veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Nyt on hoppu, reilu 200 000 yritystä ei ole vieläkään ilmoittanut omistajaansa kaupparekisteriin

Nyt on hoppu, reilu 200 000 yritystä ei ole vieläkään ilmoittanut omistajaansa kaupparekisteriin
26.6.2020

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tosiasialliset edunsaajansa eli yleensä omistajansa kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020. Uusi velvoite tehdä edunsaajailmoitus koskee noin 300 000 yritystä, joista noin 70 prosenttia ei ole vielä tehnyt ilmoitusta, PRH kertoo.

Velvoite perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin, jotka edellyttävät muun muassa pankkeja ja tilitoimistoja tuntemaan asiakkaansa. Edunsaajien ilmoittaminen ja tietojen ajan tasalla pitäminen helpottaa siten yrityksen omaa toimintaa.

Rahanpesulain mukaan edunsaaja on henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy aina tehdä edunsaajailmoitus.

Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden täytyy tehdä ilmoitus silloin, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies tai jos yhtiömiehenä on yritys.

Toiminimiyrittäjät, asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, sivuliikkeet ja pörssiyhtiöt eivät tee ilmoitusta. Yhdistykset ja säätiöt eivät myös tee ilmoitusta.

Edunsaajailmoitus on maksuton. Lisätietoa edunsaajailmoituksen tekemisestä saa Edunsaaja-apurista.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti