voi myös vähentää verotuksessa. Esimerkiksi pienestä 8 000 euron työtulosta maksetaan vajaat 2 000 euroa maksua vuodessa eikä siitä juurikaan tule vähennystä, mutta jos vakuuttaa itsensä huomattavasti korkeammilla tulotasoilla, verovähennyksen ansiosta maksuosuus saattaa jopa puolittua.” 

Kuinka paljon yrittäjän kannattaa maksaa YEL:iä?

”YEL-työtulon pitäisi jo lainkin mukaan vastata yrittäjän työpanosta. Aivan kuten palkansaajan palkka vastaa hänen työpanostaan, olisi kohtuullista että näin olisi myös yrittäjällä. Siten yrittäjän olisi maksettava samalla tavoin eläkemaksua kuin palkansaajankin.

Yrittäjän kannattaa YEL-työtuloa määrittäessään arvostaa oma työnsä oikealla tavalla. Lakisääteinen YEL-vakuutus turvaa monilta riskeiltä kohtuullisin kustannuksin.” 

Kuinka tarkasti ammatin- ja liikkeenharjoittajat muuttavat työtuloaan yrittäjäuransa aikana, kun ansiotulot muuttuvat?

”Meillä ei ole siitä aivan tarkkaa tietoa, mutta tuntuma on, että sitä voisi tehdä useammin. Tutkimusten perusteella kehottaisin työeläkelaitoksia hieman useammin käymään keskusteluja yrittäjäasiakkaan kanssa työtulon tarkistamisesta, jotta työtulo olisi asianmukaisella tasolla ja vastaisi yritystoiminnan luonnetta.” 

Yrittäjän ansiotulot voivat eri vuonna vaihdella. Voiko parempina vuosina maksaa hieman enemmän YEL:iä ja heikompina vuosina vähemmän?

”Kyllä laki tarjoaa tällaisen mahdollisuuden. Tuolloin puhutaan työtulon joustamisesta, joka on mahdollinen tilapäisesti sekä ylös- että alaspäin.

Tätä mahdollisuutta tosin käytetään hyvin vähän. YEL-vakuutetuista vain noin puoli prosenttia käyttää joustoa vuosittain.

Tuntumani mukaan jouston käytön vähäisyys johtuu pitkälti siitä, että monet yrittäjät elävät kyllä kädestä suuhun. Kaikenlainen hallinnollinen byrokratia, joka eläkevakuuttamiseenkin liittyy, voi ymmärrettävästi nostaa kynnystä ruveta muuttamaan asioita. Yrittäjän arki on niin kiireistä, että tällaisetkin asiat voivat jäädä tekemättä.”

Riitta Rimmi

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.